Ieder weekend klinken er verhalen uit de Bijbel tijdens Vieringen in de kerk. Bij deze eeuwenoude verhalen worden door de voorgangers gedachten uitgesproken tijdens de verkondiging. U vindt hieronder bijbelverhalen en de verkondiging van Pastoor Bert Mom van:

 
18de Zondag door het jaar C
30 en 31 juli 2016
 
 

Schriftlezingen:

Prediker 1,2; 2, 21-23
Lucas 12, 13-21

Verkondiging (preek):

Wanneer een uitvaart wordt voorbereid,
dan vertellen familieleden in het gesprek over hun dierbare.
Over de levensloop, over werk en gezin,
over hobby’s, ziekte en gezondheid.

Soms stel ik de vraag naar de erfenis van dat mensenleven.
Meestal wordt het even stil, maar dan volgen de mooiste woorden.
De erfenis van een leven,
dat heeft te maken
met de manier waarop iemand in het leven stond,
met het voorbeeld dat iemand heeft gegeven,
met liefhebben en zorgen, met trouw en idealen.
Geld en goed worden verdeeld en verdwijnen.
Maar een goed voorbeeld, dat leeft verder.

Ook Jezus maakt ons daarvan bewust.
Vandaag hoorden we het verhaal van een rijke man.
Hij doet niets anders dan bezit vergaren,
steeds groter worden zijn schuren, tot aan de nok gevuld.
Maar wanneer hij sterft en voor God verantwoording moet afleggen,
dan staat hij met lege handen.
Wanneer dát je enige bijdrage is aan deze wereld,
dan noemt Jezus je een “dwaas”!

De materiële erfenis van Jezus stelt niet veel voor.
Zijn wieg was een geleende voederbak
en ook zijn graf was eigenlijk bestemd voor iemand anders.

Jezus trekt door het land, met niet meer dan de kleren die hij draagt.
En zelfs die worden Hem afgenomen, wanneer Hij aan het kruis wordt geslagen.
Toch was Hij de grootste van ons allemaal.

Jezus opende zijn Handen aan het kruis
om heel de wereld te omarmen
en de hemelse Vader omarmde zijn Kind
met eeuwig Leven.

De erfenis van Jezus is geen rijkdom, geen vastgoed, geen bezit.
Het is een ideaal, het is een Verhaal zonder einde.
Het is zijn Aanwezigheid,
in de geschiedenis, in ons midden, in Brood en Liefde.

In zijn voetspoor hebben heel wat bijzondere mensen
hun erfenis aan de wereld geschonken.
Denk maar aan Franciscus van Assisi, een van de grootste heiligen van de kerk.
Franciscus groeide op in rijkdom,
maar van binnen werd hij steeds ongelukkiger, zijn hart was leeg.
Totdat hij leerde om zijn handen te openen,
om te delen met wie niets had,
om broeder te worden van ieder die hij tegenkwam.
Franciscus verzamelde een nieuwe rijkdom.
Hij vond een vreugde die je niet kunt kopen.
Heel de wereld was voor hem gevuld met broers en zussen,
mensen, dieren, bomen en planten,
allemaal deel van één groot geheel.
 
Hoe meer hij losliet, des te meer ontving hij.
Zijn rijkdom was oneindig, terwijl hij met lege handen stond.
Op zijn sterfbed liet Franciscus zelfs zijn pij uittrekken.
Naakt keerde hij naar zijn Schepper terug,
precies zoals hij op aarde gekomen was.

De erfenis van Franciscus is het besef dat echte rijkdom schuilt
in de moed om te delen, in broederschap en vriendschap zonder grenzen.
Het is die erfenis, die onze Paus deed besluiten om zich “Franciscus” te noemen.

Een ander voorbeeld is Mahatma Gandhi.
Ooit zag ik een foto van zijn materiële erfenis.
Het paste haast in een schoenendoos.
De Bijbel, de Koran en de Bhagavad-gita,
een bril, een kom, een zakhorloge en sandalen.

Maar de echte erfenis van zijn leven is het geweldloos verzet,
waarmee hij India onafhankelijk maakte.
Zijn leven zou later Martin Luther King inspireren om hetzelfde te doen
in de Verenigde Staten.
Een leven dat mensen bevrijdt, is een rijkdom die blijft.

Het Evangelie van vandaag zou je als een vraag aan jezelf kunnen lezen!
Wat is de erfenis van mijn leven?
Wat laat ik deze wereld na?
Hoe heeft mijn levenstijd die van anderen geraakt?

Wie slechts leeft voor zichzelf,
wie opgaat in bezit, carrière en vluchtig plezier,
staat uiteindelijk met lege handen.
Zoals Prediker het zei in de Eerste Lezing.
“dat is lucht en leegte, al heb je er nog zo hard voor gewerkt.”

Maar wie het leven van anderen heeft verrijkt met zijn eigen leven,
die is rijk in Gods ogen.
Of je nu ver weg een wereldverbeteraar bent geweest,
of dichtbij geborgenheid hebt geschonken.
Zelfs al werd slechts één leven mooier en beter, dankzij jou,
zelfs dan heeft je leven zin gehad.

Wat is de erfenis van jouw leven?
Bepraat dat niet alleen met een notaris … maar ook met Jezus!

Amen! 

        
 
 
2021 Parochie Pey