Ieder weekend klinken er verhalen uit de Bijbel tijdens Vieringen in de kerk. Bij deze eeuwenoude verhalen worden door de voorgangers gedachten uitgesproken tijdens de verkondiging. U vindt hieronder bijbelverhalen en de verkondiging van Pastoor Bert Mom van:

 
21ste zondag door het jaar C
20 en 21 augustus 2016
 
 

Schriftlezingen:

Jesaja 66, 18-21
Lucas 13, 22-30

Verkondiging (preek):

Wanneer Jezus de hemel zou willen bouwen in Nederland,
dan zou Hij waarschijnlijk geen toestemming krijgen.
Want de beschrijving die Hij in het Evangelie geeft,
voldoet niet aan de veiligheidsvoorschriften.
Het begint al met de deur.
Die is smal.
Je moet alle moeite doen om binnen te komen
en velen zullen daar niet in slagen.
Daar hoef je bij de overheid niet mee aan te komen.

Jezus is geen bouwkundige, zoals wij die kennen.
Hij bouwt aan een Koninkrijk
dat in de harten en gedachten van mensen begint.
En wie eenmaal binnen is gegaan in dat Koninkrijk,
die vindt de weg naar God,
de weg naar de Hemel.

De deur waarover Jezus spreekt, is dan ook een beeldspraak.
De toegang tot de hemel is geen gouden poort,
ook geen schuifdeur die automatisch opengaat.
Het lijkt eerder op een smalle poort.
Je kunt alleen één voor één binnenkomen.
Je moet je eigen verantwoording nemen
en je eigen daden verantwoorden.

Jezus vertelt dat, omdat er in die tijd mensen waren, 
die meenden dat zij een streepje voor hadden bij God.
Zij beweerden dat het Verbond met hun voorouders
een garantiebewijs was voor hun eigen redding,
zodat ze moeiteloos bij God binnen konden lopen.

Ook onder de volgelingen van Jezus dachten sommigen dat ze binnen waren,
omdat ze Jezus kenden.
Maar zó werkt het dus niet!
Je kerklidmaatschap is geen automatisch toegangskaartje.
Wil je bij God thuiskomen, dan moet je daaraan werken.
Je zult met je geloof aan de slag moeten gaan!
Want wanneer je wilt oogsten, dan moet je eerst zaaien.
Wanneer je de waarheid wilt vinden, dan moet je beginnen met oprecht te leven.
Wanneer je tot je recht wil komen, dan moet je rechte wegen gaan.

Wil je God verstaan?
Dan moet je leren luisteren naar de verhalen van ons geloof,
naar de vragen van je naaste
en naar de stem van je geweten.

Wil je vergeving ontvangen?
Dan zul je je eigen gevoelens van wrok en haat los moeten laten …
anders pas je met je lasten niet door die smalle deur.
Jezus zegt in het Evangelie: “Span je tot het uiterste in!”
Berust niet te snel.
Zeg niet dat je geloof te klein is of dat je vragen te groot zijn.
Wanneer je denkt dat je de laatste bent,
weet dan dat sommige laatsten, eersten zullen zijn,
“Span je tot het uiterste in!”

Zeg niet dat jouw geloof zoveel beter is dan dat van een ander.
Wanneer je denkt dat je de eerste bent,
weet dan dat sommige eersten, laatsten zullen zijn.
Alleen het horen bij een kerkgenootschap is niet genoeg.
Het gaat om daden van geloof, hoop en liefde.
Dát bepaalt wie laatste of eerste is in het Koninkrijk van God.

De Heilige Augustinus schreef eeuwen geleden al:
“Er zijn mensen binnen de kerk, die erbuiten staan
en zogenaamde buitenstaanders, die binnen zijn!”
Het komt er op aan, dat je zelf opendoet, wanneer op jouw deur wordt aangeklopt.
En dat je naar anderen toegaat, die jou nodig hebben.
Het Woord dat je hier in het Huis van God ontvangt
mag je niet achterlaten wanneer je door de kerkdeuren naar buiten gaat.
Je moet het meenemen
naar de plek waar je woont,
werkt en ontspant.
Door een mens te zijn van vrede,
een hoopvol teken in deze wereld.

En lijkt het soms moeilijk om zó in het leven te staan,
denk dan maar aan een Joods gebruik.
Joodse mensen bevestigen namelijk aan de deurposten van hun huis een kokertje,
met een Bijbeltekst, de mezoeza.
Op het perkament staat de geloofsbelijdenis,
dat er één God is, Die met je meegaat.
Wanneer Joodse mensen hun huis verlaten en wanneer ze thuiskomen,
dan raken ze het kokertje op de deurpost aan.
Want we mogen geloven dat God bij ons is:
In ons weggaan en in ons thuiskomen,
In ons bezoek aan een zieke
en in de gastvrijheid waarmee we anderen opendoen,
In de zorg voor vreemden
en in de warmte binnen onze eigen muren.

Wie vanuit dat geloof op weg gaat met God,
zal een open deur vinden
wanneer je thuiskomt bij Hem.

Amen!


 

        
 
 
2021 Parochie Pey