Ieder weekend klinken er verhalen uit de Bijbel tijdens Vieringen in de kerk. Bij deze eeuwenoude verhalen worden door de voorgangers gedachten uitgesproken tijdens de verkondiging. U vindt hieronder bijbelverhalen en de verkondiging van Pastoor Bert Mom van:

 
Oud en Nieuw
31 december 2016 en 1 januari 2017
 
 

Verkondiging (preek):

Jaren geleden kreeg ik van zusters een klok cadeau
die in de refter van een voormalig klooster had gehangen.
Sindsdien is de klok meeverhuisd
en heeft trouw de tijd aangewezen
en met haar slagwerk de uren geteld.
Totdat zij ineens stilstond
en naar de klokkenmaker moet.

Het vreemde is,
dat je pas merkt hoe vaak je naar een klok kijkt,
wanneer die stilstaat en niet meer de juiste tijd aangeeft.
Wanneer de slag verstomt, bedenk je pas hoe mooi die klonk.

Wanneer je kijkt naar onze wereld,
dan klonk het afgelopen jaar een verhaal van lief en leed.
In de kleine levens van mensen
was er vreugde en verdriet.
We hebben hier in onze kerk het leven omarmd,
kinderen werden gedoopt, liefde werd ingezegend.
Maar ook moesten we afscheid nemen
van heel wat dierbare mensen.

Als parochies hebben we het afgelopen jaar gewerkt aan het cluster.
Bestuursleden uit Koningsbosch, Echt, Maria Hoop, Sint Joost en Pey
proberen om samen één bestuur te vormen  voor de vijf parochies.
Ter plekke hebben parochiecomités vertrouwde en nieuwe activiteiten opgezet.
Maar ook hebben we ons gerealiseerd dat we het cluster
dichter bij onze parochianen moeten brengen.
Maar aan de basis is het wellicht te stil gebleven; als parochianen hebt u niet zo hel veel gehoord en ervaren van het cluster en van de samenwerking tussen de parochies.
Het komend jaar gaan we daaraan werken,
met enkele gezamenlijke activiteiten en meer informatie.
Want alleen samen kunnen we de weg naar de toekomst vinden.

Ook in de grote wereld om ons heen
is er veel gebeurd.
Paus Franciscus riep een jaar van barmhartigheid uit,
juist in een wereld die vaak zo onbarmhartig en hard is.
We werden opgeschrikt door aanslagen en geweld,
zelfs in de dagen vlak voor Kerstmis.
Ook in 2016 waren vele mensen op de vlucht,
er werd gebombardeerd en geschoten, er was honger en natuurgeweld.

Vast en zeker heeft menigeen gezucht:
“God, waar bent U … waarom zegt U niets?”
Misschien zijn dat zelfs onze eigen woorden geweest.
Net zoals je het tikken past mist, wanneer de klok stilstaat,
zo lijkt het wel alsof Gods Stem verstomd is in deze verwarrende tijd.

Het is niet de eerste keer dat mensen dát ervaren.
In de Bijbel vinden we een verhaal van duizenden jaren geleden,
dat vertelt over de roeping van Samuël.
Dat roepingsverhaal begint met een pijnlijke stilte.
We lezen daar:
“In die tijd was een Godsspraak van de Heer een zeldzaamheid
en kwam een visioen zelden voor.”

Ook tóen leek het alsof Gods Stem verstomd was,
terwijl de mensen hun eigen weg gingen
en steeds verder van God verwijderd raakten.

Zo begint het roepingsverhaal van Samuël.
Dan hoort de jongeman een stem:
“Samuël waar ben je?”
En de jongen laat die roepstem toe in zijn leven.
Hij láát zich roepen.
“Hier ben ik Heer, wat heeft U mij te zeggen?”

Dan blijkt waar de stilte van God vandaan kwam.
Niet omdat God de andere kant uitkeek,
niet omdat God niets te zeggen had,
maar omdat mensen hun oren dichthielden
en niet wílden horen wat God te zeggen had.

Een klok die stilstaat moet je naar de klokkenmaker brengen.
Anders weet je niet hoe laat het is
en ga je uiteindelijk wennen aan het ontbreken van de vertrouwde slag.

Zo is het ook met de tijd waarin wij leven.
We moeten naar de Hemelse Klokkenmaker,
om opnieuw zijn Stem te verstaan.
Om te luisteren naar wat Hij ons vertelt …
in woorden uit de Bijbel, in het leven van Jezus,
in de stem van ons hart en ons geweten.
Onze wereld is van slag
en soms ook ons eigen leven.

Samuël liet zich roepen en werd een groot profeet.
Een man die zijn volk de weg wees in warrige tijden.
Het begon met luisteren naar Gods Stem die klinkt …
eeuwenoud en  altijd nieuw.
Het begint nog steeds met je laten roepen,
zodat God door jouw stem kan bemoedigen en troosten,
zodat vertrouwen kan groeien en verbondenheid ontstaat.

Of 2017 een gezegend jaar wordt,
dat zal voor een groot deel afhangen  van onze bereidheid
om te luisteren naar de Stem van God.

Of we elkaar zullen vinden en verstaan,
of we tegen de stroom in verder komen,
hoop kunnen scheppen, geloof kunnen delen,
dat begint met een vraag die tegelijkertijd een gebed is:

“Hier ben ik Heer, wat heeft U mij te zeggen?”

Laat God aan het Woord komen in jouw dagelijks leven,
geef stem aan zijn Boodschap,
dan kan het Nieuwe Jaar
een Jaar van de Heer worden.

Amen!


 

        
 
 
2021 Parochie Pey