Ieder weekend klinken er verhalen uit de Bijbel tijdens Vieringen in de kerk. Bij deze eeuwenoude verhalen worden door de voorgangers gedachten uitgesproken tijdens de verkondiging. U vindt hieronder bijbelverhalen en de verkondiging van Pastoor Bert Mom van:

 
19de Zondag door het jaar C
6 en 7 augustus 2016
 
 

Schriftlezingen:

Wijsheid 18, 6-9
Lucas 12, 32-48

Verkondiging (preek):

Burgemeester Ahmed Aboutaleb schreef een prachtig boekje.
Het is amper zestig bladzijden dik,
maar het vertelt over iets belangrijks,
namelijk over sámen leven.
Het boekje heet “doom en daad”.

Een betere wereld begint met een droom.
Met een ideaal dat een mens raakt,
het verlangen naar een wereld met ruimte voor ieder mens.
Maar is pas het begin.
Goede dromen vragen om daden,
anders blijft het lucht
en verandert niets ten goede.

Een droom vraagt om gedeeld te worden met anderen.
Dan ga je de weg van “ik” naar “wij”.
Dan bouw je aan een sámen-leving.

De burgemeester van Rotterdam geeft in zijn boekje een voorbeeld.
Tijdens de Tweede Wereldoorlog werden in zijn stad
Joodse mensen verborgen in een kerk.
De protestantse Breepleinkerk.
In het zoldertje bij het orgel zaten onderduikers.
Het kostersechtpaar verborg hen,
zorgde voor eten,
haalde een dokter
en zette iedere dag opnieuw hun leven op het spel.

Wanneer de mensen in de kerk bijeen kwamen,
dreunde het orgel door de schuilplaats.
De mensen onder in de kerk hebben niet geweten
dat in het Huis van God onderduikers zaten.
Het is een moeilijke tijd geweest,
zeker ook voor de Joodse families.
Zo lang, zo dicht op elkaar leven,
dat brengt spanningen mee, irritaties, angst.

Wat de onderduikers en hun helpers staande hield,
was hun droom van vrede en vrijheid.
Die droom maakte hen sterk en moedig,
vergevingsgezind en sociaal.
Het tilde hen boven hun eigen “ik” uit, om te leven vanuit een “wij-gevoel”.

Zoals in de Eerste Lezing uit het boek van de Wijsheid verwoord werd:
“In het verborgene brachten de kinderen van de vrome mensen hun offer
en zij aanvaardden eensgezind de goddelijke Wet,
dat zij gelijkelijk zouden delen
in dezelfde goede dingen en dezelfde gevaren.”

Tegenwoordig bezoeken regelmatig schoolklassen de orgelzolder,
om te leren hoe culturen en religies samen kunnen leven.
Om te ontdekken hoe droom en daad elkaar in evenwicht kunnen houden
wanneer de wereld om je heen
soms verwarrend en hard is.

Ook Jezus schudt ons wakker in het Evangelie.
Wees waakzaam, zegt Hij.

Want waar mensen indommelen
en onverschillig worden,
daar sneuvelen dromen.

En waar dromen sneuvelen,
daar ontbreken daden
en zullen mensen sneuvelen.

Gelukkig is de waakzame dienaar.
Hij waakt over wat heilig en goed is,
Hij staat op wanneer hij nodig is.
Hij doet open wanneer op zijn deur geklopt wordt.
Hij schudt anderen wakker
en laat God binnen in zijn leven.

De weg van droom naar daad leidt langs ontmoetingen.
Een mens die een ander bij de hand neemt.
Een gemeenschap die gastvrij is.
Een stem tegen onrecht.
Een ander die je onder de arm neemt.
Een plek waar je veilig bent.
Een geloof dat geen grenzen kent.

De weg van droom naar daad,
begint met waakzame mensen.
Zoals het kostersechtpaar uit Rotterdam.
Zoals hun Joodse onderduikers.
En zoals Burgemeester Aboutaleb,
die burgers wil leren om elkaar te helpen,
om moed te tonen en elkaar te zoeken.

Zoals hij het prachtig verwoordt in zijn boekje:
“De weg van dromen naar daad,
is de weg van ‘ik’ naar ‘wij’.
We kunnen elkaar helpen die weg te vinden.”

Amen!


 

        
 
 
2021 Parochie Pey