Ieder weekend klinken er verhalen uit de Bijbel tijdens Vieringen in de kerk. Bij deze eeuwenoude verhalen worden door de voorgangers gedachten uitgesproken tijdens de verkondiging. U vindt hieronder bijbelverhalen en de verkondiging van Pastoor Bert Mom van:

 
Achtste Zondag door het jaar A
25 en 26 februari 2017
 
 

In de dagen van Carnaval zien wij de "vreemdste vogels". In het Evangelie van dit weekend horen wij Jezus spreken over de vogels in de lucht. Welke levensles kunnen wij in die Woorden van Jezus ontdekken? In de verkondiging van dit weekend wordt daarover nagedacht.

Verkondiging (preek):

Wanneer je in deze dagen rondkijkt, dan zie je nogal wat “vreemde vogels”.
Mensen tooien zich rood, geel en groen,
er wordt kleurrijk geschminkt
en vrolijk gedanst en gezongen.
Ook plaatsnamen vertellen over vreemde vogels.
Vanuit het rijk van de Aester Sjaelen Uul
kom je terecht bij de Papagaai,
of het Winterköningske.

Het komt dan ook mooi uit, dat Jezus vandaag spreekt over vogels.
Het Evangelie is niet gekozen vanwege Carnaval,
maar past er wel bij.
Jezus zag mensen die alleen leefden om bezit te vergaren,
zo bezig met uiterlijkheden, met geld en goed,
dat ze vergaten om te léven als kinderen van God.
En dan richt Jezus hun blik naar boven.
“Kijk eens naar de vogels in de lucht!”

Dat is een goed advies.
Ook vogels werken hard:
wanneer de jongen in het nest liggen,
dan vliegen ze af en aan om ze te voeden.
Maar diezelfde vogels vergeten niet
om de nieuwe dag te begroeten met een lied.
De merel sluit de dag met zijn mooiste lied, boven in een boomtop.
Vogels tonen hun kleuren aan de wereld.
Ze laten zien dat het leven méér is dan werken en zorgen.

“Kijk daar eens naar”, zegt Jezus.
En je zult evenwichtiger leven.

Ooit zag ik een uitzending van de kloosterserie van de KRO.
Leo Feijen bezocht de Norbertijdenabdij van Averbode
en sprak met Abt Jos Wouters..
Wanneer je daar Abt bent, dan heb je heel wat aan je hoofd.
Een grote Abdij,
met eigen parochies,
met een drukkerij en een uitgeverij,
met gastenverblijven en cursussen,
met een boerenbedrijf.
Maar de Abt heeft geleerd om zichzelf af en toe te relativeren,
door te kijken naar vogels.
Hij voert graag de kippen.
Zoals hij het zei in het televisieprogramma:
“Het maakt de kippen helemaal niet uit wie ze voert,
of dat een eenvoudige broeder doet, of de abt.
Ze kijken alleen naar de hand die hen voert
zo leren ze mij om niet té zwaar aan mijzelf en mijn taak te tillen.”

“Kijk eens naar de vogels”,
zegt Jezus,
je kunt van hen leren om te léven,
om evenwicht te vinden tussen werken en ontspannen,
om de dag te beginnen en af te sluiten met een lied.

Ook een bekende heilige keek graag naar de vogels.
Toen de mensen nauwelijks naar hem luisterden,
besloot Sint Franciscus om tot de vogels te spreken.
Daarvan vertelt een legende over deze Middeleeuwse heilige.

Franciscus zag ene boom vol vogels en hij begon te preken.
De vogels hielden hun snavels dicht
en luisterden naar de woorden van de heilige dierenvriend.
Franciscus zei tegen de vogels:
“Jullie mogen God dankbaar zijn,
want je mag eten van zijn schepping,
je draagt de mooiste kleuren
en je kunt zingen met prachtige stemmen.”
Na zijn preek maakte hij een kruisteken
en de vogels vlogen uit,
terwijl ze zijn woorden uitzongen
in hun mooiste lied.

Het is een legende,
maar wat zou het ook ons goed doen,
wanneer we voorbij onze zorgen en ons werken
niet vergeten om dankbaar te zijn.
Om een lied te zingen,
om de dag te groeten en af te sluiten
met de woorden “God zij dank”!

Amen!

Voorbede:

Pr. Heer, vandaag willen wij U danken:

Le. God, wij danken U
 voor mensen om van te houden,
 voor het licht van deze dag,
 voor uw nabijheid waarop wij mogen vertrouwen.
 Laat ons bidden …

Le. God, wij danken U
 voor de schepping om ons heen,
 voor het lied van de vogels,
 voor uw kracht die ons in leven houdt.
 Laat ons bidden …

Le. God, wij danken U
 voor mensen die kleur geven
 voor de vreemde vogels in ons midden,
 voor wie carnaval viert en oprechte vreugde deelt.
 Laat ons bidden …

Pr. Misintenties …
 Laat ons bidden …

Pr. Zo bidden wij in de Naam van Jezus,
 die ons de Blijde Boodschap kwam brengen
 van uw Koninkrijk.
 Amen. 

        
 
 
2021 Parochie Pey