Ieder weekend klinken er verhalen uit de Bijbel tijdens Vieringen in de kerk. Bij deze eeuwenoude verhalen worden door de voorgangers gedachten uitgesproken tijdens de verkondiging. U vindt hieronder bijbelverhalen en de verkondiging van Pastoor Bert Mom van:

 
Mariaviering bij de kapel van Schilberg
10 september 2008
 
 

Eerste Lezing uit de profeet Jesaja

Op het einde der dagen zal het gebeuren,
dat de berg van het huis van de Heer
gevestigd zal zijn als de hoogste der bergen,
verheven boven de heuvels, en alle volken stromen naar hem toe;
en zij zeggen:

‘Kom, laat ons optrekken naar de berg van de Heer,
naar het huis van Jakobs God:
dan zal Hij ons zijn wegen wijzen, en wij zullen zijn paden bewandelen.
Want uit Sion komt de Wet, uit Jeruzalem het woord van de heer.’
Hij zal recht doen onder de volken, en machtige naties straffen.
Dan smeden zij hun zwaarden om tot ploegscharen
en hun speerpunten tot sikkels.
Geen volk heft het zwaard meer tegen een ander
en oorlog leren ze niet meer.
Huis van Jakob, kom,
laat ons wandelen in het licht van de heer.

Tweede Lezing uit het Heilig Evangelie volgens Johannes

Op de derde dag was er een bruiloft in Kana, in Galilea.
De moeder van Jezus was er,
en ook Jezus en zijn leerlingen waren op de bruiloft uitgenodigd.
Toen de wijn bijna op was, zei de moeder van Jezus tegen hem:
‘Ze hebben geen wijn meer.’
‘Vrouw, wat wilt u van me?’ zei Jezus. ‘Mijn tijd is nog niet gekomen.’
Daarop sprak zijn moeder de bedienden aan:
‘Doe maar wat Hij jullie zegt, wat het ook is.’
Nu stonden daar voor het Joodse reinigingsritueel zes stenen watervaten, elk met een inhoud van twee à drie metreten.
Jezus zei tegen de bedienden: ‘Vul de vaten met water.’
Ze vulden ze tot de rand.
Toen zei Hij: ‘Schep er nu wat uit, en breng dat naar de ceremoniemeester.’ Dat deden ze.
En toen de ceremoniemeester het water dat wijn geworden was, proefde – hij wist niet waar die vandaan kwam, maar de bedienden die het water geschept hadden wisten het wel – riep hij de bruidegom en zei tegen hem: ‘Iedereen zet zijn gasten eerst de goede wijn voor en als ze dronken zijn de minder goede.
Maar u hebt de beste wijn tot nu bewaard!’
Dit heeft Jezus in Kana, in Galilea, gedaan als eerste wonderteken; Hij toonde zo zijn grootheid en zijn leerlingen geloofden in hem.

Verkondiging (preek)

Er bestaat een prachtig verhaal uit de Griekse oudheid.
Ooit waren er twee steden, elk op een heuvel gebouwd.
Sinds mensenheugenis was er ruzie tussen de beide steden, zodat de ene oorlog op de andere volgde en de vallei tussen de steden regelmatig bezaaid was met gesneuvelde strijders.

Op een dag was het weer zover.
De mannen stonden op de heuvel, klaar om op elkaar af te stormen.
Hun zwaarden waren geslepen en de speren blonken in het zonlicht.
Maar toen gebeurde er iets, dat nooit eerder gebeurd was.
Ineens vulde de valei zich.
Niet met soldaten, maar met vrouwen uit beide steden.
Ze droegen geen wapens, maar hadden hun kinderen op de arm.

Zo liepen ze naar de mannen en drukten hen een kind in de armen.
Al de vaders en grote broers stonden er ineens onhandig bij.
Ze moesten hun zwaarden en schilden laten vallen om de kinderen vast te houden.
Ineens beseften zij hoe dom ze waren geweest, om generaties lang tegen elkaar te vechten.
De wereld ziet er anders uit met een kind in je handen.

Zo kwam er voor het eerst vrede tussen de steden.
Niet door wapengekletter, maar door wijze vrouwen met een kind in hun armen.

Vandaag zijn wij hier gekomen rond Maria van Schilberg.
Ook Maria wordt meestal afgebeeld met een kind in haar armen.
Als een moeder, die haar zoon in onze handen wil leggen.

Midden in een wereld waarin zoveel strijd en onverdraagzaamheid is,
wil zij ons ontwapenen door haar kind aan te bieden.

Want wie écht kijkt naar het kind van Maria, die zal veranderen.

Waar mensen honger hebben, daar leert Hij ons om te delen.

Waar haat zich opstapelt, daar leert Hij om te vergeven.

Waar mensen bang zijn voor de toekomst, daar biedt Hij zijn kracht aan
en nodigt ons uit om hetzelfde te doen.

Waar iemand meent dat hij groter is dan een ander,
daar leert Jezus ons om nederig te worden en klein als de kinderen die Hij voortdurend in het midden plaatste.

Waar iemand denkt dat hij niets voorstelt,
daar leert Hij ons dat ieder mens kostbaar is in Gods ogen.

Waar de samenleving zich blindstaart op zichzelf,
daar leert Hij ons om naar God te zoeken.

Zoals die vrouwen uit het Griekse verhaal, zo komt ook Maria naar ons toe.
Om haar Kind in onze armen te drukken.
Want bij Jezus zijn we in goede handen.
Hij verandert de wereld, door het hart van mensen te veranderen.

Maria besefte dat als geen ander.
Zij schenkt haar Zoon vertrouwen.
Maria is in de Bijbel niet zoveel aan het woord, maar wanneer zij spreekt,
dan heeft zij echt iets te zeggen.

Vandaag hoorden wij in het Evangelie de boodschap van Maria
in één zin samengevat.
Want in Kana zegt ze: “Doe maar wat Hij je zegt!”

Dat is de kern van haar boodschap in de Bijbel,
maar ook bij verschijningen in Lourdes, Fatima, Banneux
en op zoveel andere plaatsen.

Doe maar wat Hij je zegt.
Dat is ook de Boodschap die we hier mogen horen in de nabijheid van de kapel
van Schilberg.

Beste mensen,
de wereld waarin wij leven
lijkt vaak op dat verhaal uit de Griekse oudheid.
Oorlog en geweld steken telkens weer de kop op, er wordt beledigd en gekwetst.
Maar Maria vertrouwt ons haar kind toe.
Kijk naar Hem, zo vraagt zij.
Doe wat Hij je zegt.
Dan zullen zwaarden omgesmeed worden tot ploegijzers
en wordt de toekomst een belofte.

Want de wereld ziet er anders uit,
met een kind in je armen.
Zeker wanneer dat Kind “Jezus” heet.

 

        
 
 
2020 Parochie Pey