Ieder weekend klinken er verhalen uit de Bijbel tijdens Vieringen in de kerk. Bij deze eeuwenoude verhalen worden door de voorgangers gedachten uitgesproken tijdens de verkondiging. U vindt hieronder bijbelverhalen en de verkondiging van Pastoor Bert Mom van:

 
13de zondag door het jaar C
25 en 26 juni 2016
 
 

Schriftlezingen:

I Koningen 19, 16b.19-21
Lucas 9, 51062

Verkondiging (preek):

Onlangs vertelde een jonge parochiaan heel trots:
“Ruim driehonderd mensen volgen mij”.

Niet dat er nou massa’s mensen voor zijn deur staan,
het zijn volgelingen op Facebook en Instagram.
Ze volgen zijn berichten, bekijken zijn filmpjes
en plaatsen dan een opgestoken duim als reactie.
De jongeman vertelde hoe hij het aantal volgers probeert te vergroten.
Berichtjes moeten nieuwsgierig maken,
niet alle foto’s in één keer plaatsen, maar telkens weer een paar,
zodat mensen vaak kijken.
Je kunt je afvragen hoeveel zulke volgelingen waard zijn.
Ben je niet meer interessant, dan verdwijnt de een na de ander.

Dat is zo in de digitale wereld van deze moderne tijd.
Maar dat is ook zo in de echte wereld waarin we leven.
De oude profeten en Jezus hebben dat lang geleden al ervaren.
Jezus had twaalf volgelingen die hij apostel noemde.
Maar toen het erop aankwam, stond er maar één van hen onder het kruis.
De anderen waren er tussenuit geknepen.

Het is daarom goed om de Lezingen van vandaag tot je door te laten dringen.
Want beide Bijbelverhalen gingen over volgen.

In de Eerste Lezing kwamen we de profeet Elia tegen.
Op dat moment heeft hij heel wat meegemaakt.
Elia heeft valse goden ontmaskerd,
hij heeft krachtig gesproken en gehandeld.
Hij werd weggejaagd, de woestijn in.
Elia moet door een diep dal, totdat hij bij een heilige berg komt.
Daar raakt God zijn profeet aan.
Niet in een storm of een aardbeving, maar in een zucht, een ademtocht.

Elia heeft een Godservaring.
Hij voelt het in zijn diepste diep, dat zijn geloof niet bedacht is,
maar werkelijkheid.
God streelt zijn profeet, het is alsof een mantel om hem heen wordt geslagen.

Dan trekt Elia verder, om die ervaring te delen.
Hij zoekt iemand die rechte wegen gaat.
Wanneer Elia langs het veld loopt, ziet hij een jongeman,
die kaarsrecht ploegt.
Hij kijkt vooruit, want alleen zo laat je een recht spoor achter.
Elia werpt zijn mantel over de schouders van de boerenzoon,
zoals God zijn kracht om Elia legde.
Elia heeft één volgeling, maar wel een die trouw blijft.
Want Elisa zal de nieuwe profeet worden.

De ander die volgelingen krijgt, is Jezus.
Hij maakt duidelijk wat het betekent om Hem te volgen.
Jezus vertelt over ploegen:
wie achterom kijkt naar wat was,
komt niet vooruit.
Jezus volgen, dat heeft te maken met loslaten.
Je niet teveel vastklampen aan bezittingen en uiterlijkheden,
maar je handen openen naar de dag van morgen.
Dat is niet gemakkelijk.
Want het liefste zou je een muur van vertrouwdheid om je bouwen.
Dat voelt veilig.
En het onbekende maakt vaak onrustig.

Het mooie van beide Bijbelverhalen is,
dat het een vrije keuze is,
of je de weg van een profeet wilt gaan, of niet,
of je Jezus wil volgen, of niet.
Je bent vrij om dat te beslissen.
Maar wanneer je jouw leven linkt aan dat van Jezus,
dan is het niet vrijblijvend.
Je mag je ervaringen met Hem delen,
maar Hij zal je vragen om hetzelfde te doen met mensen
die op je weg komen.

Je mag in je geloof troost zoeken,
maar de Boodschap die je dan overeind houdt,
stuurt je ook naar anderen toe,
om te bemoedigen, om nabij te zijn.

Jezus navolgen,
dat vult je hart
en opent je handen.
Want wat je nodig hebt, dat mag je houden.
Maar wat je kunt missen, dat moet je delen.

Jezus navolgen,
dat brengt je thuis,
maar het zet je ook steeds weer op weg.

Vandaag nodigt Jezus ons uit om vriend te worden.
Niet in een digitale wereld van Facebook,
maar in de wereld van het dagelijks leven,
waar delen soms pijn doet,
waar duimen lang niet altijd omhoog gaan wanneer je trouw bent aan je idealen.

Wil je Hem volgen,
dan is dat als ploegen op het land.
Je moet vooruit durven kijken, om een recht spoor achter te laten.

Amen!
 

 

        
 
 
2021 Parochie Pey