Ieder weekend klinken er verhalen uit de Bijbel tijdens Vieringen in de kerk. Bij deze eeuwenoude verhalen worden door de voorgangers gedachten uitgesproken tijdens de verkondiging. U vindt hieronder bijbelverhalen en de verkondiging van Pastoor Bert Mom van:

 
Negentiende zondag door het jaar (B)
8 en 9 augustus 2009
 
 

Schriflezing

Eerste lezing uit het eerste boek der Koningen

Na een tocht van een dag in de woestijn
kwam Elia bij een bremstruik.
Hij ging eronder zitten.
Hij wilde sterven en zei:
`Het wordt mij teveel, Heer;
laat mij sterven want ik ben niet beter dan mijn voorvaders.'
Daarna ging hij onder de bremstruik liggen en sliep in.
Maar opeens stootte een engel hem aan en zei tegen hem:
`Sta op en eet.'
Hij keek op
en daar zag hij aan zijn hoofdeinde een koek,
op gloeiende stenen gebakken, en een kruik water.
Hij at en dronk en viel weer in slaap.
Maar opnieuw, voor de tweede maal,
stootte de engel van de Heer hem aan en zei:
`Sta op en eet; anders gaat de reis uw krachten te boven.'
Toen stond hij op, at en dronk,
en gesterkt door dat voedsel liep hij veertig dagen en nachten,
tot hij de berg van God, de Horeb bereikte.

Verkondiging (preek)

De zanger Jac Vinders zingt graag teksten die uit het leven gegrepen zijn.
Zo klinkt het in een van zijn liederen als volgt:

 Bin iech stil en i jedanke,
 bin iech troerig, han ich zrg,
 wilt de daag ch jaar nks floeppe,
 dinkt me hei kunt me nit durch,
 dan zets iech miech sjtil in e heukske

Wat de troubadour uit Kerkrade bezingt, is de ervaring van teleurstelling.
Wil jaar nks floeppe lijkt helemaal niets te lukken,
dan kun je geneigd zijn om stil in een hoekje te gaan zitten.

Precies dt heeft ook een profeet van lang geleden ervaren.
We kwamen hem tegen in de eerste lezing; zijn naam is Elia.
Hij heeft het gevoel mislukt te zijn!
Elia heeft zijn leven gewijd aan het dienen van God.
Hij heeft valse afgoden onttroond en overal verteld over de God van leven en bevrijding.
Maar het volk keert zich tegen hem en de koningin staat hem naar het leven.
En dan moet Elia vluchten,
vanuit de bewoonde wereld rent hij de dorre woestijn in.

Elia heeft zijn beste krachten gegeven, maar nu is hij leeg en moe.
Hij kn niet meer.
De ervaring dat je mislukt bent, kan een mens breken.
Het beschadigt het vertrouwen in anderen en in je zelf,
het kan zelfs je vertrouwen in God een flinke deuk geven.
Elia doet waarover Jack Vinders zingt.
Hij gaat stil in een hoekje zitten
in zijn geval is het een bremstruik in de woestijn.

Wat die profeet daar meemaakt, daarover kunnen heel wat mensen meepraten.
Wanneer je relatie misloopt,
of je kinderen andere wegen gaan dan je gedacht had.
Wanneer je alles geeft voor een bedrijf en op straat komt te staan,
of je inzet voor een goed doel loopt op niets uit.
Dan zou je soms de maatschappij de rug willen toekeren,
om weg te kruipen in een hoekje.

De profeet Elia zegt:
Het wordt mij teveel, laat mij sterven, Heer

Z mislukt voelt hij zich.
Maar dan komt er een wending in het verhaal, want God laat Elia niet alleen.
Hij stuurt een engel, die de profeet voedsel brengt en zegt:
Sta op, eet en drink!

Soms kan dat het verschil uitmaken op je levensweg,
dat er iemand langskomt, die je de moeite waard vindt.
Al is er maar n mens die je aanstoot en zegt:
Kom op, er ligt nog een toekomst voor je open!

Dat is wat echte vrienden doen, die je trouw blijven in moeilijke tijden.
Dat is wat engelen van mensen doen, die je de moeite waard blijven vinden.

Elia ziet alleen de mislukking en hij kan niet verder.
Maar de engel stoot hem aan.
Het lijkt op het gebaar van een moeder die haar zieke kind aanstoot en zegt:
Kom op, eet een beetje, want ik wil dat je aansterkt en beter wordt!

Soms kan het verleden iemand zoveel pijn hebben gedaan,
dat het niet in n keer lukt om op te staan.
Dan is er tijd nodig om weer te kunnen vertrouwen.
De engel moet Elia ng een keer aanstoten,
voordat de profeet eindelijk durft op te staan om zijn reis te vervolgen.

Dit verhaal uit oude Bijbelse tijden, kan ons leren om chte tochtgenoten te worden.
Soms dan ben je zoals Elia:
haast te moe om je weg te vervolgen, met een last op je schouders.
Misschien ben je mislukt in de ogen van de samenleving die zo op succes gericht is,
maar je bent zeker niet afgeschreven in de ogen van God.
Want God denkt in mogelijkheden, Hij ziet iets in ieder mens, telkens weer, ondanks alles.

Soms kun je ook zoals die engel zijn:
iemand die hoop geeft,
die kracht deelt,
en een trouwe reisgenoot wordt.
Ook in onze tijd zijn er engelen van mensen nodig,
die het op kunnen brengen om een ander nabij te zijn en vast te houden,
ook wanneer dat niet in n keer gedaan is.
God heeft zulke engelen van mensen nodig,
om hoop te brengen in de donkere hoeken van onze samenleving.

Dan kan gebeuren, waarover de Indiase dichter Tagore schreef:

Ik dacht dat mijn reis ten einde was,
aan de uiterste grens van mijn macht.
Dat het pad voor mij uit versperd was en de voorraad op,
zodat ik de wijk wilde nemen in stille verborgenheid.
Maar ik ontdekte dat Gods wil geen einde kent in mij.
Want waar oude sporen vervagen,
daar dient een nieuwe wonderlijke weg zich aan.

Amen!

Zending en zegen

God zond lang geleden zijn engel naar de woestijn,
om de vermoeide profeet Elia weer levensmoed te schenken.
Moge Hij zo ook engelen op uw weg zenden,
die hun kracht met u delen.
Maar laat ook uzelf roepen om een engel te zijn voor een ander ...
een reddende engel, iemand met engelengeduld, in Godsnaam:
+ Vader, Zoon en Heilige Geest.
 Amen.

 

        
 
 
2020 Parochie Pey