Ieder weekend klinken er verhalen uit de Bijbel tijdens Vieringen in de kerk. Bij deze eeuwenoude verhalen worden door de voorgangers gedachten uitgesproken tijdens de verkondiging. U vindt hieronder bijbelverhalen en de verkondiging van Pastoor Bert Mom van:

 
Zesde zondag van Pasen C
30 april en 1 mei 2016
 
 

Verkondiging (preek):

Wie de kerk van Maria Hoop binnenkomt,
ziet arbeiders aan het werk.
Aan de ene kant staat de heilige Isidorus, patroonheilige van boeren,
met het glas in loodraam waarin gezaaid en geoogst wordt.
Aan de andere zijde zien we Sint Barbara, beschermheilige van mijnwerkers.
Naast haar is een glas in loodraam te zien
met mijnwerkers die in de diepte van de pijler werken,
terwijl boven hen de schacht en de schoorstenen te zien zijn.

Eigenlijk is dat heel mooi,
dat de arbeid van mensen
uitgebeeld wordt bij het binnenkomen van het Huis van God.

Want het werk dat wij verzetten
en het  geloof dat wij belijden,
kunnen elkaar versterken.

Dat beseften de mensen uit Maria Hoop, die hun heiligen  verbeelden,
te midden van de arbeid die zij zelf dagelijks verrichtten.

Daarvan vertellen ook verhalen die zo nu en dan hoort in onze gemeenschap.

Denk aan het verhaal van een gezin uit onze streek,
dat tijdens de oorlog zwaar getroffen werd.
De vader kwam om en moeder bleef met kleine kinderen achter.
Maar boeren uit de omgeving kwamen helpen,
ze trokken het gezin samen door de moeilijke tijd heen.
Dát is een voorbeeld van arbeid,
in de Geest van Jezus.

Denk ook aan de verhalen van mijnwerkers,
die slopend werk moesten verrichten.
Diep onder de grond was het gevaarlijk, ongezond,
mensen werden opgejaagd.
Maar heel wat oud-koempels vertellen ook over de band die er was.
Over de trouw waarmee de één klaarstond voor de ander.
In de diepte van de mijn telde niet waar je vandaan kwam.
Daar was iedereen zwart van het kolenstof,
de een moest op de ander kunnen rekenen.
Ook dát is een voorbeeld van arbeid,
in de Geest van Jezus.

Het werk dat wij verrichten kan méér zijn dan geld verdienen
of carrière maken.
Het kan samenwerken zijn,
anderen een houvast bieden,
de wereld opbouwen.

Ooit vertelde een onderwijzer over zijn werk als wiskundeleraar.
Hij was ook actief in de parochie en zei tijdens een bijeenkomst het volgende:
“Ik kan geen christelijke wiskunde geven,
maar ik kan wel als Christen klaarstaan voor mijn leerlingen!
Door oog te hebben voor hun onzekerheid,
door aandacht te hebben voor hun thuissituatie,
door net dat beetje méér te doen, dan waarvoor ik betaald word!”

Die leraar verwoordde het prachtig.
Je kunt geen christelijke wiskunde geven,
maar je kunt wel als Christen een bijzondere leraar zijn.
Je arbeid kan iets toevoegen aan de wereld om je heen
en aan het geluk van mensen.
Zó kan je geloof spreken uit het werk dat je verricht.

Wie ooit in het ziekenhuis heeft gelegen,
heeft vast en zeker gemerkt hoe verpleegkundigen en artsen
méér doen dan hun werk.
En hoe sommigen net dat stukje zorg en bemoediging kunnen schenken,
waaruit een roeping spreekt.

Het is morgen/vandaag de zondag van de arbeid.
De kerk verwijst dan naar Sint Jozef, de timmerman uit Nazareth.
We weten niet veel van hem.
maar we horen in de Bijbel hoe Jozef zich laat roepen, midden in zijn dagelijks leven.
Hij beschermt zijn gezin, hij doet wat God van hem vraagt,
hij staat klaar wanneer dat nodig is.
Als Joodse vader heeft hij Jezus vast en zeker méér geleerd, dan te timmeren.
Hij heeft Jezus geleerd om te bidden, om de Schrift te verstaan,
om de geboden te vervullen
en om God en zijn naaste lief te hebben.

Onze arbeid kan een geloofsgetuigenis worden.
Of je nu boer bent geweest, of mijnwerker.
Of je leraar bent, of aan de kassa van de supermarkt werkt.
Of je verpleegkundige bent, of chauffeur.
Of je thuis werkt, of elders.
Het gaat erom dat je oog houdt voor de mensen om je heen.
Of je hart legt in het werk van je handen.
Of je vriendelijk en geduldig kunt zijn,
aandachtig en toegewijd.

Een traditioneel gebed vraagt aan Sint Jozef de arbeider, om ons daarbij te helpen:

Heilige Jozef, timmerman,
die van alles maken kan.
Ik ben als een ruw stuk hout,
maak mij glad en mooi als goud.

Maak van mij een mooi schrijn
laat mij vol liefde en zorg zijn.
Schaaf mijn ziel net als een plank,
Heilige Jozef, mijn beste dank.

Amen!

 

        
 
 
2021 Parochie Pey