Ieder weekend klinken er verhalen uit de Bijbel tijdens Vieringen in de kerk. Bij deze eeuwenoude verhalen worden door de voorgangers gedachten uitgesproken tijdens de verkondiging. U vindt hieronder bijbelverhalen en de verkondiging van Pastoor Bert Mom van:

 
Eerste Zondag van de Advent A
26 en 27 november 2016
 
 

Schriftlezingen:

Jesaja 2, 1-5
Mattheus 24, 37-44

Verkondiging (preek):

Misschien heeft u wel gelezen of gehoord
dat vanaf dit weekend een nieuwe vertaling van het Onze Vader
in de Vieringen gebruikt wordt.
Zo krijgt het Nederlands taalgebied hetzelfde Onze Vader,
voor Vlaanderen én Nederland.

Nu valt de verandering wel mee.
Eigenlijk alleen de laatste bede.
Die klinkt als volgt:
 “Vergeef ons onze schulden,
 zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren.
 En breng ons niet in beproeving,
 maar verlos ons van het kwade.”

De vertalers hebben vooral geworsteld met woorden als schuld,
bekoring, beproeving en kwaad.
Nu zijn zij niet de enige die daarmee worstelen.
Wanneer je kijkt naar onze wereld,
dan kom je het kwaad in zoveel verschillende vormen tegen.
Soms ver weg, in een duivels regime als I.S..
Soms in een persoon die anderen willens en wetens kwaad doet.
Soms ook in jezelf,
wanneer je zoals Paulus het zegt,
het goede wilt en toch het kwade doet.

In de nieuwe vertaling worden gesproken over “onze schulden”,
omdat niemand vrijuit gaat
en ieder van ons vergeving nodig heeft.

Ook wordt er gesproken over schuldenaren,
omdat wij ook anderen kunnen vergéven
die ons iets hebben misdaan.
Het meest opvallend is dat het woord “bekoring” vervangen is.
Er staat niet langer “leid ons niet in bekoring”.
Een bekoring is een verleiding,
iets dat je op het verkeerde pad kan lokken.
Het geld dat vraagt om te graaien,
de seksuele aantrekking die ontrouw maakt.

In de nieuwe vertaling.
is het woord “bekoring” vervangen door “beproeving”.
Een beproeving stelt je geloof op de proef.
De Bijbelse Job werd beproefd, doordat hem kwaad en lijden overkwam.
In de nieuwe vertaling bidden wij:
“God, spaar ons alsjeblieft.
Zorg dat ons geloof niet teveel op de proef gesteld wordt.
Maak ons sterk om dat belangrijke deel van ons leven niet te verliezen.”

De vertalers hebben dit niet zomaar verzonnen.
Ze hebben gekeken naar de woorden uit de Bijbel,
waar Jezus zijn leerlingen het Onze Vader leert
en beoordeeld dat de nieuwe vertaling dichter bij die woorden van Jezus staat.

Nu zat waarschijnlijk niemand van ons daarop te wachten.
Maar op zich is het niet slecht
dat we even moeten oefenen op een nieuwe tekst.
Want dat zet je aan het nadenken
over wát we bidden
en wat daarvan de diepere betekenis is.
De automatische piloot gaat er even af.

Iedere tijd kent zijn eigen vormen van schuld, bekoring, beproeving en kwaad.
Zo maakte op mij ooit het verhaal van Franz Jägerstätter een diepe indruk.
Hij was een boer uit Oostenrijk.
Toen Nazi-Duitsland zijn macht uitbreidde,
stemden vele Oostenrijkers voor de Anschluβ, de aansluiting bij Hitler-Duitsland.
In het Dorp Sankt Radegund was er maar één tegenstemmer,
dat was Franz Jägerstätter.
Hij las de Bijbel en bad heel bewust het Onze Vader.
Daardoor zag hij een keuze:
Wie kiest voor Hitler, kan niet voor Christus kiezen.
Wie het kwaad een kans geeft, kan niet het goede dienen.

Franz maakte duidelijk de keuze van het Onze Vader.
Hij zag de macht van het kwaad,
in zichzelf, in andere mensen
en in het systeem dat de wereld in ellende zou storten.
Hij liet zijn geloof niet op de proef stellen!

Franz vroeg zich af wat Christus zou doen.
En hij besloot om niet te vechten in het leger van Hitler.
Niet omdat hij bang was,
maar omdat hij zijn geloof trouw bleef.
Uiteindelijk werd hij gevangen gezet en ter dood gebracht.
In 2007 werd Franz Jägerstätter zalig gesproken door de kerk,
als een voorbeeld van trouw aan het geloof in Jezus.
Hij liet zijn geloof niet op de proef stellen,
maar volgde de stem van zijn geweten,
dat hem de moed gaf om tegen de stroom in te gaan en het goede te doen.
Iedere tijd heeft zúlke mensen nodig, zeker ook de onze.
Mensen die zich afvragen:
Wat is de weg van Christus in deze wereld, in deze wereld, in mijn leven.

Misschien is het toch niet zo gek,
dat de nieuwe vertaling ons laat struikelen over dat bekende gebed.
Over schuld en schuldenaren, bekoring en beproeving.
Want in het web van schuld en vergeving, goed en kwaad,
zijn pure mensen nodig, die de proef doorstaan.

Amen!

 

        
 
 
2021 Parochie Pey