Ieder weekend klinken er verhalen uit de Bijbel tijdens Vieringen in de kerk. Bij deze eeuwenoude verhalen worden door de voorgangers gedachten uitgesproken tijdens de verkondiging. U vindt hieronder bijbelverhalen en de verkondiging van Pastoor Bert Mom van:

 
17de zondag door het jaar C
23 en 24 juli 2016
 
 

Schriftlezingen:

Genesis 18, 20-32
Lucas 11, 1-13

Verkondiging (preek):

Wanneer op het journaal beelden worden vertoond
van verwoeste steden waarin terroristen woonden,
dan zal waarschijnlijk niemand van ons zeggen:
“Die arme mensen”.
Plaatsen waar zoveel onheil en onmenselijkheid van uitgaat,
die zie het liefste van de aardbodem verdwijnen.

In de tijd van Abraham klonken de namen Sodom en Gomorra
als een vloek voor velen.
In die steden werd onrecht bedreven,
wie op doortocht was, werd beroofd of verkracht.
In Sodom en Gomorra waren de mensen los van God.
Er werd gemoord en gestolen,
een mensenleven was daar nauwelijks iets waard.

Wanneer Aartsvader Abraham langs die steden trekt,
neemt God hem in vertrouwen.
“Ik ga die steden bekijken”, zegt God.
“Want de mensen richten hun klachten tot Mij.
Wanneer die steden inderdaad zo slecht zijn, dan zal ik ze verwoesten!”

Je zou verwachten dat Abraham een vreugdesprongetje maakt.
Eindelijk grijpt God in.
Eindelijk maakt Hij een einde aan de slechtheid van dat volk.
Wij zeggen het zo vaak:
“Bliksemde God die schurken maar van de aardbodem weg”.

Maar Abraham reageert anders.
Hij bidt voor die verdorven steden.

Abraham is bewogen om hun lot.
Ondanks alles ziet hij de mens achter de schurk.
Misschien herkent hij ook wel een stukje Sodom en Gomorra in zichzelf
en in alle mensen die hij kent.

Wat dan volgt is haast ongehoord.
Abraham probeert God op andere gedachten te brengen.
Het lijkt wel een scène op een Oosterse Markt.
Abraham begint af te dingen.
Wanneer ik nou eens vijftig onschuldigen vindt in die stad?
En God accepteert zijn bod:
Zijn er vijftig mensen die rechtvaardig handelen,
dan zal ik de stad sparen.
Abraham dingt verder af.
En bij 45? En 40?
Bij 30, 20 of zelfs 10 rechtvaardigen is God bereid om de stad te sparen!

Dan stopt Abraham met afdingen.
Net als op een Oosterse Markt is afdingen toegestaan,
maar beneden de bodemprijs gaan is een belediging.
Tien rechtvaardigen is het absolute minimum.

Nu moet u weten dat een Joodse gemeenschap alleen kan bestaan
wanneer tien volwassen mannen komen bidden.
Zijn er minder, dan kan er nog zo’n mooie synagoge staan,
maar dan is er geen geloofsgemeenschap mogelijk.
Abraham stopt bij tien.
Zijn die zelfs niet te vinden, dan is dat een belediging voor God
dan hebben zij zichzelf eigenlijk al ten gronde gericht.

Sodom en Gomorra zullen vergaan.
Er wordt verteld dat de steden gelegen hebben bij het Zoutgebergte,
in de buurt van de Dode Zee.

Wanneer je daar zoekt naar levenstekens, dan vind je helemaal niets.
Een doodse vlakte, zonder mensen of dieren,
geen grasspriet wil er groeien,
geen enkele archeologische vondst is daar opgegraven.
Alsof al het leven uit de aarde gehaald is.

Dat is ook de duidelijkheid van de Bijbel.
Wie onschuldigen doodt,
wie het recht verkracht,
wie terreur zaait,
hoort niet thuis in de wereld van God.
Het kan even duren, maar ze zullen vergaan.
Hun verwoestende kracht zal hen zelf ten gronde richten.
Niet eens stof blijft van hen over.
Hun naam klinkt voorgoed als een vloek.

Onze Aartsvader Abraham was een bijzondere man.
Bewogen om het lot van mensen.
Herder van zijn eigen volk,
maar ook voorspreker van anderen,
zelfs van de schurkenstaten van die tijd.

Abraham leefde vanuit een diep Godsbesef.
De God die Hij heeft ontmoet,
scheert niet schuldigen en onschuldigen over één kam.
De God die zijn hart heeft geraakt, is rechtvaardig.
Abraham heeft zo’n groot respect voor zijn God,
dat Hij zelfs durfde te pleiten voor Sodom en Gomorra.
Hij hoopt op een kans voor ieder mens,
maar het eindoordeel is aan God.

Toen vele eeuwen later Maria in verwachting was van Jezus,
zong zij over God die zijn belofte aan Abraham heeft vervuld.
We horen in het Magnificat
over kleine en arme mensen, die gezien en opgetild worden.

Het is bemoedigend om dat te weten.
Maar het is ook een waarschuwing.
Maria vertelt ook over rijken die met lege handen staan,
over machthebbers die van hun troon gestoten worden.
Alleen wanneer we recht doen,
delen van onze overvloed,
het leven heiligen,
alleen dan zullen wij kinderen van Abraham zijn.

Zoals een lied het verwoord:

Het is niet meer te tellen
dat volk dat na hem kwam,
een vader van zovelen
is vader Abraham.

En allen die geloven
zijn Abrahams geslacht,
geboren uit den hoge,
een licht in de nacht.

Amen!


Voorbede:

Pr. Hemelse Vader, vol vertrouwen bidden wij tot U:

Le. Om het geloof van Aartsvader Abraham
 die God diende
 door rechtvaardig te zijn.
Laat ons zingend bidden …

Le. Om het vertrouwen van Abraham,
 die door moeilijke tijden heen
 bleef vertrouwen op zijn Heer.
Laat ons zingend bidden …

Le. Om de ruimhartigheid van Abraham,
 die de eerste werd van allen
 die geloven in God die Liefde is.
Laat ons zingend bidden …

Pr. Intenties …

Pr. Zo bidden wij,
opdat uw Wil geschiede
en uw Rijk zal komen.
Amen.
 

        
 
 
2021 Parochie Pey