Ieder weekend klinken er verhalen uit de Bijbel tijdens Vieringen in de kerk. Bij deze eeuwenoude verhalen worden door de voorgangers gedachten uitgesproken tijdens de verkondiging. U vindt hieronder bijbelverhalen en de verkondiging van Pastoor Bert Mom van:

 
TweeŽntwintigste zondag door het jaar (B)
29 en 30 augustus 2009
 
 

Schriftlezingen:

Eerste lezing uit het boek Deuteronomium

Mozes sprak tot het volk:
"Luister nu, IsraŽl, naar de voorschriften en bepalingen
die ik u leer, en handel daarnaar.
Dan zult u leven in, en bezit gaan nemen van, het land dat de Heer,
de God van uw vaderen, u schenkt.
Aan wat ik u voorschrijf, mag u niets toevoegen en niets afdoen;
u moet de geboden van de Heer uw God, die ik u geef, onderhouden.
Handel ernaar in het land dat u in bezit gaat nemen
en breng ze stipt ten uitvoer,
want daaruit zal voor de volken uw wijsheid en uw inzicht blijken.
Als zij al deze voorschriften horen, zullen ze zeggen:
`Dat machtige volk is wijs en verstandig.'
Is er soms een andere grote natie
bij wie hun goden zo nabij zijn als de Heer onze God ons nabij is,
zo vaak als wij Hem aanroepen?
Of is er een andere grote natie
die zulke volmaakte voorschriften en bepalingen heeft
als de Wet die ik u heden geef?"

Evangelie volgens Marcus

De farizeeŽn en enkele schriftgeleerden uit Jeruzalem kwamen bij Jezus.
Ze zagen dat sommige van zijn leerlingen hun brood aten met onreine,
dat wil zeggen met ongewassen handen.
Want als de farizeeŽn en alle Joden niet met een beetje water
hun handen gewassen hebben, eten ze niet,
omdat ze vasthouden aan de traditie van de oudsten;
en wat van de markt komt, eten ze niet zonder het te wassen.
Zo zijn er vele andere dingen waar ze uit traditie aan vasthouden:
het spoelen van bekers, kruiken en koperen vaatwerk.
De farizeeŽn en de schriftgeleerden vroegen Hem:
"Waarom gedragen uw leerlingen zich niet naar de traditie van de oudsten, maar eten ze hun brood met onreine handen?"
Hij zei tegen hen:
"Treffend heeft Jesaja over u geprofeteerd, huichelaars,
zoals geschreven staat:
Dit volk eert Mij met de lippen, maar hun hart is ver van Mij.
Hun verering stelt niets voor; wat ze als ware leer brengen,
zijn voorschriften van mensen.
U laat het gebod van God los en houdt vast aan de traditie van mensen."
Weer riep Hij de mensen bij zich en zei tegen hen:
"Luister allemaal naar Mij en begrijp Me toch.
Niets wat van buitenaf in de mens komt, kan hem onrein maken.
Maar wat uit de mens komt, dat maakt hem onrein.'
Want van binnenuit, uit het hart van de mensen,
komen de kwade gedachten, ontucht, diefstal, moord,
overspel, hebzucht, gemeenheid, bedrog, bandeloosheid,
jaloezie, laster, hoogmoed, lichtzinnigheid.
Al deze slechte dingen komen van binnenuit
en maken de mens onrein."

Verkondiging (preek)

Twee weken geleden verscheen er een artikel van Bisschop de Korte van Groningen.
Hij schrijft daarin over woorden, die een ander mens kwetsen of verdacht maken.
Zelf heeft hij dat menige keer meegemaakt,
net zoals heel wat pastores dat overkomt:
dat er brieven worden geschreven, ondertekend of anoniem,
dat er over iemand kwaad gesproken wordt
of dat er op een website kwetsende artikelen verschijnen.

