Ieder weekend klinken er verhalen uit de Bijbel tijdens Vieringen in de kerk. Bij deze eeuwenoude verhalen worden door de voorgangers gedachten uitgesproken tijdens de verkondiging. U vindt hieronder bijbelverhalen en de verkondiging van Pastoor Bert Mom van:

 
Maria tenhemelopneming
13 - 14 - 15 augustus
 
 

Schriftlezingen:

Openbaring 11, 19a; 12, 1-6a.10
Lucas 1, 39-56

Verkondiging (preek):

Wie het Limburgse dorp Beesel binnenrijdt,
ziet bij een rotonde een groot roestig beeld van een draak.
Dat heeft alles te maken met het spektakel dat om de zeven jaar wordt opgevoerd.
Dorpsbewoners beelden de oude legende van Sint Joris uit.
Een stad werd bedreigd door een draak.
Het vuurspuwend monster kon alleen in bedwang worden gehouden
door mensenvlees.
Het lot bepaalde wie geofferd moest worden aan de draak.
Op een dag valt het lot op de koningsdochter.
Moedig gaat de prinses haar dood tegemoet,
tot een ridder verschijnt die haar redt.
De moedige Sint Joris doodt de draak,
zodat de mensen herademen
en zonder angst kunnen leven.

Deze oude legende is méér dan een spannend ridderverhaal.
Het gaat om de symboliek.
De draak symboliseert het kwaad, de vernietiging, het slechte.
De prinses is het onschuldig slachtoffer.
En de ridder is de moedige verlosser, de zuivere held.

Het is een verhaal over het gevecht tussen goed en kwaad, dat van alle tijden is.
Ook in onze wereld gaat die strijd verder.
De draak van onze tijd,
dat is het terrorisme,
het geweld tegen onschuldige slachtoffers,
de haat tegen christenen,
de onderdrukking en oorlog,
waardoor wereldwijd zoveel armoede en onvrijheid heerst.

Maar de draak zit ook in ieder van ons.
Het monster van afgunst,
van ontrouw
en onverschilligheid.

De strijd tegen de draak kan alleen gewonnen worden
door iemand met een zuiver hart,
door mensen zoals Sint Joris, die zich laten raken door het lot van een ander.
Het gevecht tegen het kwaad
win je niet door zelf kwaad te doen,
maar door het kwaad te overwinnen …
in jezelf en in de wereld.

Op de Feestdag van Maria tenhemelopneming wordt ieder jaar opnieuw
gelezen uit het boek van de Openbaring.
Ook daar kwamen we een draak tegen,
een zevenkoppig monster,
vuurrood en met horens.

Het lijkt wel een sprookje, maar dat is het niet.
Tegenover de draak staat géén ridder met een wapenuitrusting,
maar een jonge vrouw.
Zij is op haar kwetsbaarst.
De vrouw staat op het punt om te bevallen.
De draak brengt dood en vernietiging.
De vrouw brengt nieuw leven ter wereld.

Dit verhaal uit de Bijbel werd geschreven in een tijd van onderdrukking.
De Romeinse keizer Nero vervolgde de Eerste Christenen.
Vol haat probeerde hij de liefdevolle Boodschap van Jezus te overstemmen.
Maar de Eerste Christenen geloofden tegen de verdrukking in.
Hun vertrouwen in Jezus en hun onderlinge band
bleken sterker te zijn dan de macht van de keizer.
Zijn stad Rome, zou het middelpunt van de kerk worden.
Het verhaal van de vrouw die leven schenkt,
is ook het verhaal van Maria.
Zij draagt de Redder onder haar hart
en brengt Hem ter wereld.
Zij getuigt van het geloof, dat het slechte overwonnen wordt door Gods Goedheid.
Armen zullen gevoed worden.
Kleine mensen zullen gezien worden.
Hebzuchtige mensen zullen met lege handen staan
en onderdrukkers moeten het veld ruimen.

Maria leert ons om staande te blijven
in een wereld vol strijd tussen goed en kwaad.
“Mij geschiede naar uw wil”, is haar strijdkreet.
Zij zoekt naar Gods plan met deze wereld.
Zij geeft haar stem aan degenen die hopen op recht en vrede.
Zij leeft in de nabijheid van Jezus,
en de nabijheid van Jezus zal haar eeuwig leven schenken.

Beste mensen,
licht en donker zijn in deze wereld
en in onszelf.
De draak zien we op het journaal,
maar ook in de spiegel.
Maria leert ons
dat de overwinning geschonken wordt
aan degene die het leven dient.
Kwetsbaar en sterk,
net zoals Maria en de eerste Christenen,
net zoals Jezus, hun en onze Redder.

Amen! 

        
 
 
2021 Parochie Pey