Ieder weekend klinken er verhalen uit de Bijbel tijdens Vieringen in de kerk. Bij deze eeuwenoude verhalen worden door de voorgangers gedachten uitgesproken tijdens de verkondiging. U vindt hieronder bijbelverhalen en de verkondiging van Pastoor Bert Mom van:

 
Vijfde zondag van Pasen C
24 en 25 april 2016
 
 

Schriftlezingen:

Openbaring van Johannes 21, 1-5a
Evangelie volgens Johannes 13, 31-35

Verkondiging (preek):

Iedere week valt er weer een stapel reclamefolders door de brievenbus.
En telkens weer duikt het woord “nieuw” op.
De nieuwste televisie wordt aangeprezen.
Een nieuwe kledinglijn.
Een nieuw middel voor de slanke lijn.
Of een nieuw brood bij de bakker.
Het woord “nieuw” wekt de verwachting op
dat het beter, lekkerder, sensationeler is.
Alleen wie het nieuwste van het nieuwste heeft, heeft de beste koop.
Tenminste … dat laat de reclame ons geloven.

Ook in de beide verhalen uit de Bijbel kwam het woord “nieuw” regelmatig voor.
We hoorden over een nieuwe hemel en een nieuwe aarde.
Alles wordt nieuw.
En Jezus sprak over een nieuw gebod.
Het lijkt misschien op een reclamecampagne om Christen te worden,
maar het gaat veel dieper en veel verder.

De Eerste Lezing kwam uit het Boek van de Openbaring.
Dat boek schreef Johannes in een moeilijke tijd.
De eerste Christenen werden vervolgd door de Romeinse keizer.
Ze waren nergens veilig.
Ze mochten hun geloof niet vieren, werden opgesloten en vermoord.
En dan vertelt Johannes dat alles nieuw wordt.
Wanneer je het gevoel hebt dat de aarde onder je voeten verdwijnt,
wanneer de hemel potdicht lijkt,
dan mág je geloven dat alles nieuw wordt.
Een nieuwe hemel en een nieuwe aarde.

Johannes poetst de pijn en de zorgen van mensen niet weg.
Maar hij leert ons kijken en hopen, voorbij de donkerte.

Want wat wij van Jezus kunnen leren,
dan is dat het geloof dat alles nieuw kán worden.
Dat heeft Jezus ons keer op keer laten zien.

Op zijn weg kwam hij Levi de tollenaar tegen,
die zich verrijkte ten koste van zijn eigen volk.
En op het moment dat Levi zich liet roepen door Jezus,
wérd alles anders.
Hij werd een nieuw mens.
Met een nieuwe naam … Mattheus.
Jezus gaf mensen voortdurend een nieuw leven,
de kans om het anders en beter te doen.
Hij pinde niemand vast op zijn tekortkomingen,
maar deed er alles aan om betere mensen van hen te maken.
Zie … Ik maak alles nieuw.

Op zijn weg kwam Jezus heel wat versleten mensen tegen.
Blind of verbind.
Doof of uitgedoofd.
Mensen die anderen afschreven
of zelf afgeschreven werden.
En Hij vond hen allen de moeite waard om bij stil te staan.
Om hun leven te vernieuwen.
Wie van zijn leven een puinhoop had gemaakt,
bood Hij de kans om opnieuw te beginnen.
En wie aan de kant werd geschoven, gaf Hij een nieuwe naam,
Hij noemde hen “kind van God”.

Vandaag kwamen we Jezus tegen tijdens een beladen moment.
Op de laatste avond van zijn leven, kort voor zijn lijden,
vertelt Jezus nog één keer wat Hij zijn leerlingen mee wil geven.
“Een nieuw gebod geef Ik jullie, dat je elkaar liefhebt, zoals Ik jullie heb liefgehad”.


Het is in feite een oud gebod.
Want ook in het Oude Testament wordt ons op het hart gedrukt,
dat we elkaar lief moeten hebben.
Maar omdat het zo weinig gebruikt wordt, is het als nieuw.
Jezus heeft met heel zijn leven laten zien, wat dat gebod inhoudt.
Oude woorden klonken ineens nieuw,
wanneer Jezus sprak.

Het nieuwe van de liefde die Hij ons voorleeft,
is dat zijn liefde geen grenzen kent.
Hij hield van zijn eigen volk, maar ook van de vreemdeling.

Wat nieuw is aan de liefde van Jezus,
dat is dat zijn liefde ook uitgaat, naar wie het eigenlijk niet verdient.

Dat maakt de Boodschap van Jezus anders en nieuw.
Dat opent de hemel, zelfs wanneer die potdicht zit.
Een nieuwe hemel en een nieuwe aarde … dat is een belofte,
maar ook een opdracht.

Het instrument dat Jezus ons geeft,
is de liefde, die Hij ons heeft voorgeleefd.
Liefde die geeft en vergeeft,
die uitgaat naar mensen uit je eigen omgeving
en naar mensen die van elders komen.
Liefde die het goede bevestigt
en het kwade overwint.

Het is geen reclamepraatje, maar een uitnodiging van Jezus.
Heb elkaar lief, zoals Ik jullie liefheb.
Je hebt gezien dat het kán:
dat is de nieuwe hemel en de nieuwe aarde.

Amen!

 

        
 
 
2021 Parochie Pey