Ieder weekend klinken er verhalen uit de Bijbel tijdens Vieringen in de kerk. Bij deze eeuwenoude verhalen worden door de voorgangers gedachten uitgesproken tijdens de verkondiging. U vindt hieronder bijbelverhalen en de verkondiging van Pastoor Bert Mom van:

 
12de Zondag door het jaar C
18 en 19 juni 2016
 
 

Schriftlezingen:

Uit de brief van Paulus aan de Galaten 3, 26-29
Uit het Evangelie volgens Lucas 9, 18-24

Verkondiging (preek):

In mijn boekenkast staat een prachtig boekje,
dat ik ieder jaar wel een keer herlees.
Het is het verslag van een gesprek tussen twee bijzondere mensen,
dat in 1985 heeft plaatsgevonden.

De ene gesprekspartner was Beyers Naudé,
een blanke dominee uit Zuid-Afrika,
die opgevoed werd met de ideeën van apartheid.
Maar de Bijbel opende zijn ogen
en hij werd een moedige strijder tegen het apartheidsregime.

De andere gesprekspartner was Dorothee Sölle.
Een vrouwelijke theoloog,
die ook een strijd tegen ongelijkheid heeft gevoerd.
Zij groeide in de oorlogsjaren in Duitsland op
en ontwikkelde een sterk gevoel van recht voor ieder mens.
Daarom streed zij voor de gelijke behandeling van vrouwen,
in de samenleving en in de kerk.

Het was de eerste keer dat zij elkaar ontmoetten.
Maar in het gesprek viel het ene levensverhaal in het ander.
Ze verstonden elkaar.
Ze begrepen elkaar.
Ze vertelden hun verhaal
en brachten elkaars levensverhaal aan het licht.

Dat kan gebeuren in een écht gesprek.
Een mensenleven wordt dan verstaanbaar …
wie iemand is, wat iemand beweegt,
waar iemand moe van wordt en wat iemand sterk maakt.

Wellicht mogen we zo ook de vraag verstaan,
die Jezus vandaag stelt aan zijn leerlingen.
“Wie ben Ik voor jullie?”

De apostelen vinden het maar een lastige vraag.
Ze praten andere mensen na.
“De mensen zeggen dat U een profeet bent.
De een vindt dat U op Elia lijkt,
de ander meent dat U op Johannes de Doper lijkt …”

Maar dat is niet wat Jezus bedoelt.
Hij wil weten hoe zijn leven, dat van zijn leerlingen raakt.
Hij wil weten wat Hij voor hen betékent.
Daarom stelt Hij de vraag gerichter:
“En jullie … wie zeggen jullie dat Ik ben?”

Die vraag komt een stuk dichterbij,
daarop kun je geen standaardantwoord geven.
Zo een persoonlijke vraag, vraagt een persoonlijk antwoord.
Petrus heeft het in de gaten en roept uit:
“U bent de Messias, de gezalfde van God!”
Want zo heeft hij Jezus ervaren.
Als de door God Gezondene.
Als zalf in de wonden van de wereld.
Als degene die de hemel verbindt met de aarde.
Als Iemand door wie God hem aankijkt.

Het is opvallend dat Jezus zijn leerlingen verbiedt
om over dit prachtig antwoord te praten.
Wie Jezus wil begrijpen mag geen standaardantwoorden geven.
Hij is geen deel van een catechismusvraag.
Hij is een levende werkelijkheid.
Je kunt Jezus nooit helemaal begrijpen,
maar je kunt Hem wel helemaal ontmoeten.
Jezus wil met ons een geloofsgesprek aangaan.
In de Verhalen uit de Bijbel spreekt Hij ons aan
en roept ons tot het beste.

Wanneer we Hem vragen om met ons in gesprek te blijven,
wanneer we bidden om kracht en inzicht,
dan zal Hij zijn woorden in ons hart leggen.
Hij zal ons onrustig maken, wanneer we onrecht zien.
Hij zal ons bevestigen, wanneer we het goede doen.
Hij zal ons leiden, wanneer we naar anderen gaan.
Hij zal ons dragen, wanneer we alleen niet verder kunnen.

Het begint allemaal met die ene vraag, die Hij aan zijn leerlingen stelde.
“Wie ben Ik voor jou?”

Het interview met Beijers Naudé en Dorothé Sölle eindigde met een heilig moment.

Sölle vroeg aan haar gesprekspartner:
“Het is ongebruikelijk in een interview voor de televisie,
maar mag ik iets vragen.
Geef me uw zegen broeder, die heb ik nodig.”

Beyers Naudé omvatte haar handen en bad:
“Liefhebbende Vader,
op dit ogenblik van bijeenzijn, dat zo rijk aan betekenis voor ons is,
dank ik U dat ik weet dat uw zegen op ons beiden rust
en op allen die zoeken naar waarheid, liefde en vrede voor de gehele wereld.
Schenk ons die zegen
en help ons die nooit meer kwijt te raken.”

Mogen ook wij zulke heilige momenten vinden
in de ontmoeting met anderen
waarin we antwoord geven op de vraag wie Jezus voor ons is.

Amen!

 

        
 
 
2021 Parochie Pey