Ieder weekend klinken er verhalen uit de Bijbel tijdens Vieringen in de kerk. Bij deze eeuwenoude verhalen worden door de voorgangers gedachten uitgesproken tijdens de verkondiging. U vindt hieronder bijbelverhalen en de verkondiging van Pastoor Bert Mom van:

 
Derde Zondag van de Advent A
10 en 11 december 2016
 
 

Schriftlezingen:

Jesaja 35, 1-6a.10
Mattheus 11, 2-11

Verkondiging (preek):

Soms kom je op heel onverwachte plekken wijsheid tegen.
Zo wilde ik een kop thee zetten
en las op het kaartje aan het theezakje een vraag:

“Waar zou jij meer tijd aan willen besteden?”

Dat is inderdaad een goede vraag.
Je kunt je levenstijd maar één keer besteden,
ieder uur komt slechts één keer voorbij.
Dus je kunt het beter goed doen!

Waar zou jij meer tijd aan willen besteden?

Aan je werk, of aan je gezin?
Aan je eigen ontwikkeling, of aan vrijwilligerswerk?
Aan uitgaan, of aan stilte?
Aan een reis, of aan de tuin?
Aan doen, of aan bidden?
De lijst kun je eindeloos lang maken.
Maar het gaat waarschijnlijk om het vinden van een evenwicht,
tussen geven en ontvangen,
tussen doen en laten.

Het is interessant om je af te vragen hoe Jezus op die vraag zou antwoorden.
Waar wil jij je tijd aan besteden?
In de Bijbel lezen we dat Jezus een druk leven had.
Hij geneest, preekt, bemoedigt en luistert.
Maar ook zoekt Hij telkens weer de stilte en het gebed.

Vandaag kregen wij de kans om in de agenda van Jezus te kijken.
Johannes de doper zit in de gevangenis.

Hij stuurt twee van zijn leerlingen naar Jezus toe,
met de vraag:
“Bent u degene op wie we wachten? Bent U Gods Redder?”

En dan laat Jezus zijn daden spreken.
Zie je niet waar Ik mijn tijd aan besteed?
Ik open de ogen van de blinde,
ik laat de lamme weer dansen,
ik zorg dat ook de dove goed nieuws hoort,
een dode wordt levend
en zelfs voor de arme is er een Blijde Boodschap.

In deze Adventtijd mogen wij onze agenda naast die van Jezus leggen.

Jezus opent de ogen van de blinde.
Hoe vaak doen wij dat?
De ogen van een ander openen voor het mooie dat ons omringt.
Je niet laten verblinden door macht,
of eigen gelijk,
maar onbevangen kijken.
Zien waar het op aankomt.
Niemand naar de ogen kijken, maar de waarheid spreken.

Jezus laat de lamme weer dansen.
Hoe vaak doen wij dat?
Tijd maken om te dansen van vreugde.
Opstaan om met anderen op weg te gaan.
Iemand overeind helpen die alleen niet verder kan op de levensweg.

Jezus laat de dove weer horen.
Hoe vaak doen wij dat?
Leven met open oren.
Luisteren naar wie iemand beweegt.
Luisteren naar de stem van je eigen hart, van je geweten.
Jezus laat de doden leven.
Hoe vaak doen wij dat?
Denken aan onze overledenen.
Voor hen bidden en vragen of zij  voor ons bidden.

Jezus verkondigt een Blijde Boodschap.
Hoe vaak doen wij dat?
Over ons geloof spreken met blijdschap.
Vol vreugde bidden.
Danken voor het goede in je leven.
Laten zien dat het fijn is om de Weg van Jezus te volgen.

Beste mensen,
Jezus kon zeggen:
“Kijk maar wat Ik doe, dan weet je Wie Ik ben!”
In zijn leven werd zichtbaar dat Hij de Redder is.
Wij moeten daar soms nog aan werken.
Onze daden vertellen niet altijd over wat wij geloven en wie we willen zijn.
Het is best een goed idee om de vraag op het theezakje mee te nemen,
tijdens de voorbereiding op Kerstmis:
Waar zou jij meer tijd aan willen besteden?

Jezus geeft het goede voorbeeld.
En zucht je soms:
“Ik heb het zo druk, ik heb helemaal geen tijd te besteden!”
Dan is het misschien de hoogste tijd om even stil te staan.
Zoals Martin Luther King het ooit zei:
“De tijd is altijd goed, om het goede te doen!”

Amen!


 

        
 
 
2021 Parochie Pey