Ieder weekend klinken er verhalen uit de Bijbel tijdens Vieringen in de kerk. Bij deze eeuwenoude verhalen worden door de voorgangers gedachten uitgesproken tijdens de verkondiging. U vindt hieronder bijbelverhalen en de verkondiging van Pastoor Bert Mom van:

 
Kerstmis 2016
24 en 25 december 2016
 
 

Verkondiging (preek):

Onlangs las ik een artikel over Suleiman Barakas.
Een Palestijnse man,
die opgroeide in het gebied dat nu de Gazastrook is.
Hij kreeg als jongeman de kans om voor de NASA te werken.
Hij werd in Amerika een erkend sterrenkundige,
een onderzoeker, betrokken bij het ruimtevaartprogramma.
Maar zou nooit zijn vaderland vergeten.
Daarom keerde hij later met zijn gezin terug.
Suleiman Barakas kwam in een wereld van geweld terecht,
waar dagelijks bommen vallen
en muren worden gebouwd.
Zijn zoontje kwam om tijdens een bombardement.

Maar deze sterrenkundige heeft een droom.
Hij zorgde ervoor dat er een telescoop in de Gazastrook kwam.
Op het speelplein, waar zijn zoontje naar school is gegaan,
staat nu de enige telescoop in heel dat gebied.

Barakas wil de kinderen daar iets meegeven voor hun verdere leven.
De kinderen zien wapens en geweld.
Ze zien muren en een wereld in puin.
Daarom richt Suleiman Barakas hun blik naar boven.
Hij wil hun ogen openen voor de grenzeloze schoonheid van het universum.

Zoals hij het zelf zegt:
“Er is een prachtig heelal voor alle mensen,
zonder grenzen, zonder hekken,
zonder muren.”

Het meest ontroerend was het moment waarop een jongetje
voor het eerst door de telescoop keek
en zei:
“Ik heb nooit gedacht dat ik zo een grote wereld
zou kunnen zien.”

De ervaring van dat jongetje
was ook de ervaring van de mensen uit het jaar nul,
die in Bethlehem waren.
Ook zij leefden een harde wereld.
De Romeinen onderdrukten het Joodse volk.
Belastingen zorgden voor armoede.
De eigen koning van het volk, dacht alleen aan zijn eigen rijkdom.

En het geloof maakte velen onvrij, in plaats van vrij.
Slechte geestelijke leiders
gaven een verstard geloof door,
van harde wetten en angst.

Soms hebben wij geen muren nodig,
om elkaar buiten te sluiten en onvrij te maken.

En in die wereld vertelt God zijn mensenkinderen een nieuw verhaal.
Niet eens met veel woorden.
Meer door zijn Aanwezigheid.
Hij zelf bezoekt de aarde,
klein en kwetsbaar als een mensenkind,
arm en vreemd in deze wereld.

Wie keek naar dat Goddelijk Kind,
keek als het ware door een telescoop
en zag de hemel opengaan boven zijn of haar leven.
Het Goddelijk Kind legt hoop in de harten van mensen.
In een wereld waarin telkens weer oorlog en geweld woedt,
klinkt een boodschap van vrede,
voor alle mensen die het goede willen.

Het Goddelijk Kind roept mensen tot het beste.
Herders en koningen zullen delen,
de een van zijn armoede,
de ander van zijn schatten.
Maar allen voelen zich rijk.

Het Goddelijk Kind doorbreekt grenzen.
Vriend en vreemde treffen elkaar.
Herders uit die streek
en wijzen uit het verre oosten.

Dat Goddelijk Kind zal de meest hemelse mens worden.
En telkens weer opent Hij de ogen en harten van mensen.
Wie kijkt naar Jezus,
kijkt door de beste telescoop die bestaat!
Hij laat ons zien dat ieder mens deel is van Gods universum.
We zijn niet klein en onzichtbaar,
maar deel van iets oneindig groots.

Wie kijkt naar Jezus,
zal anderen met nieuwe ogen gaan bekijken.
Met ogen vol verwondering,
omdat er zoveel moois en goeds te ontdekken valt in zoveel mensen om ons heen.
Dat is belangrijk, zeker in onze wereld, waarin zoveel wantrouwen,
angst en argwaan is, zeker na de aanslagen en het geweld van de afgelopen tijd.
Dat wij niet de haat laten winnen, maar de liefde.
Dat we naar elkaar blijven verlangen,
waar we ook vandaan komen,
welke huidskleur we ook hebben.

Wie kijkt naar Jezus,
Ziet de hemel opengaan,
midden in een wereld vol grenzen en muren.

Het wonder van Bethlehem is niet dat alle problemen in één keer worden opgelost.
Het wonder van Bethlehem is dat telkens weer hoop geboren wordt,
dat we ontdekken
dat er toekomst is,
voor Jood en Palestijn,
voor Christen en Moslim,
voor alle mensen die het goede willen,
voor vriend en vreemde.

Laat je ogen open
en sta verwonderd
om de wereld zonder grenzen
die God zelf ons laat zien.

Amen!

 


 

        
 
 
2021 Parochie Pey