Ieder weekend klinken er verhalen uit de Bijbel tijdens Vieringen in de kerk. Bij deze eeuwenoude verhalen worden door de voorgangers gedachten uitgesproken tijdens de verkondiging. U vindt hieronder bijbelverhalen en de verkondiging van Pastoor Bert Mom van:

 
Vierde zondag door het jaar A
28 en 29 januari 2017
 
 

Schriftlezingen:

Sefanja 2, 3; 3, 12-13
Evangelie volgens Mattheus 5, 1-12a

Verkondiging (preek):

Een verhaal uit de Griekse Oudheid vertelt over Diogenes,
een wijsgeer die mensen aan het denken wilde zetten.
Hoe minder hij nodig had aan bezittingen, des te gelukkiger en vrijer voelde hij zich.
Over Diogenes wordt verteld dat hij ooit op klaarlichte dag
met een lantaarn door de straten liep.
Hij werd verbaasd nagekeken.
Toen gevraagd werd waarom hij overdag met een lantaarn liep,
antwoordde hij:
“Ik ben op zoek naar een oprecht mens”.

Diogenes wilde mensen bewust maken
dat niet bezit, macht of aanzien
een leven geslaagd maken.
Medemenselijkheid en eenvoud zijn veel meer waard.

Vandaag kwamen wij in de eerste lezing een Bijbelse profeet tegen,
die ook op zoek was naar menselijkheid,
in een wereld die vaak zo onmenselijk kan zijn.
De profeet Sefanja loopt door de straten van Jeruzalem
en hij ziet mensen die afgoden aanbidden.
Velen uit het Volk van God aanbidden Baäl,
de afgod van geld en bezit.
Sefanja ziet hoe de een zich verrijkt ten koste van de ander.
Het recht op een waardig leven voor ieder mens
wordt opgeofferd aan het verlangen naar méér en méér bezit.
Dat móet verkeerd gaan.
Maar mensen sluiten hun ogen,
ze denken niet aan anderen,
of aan de dag van morgen.
Ook aan God hebben ze nauwelijks nog een boodschap.
God die aarde heeft geschapen,
zo rijk aan leven en aan voedsel,
wordt vergeten.

Wat dat betreft leek de zevende eeuw voor Christus veel op onze tijd,

Sefanja ziet en hoort het allemaal
en hij beseft dat het zo niet langer kan.
Ook hij loopt door de stad,
op zoek naar oprechte mensen.
Niet met een lamp in zijn handen,
maar met Gods Woord in zijn hart.

Sefanja wordt profeet,
hij wil de ogen van mensen openen.
Wie knielt voor bezit en macht,
wordt een slaaf van zijn eigen verlangens.
Daar gaat een mens kapot aan.
Daar gaat een volk kapot aan.
Zo was het tóen en zo is het nú.

Sefanja zoekt naar menselijkheid.
Hij waarschuwt, hij schudt wakker.
Maar hij geeft ook een belofte!
Wie eenvoudig van hart is,
oprecht in zijn spreken,
trouw aan het gebod van de naastenliefde,
die mens komt thuis bij God.
God zal blij met jou zijn,
wanneer je naar Hem toekomt
en doet wat goed en rechtvaardig is.

De naam van Sefanja is al profetisch.
Die naam betekent “Bij de Heer geborgen”.
Wie geborgen is bij God,
vertelt geen leugens
en doet geen onrecht.
En al kijkt de wereld over je heen … Gód ziet je.

Later zal Jezus datzelfde geloof belijden.
Hij bidt zijn litanie van Allerheiligen in het Evangelie van vandaag.
Jezus noemt niet de machtigen, de schreeuwers, de rijken.
Hij prijst mensen zalig die eenvoudig zijn,
vrede stichten, bruggen bouwen,
mensen die hun hart laten spreken.
Hij geeft mensen waardigheid,
ook tellen ze economisch niet mee.
Zalig is de zieke, de simpele, de arme.
Want zulke mensen geven anderen de kans
om te helpen en goed te doen.
En alleen waar dát gebeurt, is een samenleving menselijk.

“Kom tot jezelf en kom samen” roept Sefanja  ons toe.
Luister naar je hart.
Leef eenvoudig.
Laat ruimte in je leven open,
om liefde te ontvangen
en om liefde te geven.

Dan word je deel van die grote stoet van mensen van God,
die door de tijden heentrekt,
samen met profeten en heiligen,
samen “geborgen bij de Heer”.

Amen!

 

        
 
 
2021 Parochie Pey