Ieder weekend klinken er verhalen uit de Bijbel tijdens Vieringen in de kerk. Bij deze eeuwenoude verhalen worden door de voorgangers gedachten uitgesproken tijdens de verkondiging. U vindt hieronder bijbelverhalen en de verkondiging van Pastoor Bert Mom van:

 
Openbaring van de Heer (Drie Koningen)
7 en 8 januari 2017
 
 

Schriftlezingen:

Jesaja 60, 1-6

Mattheus 2, 1-12

Verkondiging (preek):

In een van de klassen van de Patriciusschool stond een kerstgroep,
die een meester gemaakt heeft van papier-maché en stof.
Het is ‘n beetje een alternatieve groep,
met een zwarte engel
en drie koninginnen.
Vooral dat laatste zijn wij niet gewend.
Drie koninklijke vrouwen met wierook, mirre en goud,
die zomaar het kerstverhaal binnenlopen.

De fantasie van de leerkracht is niet eens in strijd met de Bijbel.
Want in het Boek van ons geloof lezen we dat magiërs naar Jezus komen,
wijzen uit het Oosten.
Nergens staat met hoe velen zij waren,
ook niet wat hun namen waren,
waar ze precies vandaan kwamen,
of ze man of vrouw waren.

Wel vertelt de Bijbel dat ze een ster volgen,
als een gids door de donkere nacht.
Dat zij zo wijs waren om Herodus niet te vertrouwen
en hun bestemming te vinden bij een kind in een stal.

Verder vertelt de Bijbel over hun geschenken:
goud, wierook en mirre.
Drie kostbare gaven, waardoor zij later de drie koningen genoemd werden.

Hun komst is een wezenlijk deel van het kerstverhaal.
Want het Kind van Bethehem wil de Redder zijn van álle mensen van goede wil.
Hij komt voor zijn eigen Joodse volk,
daarom wordt Hij geboren in de stad van Koning David.

Maar Hij komt ook voor alle anderen
die zoeken naar licht in hun leven,
naar een antwoord op hun diepste vragen,
naar God in hun leven.

De wijzen uit het Oosten vertegenwoordigen alle mensen,
die hun toekomst bij God zoeken.
Daarom worden zij vaak afgebeeld met verschillende huidskleuren,
zwart, bruin en blank,
als vertegenwoordigers van alle volkeren.

In de Middeleeuwen werden zij vaker afgebeeld als koningen
met verschillende leeftijden: jong, middelbaar en oud.
Omdat Jezus is gekomen voor alle generaties.

Een hedendaagse kunstenaar beeldde de koningen uit
als een dominee, een katholieke priester en een orthodoxe priester.
Omdat Jezus is gekomen voor allen die in Hem geloven.

De alternatieve kerststal die een meester maakte
past wel in die traditie.
Drie vrouwen die bij Jezus aan de deur staan.
Want in zijn levensverhaal komen we later vrouwen tegen,
die Hem volgden en verstonden,
die trouw bleven, zelfs toen de apostelen gevlucht waren.
Zij stonden wél onder het kruis
en ontmoetten Hem als eersten toen Hij verrezen was.
Voor hen was Jezus een openbaring.
Geen man die hooghartig op hen neerkeek,
maar Iemand die keek naar hun hart.
Die met een buitenlandse vrouw bij een bron praatte over geloof en leven ...
in die tijd iets ongehoords.

Vandaag vieren wij het Feest van de Openbaring van de Heer.
De deur van de kerststal gaat wagenwijd open.
Eenvoudige herders
en geleerden uit het Oosten zijn welkom.
En vast en zeker ook zwart, bruin en blank,
jong, ouder en oud,
jood en niet-jood,
protestant, orthodox en katholiek,
man en vrouw.

De liefde van de Redder kent geen grenzen,
Hij is het hart van deze wereld.
Jezus heeft nooit een muur gebouwd,
maar opende zijn armen …
kijk maar naar het kind in de kribbe
en de gekruisigde Heer.

Zoals Paulus later prachtig zal verwoorden in zijn brief aan de Galaten:

Er is geen Jood of Griek meer,
geen slaaf of vrije,
geen man of vrouw,
u bent allen één in Jezus Christus.

Amen!

 

        
 
 
2021 Parochie Pey