Ieder weekend klinken er verhalen uit de Bijbel tijdens Vieringen in de kerk. Bij deze eeuwenoude verhalen worden door de voorgangers gedachten uitgesproken tijdens de verkondiging. U vindt hieronder bijbelverhalen en de verkondiging van Pastoor Bert Mom van:

 
Heilige Drie-eenheid
21 en 22 mei 2016
 
 

Verkondiging (preek) :

Een van de nationale symbolen van Ierland
is de Shamrock, een klaverblad.
Je ziet het bijvoorbeeld op de staart van vliegtuigen uit dat land.

Dat heeft alles te maken met een man
die op de grens van de vierde en de vijfde eeuw
door Ierland trok.
Zijn naam was Patrick.
Hij had het nodige meegemaakt.
Hij werd geboren in Engeland
en groeide op met een lauw christelijk geloof.
Als jonge man werd hij gevangen genomen en naar Ierland gebracht,
waar hij als slaaf moest werken.
Patrick kon vluchten.
Hij was vrij.
Maar hij had nog een andere vrijheid gevonden.
Want zijn geloof was dieper geworden.
Als Christen had hij geleerd om te vertrouwen op God
en om anderen te vergeven.

Patrick besloot om terug te keren naar Ierland,
om daar de bevrijdende Boodschap van Jezus te verkondigen.
Dat was een hele klus.
Het Christendom was daar onbekend.
En al het vreemde werd met wantrouwen bekeken.

Patrick getuigde van de Ene God,
die zich uit liefde geopenbaard had
als Vader, Zoon en Heilige Geest.
Toen hij daarover sprak,
bukte hij zich
en plukte uit het gras een klavertje drie.
Drie blaadjes met dezelfde kleur,
die samen één plantje vormen
en die één leven delen.
Als een beeld voor de Ene God,
die zich heeft laten kennen
als de Barmhartige Vader,
de Liefdevolle Zoon
en de Geest van Kracht en Leven.

De mensen die het hoorden,
zullen het niet helemaal begrepen hebben.
Maar ze raakten meer en meer geboeid door de woorden
en door het voorbeeld van Patrick.
Gaandeweg stichtte hij honderden parochies
en bouwden talrijke kerken.
Het geloof in de Drie-ene God is haast te groot voor ons verstand.
Maar waar die Drie-ene God in mensen gaat spreken en leven,
daar wordt vanzelf duidelijk hoe groot en liefdevol Hij is.

Sint Patrick bleef niet met zijn klaverblaadje stilstaan,
maar hij trok met mensen op.
Hij vertelde over God de Vader, die barmhartig is.
En hij getuigde van zijn geloof
door vergeving te schenken
en door zijn leven dienstbaar te maken aan het volk
dat hem ooit als slaaf behandeld had.
Dat geloof zorgde ervoor dat de strijd tussen stammen afnam
en vrede een kans kreeg.

Hij vertelde over God de Zoon,
over Jezus in Wie de Allerhoogste
de meest Nabije is geworden.
En in de naam van Jezus gaf hij mensen hoop.
Hij leerde hen om te delen,
om naar elkaar om te zien,
om een hartelijke kerk op te bouwen.

En hij vertelde over de Geest,
die Kracht schenkt en Inspiratie,
die mensenharten naar elkaar toe beweegt.
Hoe krachtig die Geest is blijkt wel in het leven van Saint Patrick.
Want hij stichtte de ene geloofsgemeenschap na de andere
en wist mensen te raken,
zodat tijdens zijn leven het Christendom tot bloei kwam
op het Groene Eiland.

Het begon allemaal met één man,
die met een klaverblad in zijn handen stond
en vertelde over de Ene God,
die zó vol Liefde is
dat Hij onze Vader, onze Broeder en onze Kracht wil zijn.
Die Ene God
is groter dan ons verstand,
heel de wereld is nog te klein om Hem te bevatten,
maar in een hart vol liefde en geloof
kan Hij wonen.

Graag wil ik afsluiten met een gebed van Saint Patrick,
dat daarvan spreekt …

Schepper, Vader van alles,
U hebt de wereld geschapen
door uw liefde.
U verlost de wereld
door uw liefde.
U onderhoudt de wereld
door uw liefde.

Help ons te blijven
in uw aanwezigheid,
in uw liefde,
in uw kracht.

Vader, Zoon en Heilige Geest,
omdat U ons leven geeft,
geeft U ons liefde,
geeft U ons Uzelf.

Help ons om ons leven,
onze liefde
en onszelf aan u te geven.

Amen!


 

        
 
 
2021 Parochie Pey