"Houd de wacht bij je tong en bij het toetsenbord van je computer",
zo adviseert Bisschop de Korte.
Het valt hem daarbij op dat kwetsende en veroordelende woorden
vooral komen uit de richting van Uiterst Orthodoxe Christenen.
Mensen die zeggen dat ze de traditie willen behoeden
en van daaruit anderen schaamteloos beschuldigen.
De Bisschop merkt terecht op,
dat kritiek heilzaam en goed kan zijn,
maar dat respectloze laster een groot kwaad is.

Wanneer je zorg hebt over kerkelijke ontwikkelingen,
dan mag je die verwoorden.
Maar nooit door anderen zwart te maken en te veroordelen,
alsof je eigen denken de enige weg naar God is.
Zoals de Bisschop van Groningen schrijft:
ďVerbitterde, verzuurde mensen, zien alles met sombere ogen
en dreigen hoopvolle ontwikkelingen in de kerk
over het hoofd te zien!Ē

Nu is het niets nieuws,
dat een extreme geloofsbeleving mensen aanzet tot veroordelen.
Ook in Jezusí dagen waren er mensen die zo overtuigd waren van hun eigen gelijk,
dat ze niet meer het goede konden zien in andersgelovigen.

Jezus zelf werd door hen aangevallen.
Hij bezocht mensen aan de rand van de kerk,
sprak hen toe in een uitnodigende taal
en met begrijpelijke woorden.
Jezus verheugde zich over de zondaar die zich bekeerde,
over de bezitterige tollenaar die leerde delen,
over de randkerkelijke die weer vertrouwen vond in God.

Maar voortdurend wordt Jezus daarop aangevallen.
Boze tongen roddelen:
Jezus eet met de zondaars,
hij zoekt mensen op die niet volgens de regels leven,
hij vergeeft in plaats van te veroordelen.
Jezus gaat misschien soepel om met de voorschriften,
maar Hij is uiterst zorgvuldig met het grootste gebod,
dat ons leert om oneindig lief te hebben.

In het Evangelie van deze dag wordt Hij aangevallen door de FarizeeŽn en Schriftgeleerden, die zich storen aan het feit dat zijn leerlingen
niet de rituele handwassing verrichten.
Wie zo at, maakte zichzelf in hun ogen onrein.

Maar Jezus spreekt Jezus krachtige taal.
Je wordt niet onrein door wat je in je mond stopt,
maar door wat uit je mond komt.
Kwade gedachten, gemeenheid, bedrog, jaloezie, laster en hoogmoed,
dŠt maakt een mens onrein.
Net zoals Bisschop de Korte, zegt ook Jezus:
ďHoud de wacht bij je tong!Ē

Voorschriften en regels verliezen hun kracht
wanneer je het gebod van de liefde overtreedt.

Het gaat er niet om dat de ene groep goed is en de ander slecht.
Daar zat het probleem niet in Jezus dagen en ook nu niet.
Je mag orthodox en conservatief geloven.
Net zoals je modern en progressief mag geloven.

Maar wanneer je mensen gaat veroordelen of belasteren ůmdat ze anders geloven,
dan behoort je tong niet meer toe aan God
maar aan kwade machten.

Maar wanneer je probeert te begrijpen
wat een ander denkt en gelooft,
door te luisteren zonder te oordelen,
dan zul je regelmatig ontdekken dat er vele wegen zijn om bij God te komen.

Jezus heeft ons dat geleerd.
Hij verheugde zich over de wijze waarop God werkt in mensen.
Hij stond verwonderd over het vertrouwen van een Romeinse honderdman.
Hij was ontroerd door het geloof van een Kananese moeder.

Wie de wacht houdt bij zijn tong, of bij het toetsenbord van de computer,
die zal regelmatig verbaasd staan hoeveel goeds er te zien is,
ook buiten je eigen blikveld.

Generaal George Marshall schreef ooit een recept voor het omgaan met mensen,
dat daar nauw bij aansluit:

Ten eerste: Luister naar wat de ander te vertellen heeft.
Ten tweede: Luister naar Šlles wat de ander te vertellen heeft.
Ten derde: Luister ťťrst naar alles wat de ander te vertellen heeft.

Amen!

 

        
 
 
2020 Parochie Pey