Ieder weekend klinken er verhalen uit de Bijbel tijdens Vieringen in de kerk. Bij deze eeuwenoude verhalen worden door de voorgangers gedachten uitgesproken tijdens de verkondiging. U vindt hieronder bijbelverhalen en de verkondiging van Pastoor Bert Mom van:

 
Mis bij de Kapel van Schilberg
11 september 2016
 
 

Op 11 september werd de Viering bij de Kapel verzorgd vanuit de parochie Pey.

Schriftlezingen:

Jesaja (Laat ons optrekken naar de berg van de Heer)
Heiilig Evangelie volgens Lucas (de lofzang van Maria)

Verkondiging (preek):

Tijdens het voorbereiden van een uitvaart,
vertelde de familie over een aardewerken Mariabeeldje
dat op de schouw stond.
De overledene noemde het “Ons lief vrouwke van de oven”.

In de oorlog was zij met haar ouders,
broers en zussen geëvacueerd.
Ze vonden onderdak in een gresbuizenfabriek.
De mannen verborgen zich bij de oven,
om niet opgepakt te worden door de Duitsers.
Daar werd ook het beeldje van Maria gemaakt.
Het ging later mee in een bolderkar, tussen de kinderen,
als één van de weinige bezittingen die ze hadden.

Het Mariabeeldje heeft misschien niet veel kunstzinnige waarde,
maar binnen de familie is het kostbaar.
“Ons lief vrouwke van de oven”
vertelt over vertrouwen,
over het geloof dat Maria bij het gezin was
in die moeilijke en onzekere tijd.

Het liet me denken aan een andere afbeelding
die in de oorlog gemaakt werd.
Pater Bleijs zette in Limburg een netwerk op van onderduikadressen.
Hij liet een prentje maken,
waarop Maria haar mantel vouwt om onderduikers.
“Maria van den Goede Duik”, staat erop geschreven.
Alweer een blijk van vertrouwen,
dat zij mensen nabij blijft in moeilijke en onzekere tijden.

Mensen hebben dat vaak gedaan:
de naam van Maria verbinden aan een plek,
of een gebeurtenis.

Hier vieren we Maria van Schilberg,
een stukje verder Onze Lieve Vrouw in het Zand,
de Zoete Lieve Vrouw van Den Bosch
of de Sterre der Zee van Maastricht.

De naam van Maria wordt verbonden
aan de noden van mensen.
Denk maar aan onze Lieve Vrouw van rust.

Eigenlijk geven al die namen meteen de kracht van Maria aan.
Zij wekt vertrouwen.
Zij is nabij.
Je kunt haar vinden in een zee van kaarsen in kathedralen.
Maar ook in de kleine kapellen die langs de weg staan.

In bekende bedevaartoorden wordt vaak verteld,
hoe Maria kwam op vergeten plaatsen.
Bijvoorbeeld op een plek waar ziekenhuisafval gestort werd
en een eenvoudig arm meisje liep.
Nu kent iedereen die plaats,
want Lourdes werd een centrum van geloof.

Het geheim van Maria is haar nabijheid.
Dat klinkt ook door in de lofzang die zij zingt in de Bijbel.
Maria verbindt haar leven en haar geloof
aan het leven van mensen,
met voorliefde voor de kleinen en de kwetsbaren.
Zij kijkt met God mee
en ziet degenen die normaal over het hoofd gezien worden.

Maria is mensen nabij op hun blijde momenten
en in hun grootste nood.
Zij tilt ons op en draagt ons mee in de richting van Jezus.

Dat heeft die familie ervaren,
bij wie “Ons Lief Vrouwke van de Oven” een ereplaats kreeg.
Je zou de naam van Maria ook kunnen verbinden aan de plek waar wij wonen,
aan de zorgen van deze tijd.

Maria,
met vele namen werd u bekleed
door de eeuwen heen.
Ook wij willen u eren
als Onze Lieve Vrouw van Schilberg,
die zovelen samenbrengt op deze plek.
Onze Lieve Vrouw van de Fanfarezaal,
die de harmonie tussen mensen zegent.
Onze Lieve Vrouw van het Pejjerhoes,
die vergeetachtige mensen niet vergeet.
Onze Lieve Vrouw van de vluchtelingenboot,
die vergeten mensen niet verloren laat gaan.
Onze Lieve Vrouw van de basisscholen,
die waakt over onze kinderen, zoals over uw eigen Kind.
Onze Lieve Vrouw van onze straat, van ons leven,
bescherm en help ons
op de weg naar het Koninkrijk van Jezus.

Amen!

 

        
 
 
2021 Parochie Pey