Ieder weekend klinken er verhalen uit de Bijbel tijdens Vieringen in de kerk. Bij deze eeuwenoude verhalen worden door de voorgangers gedachten uitgesproken tijdens de verkondiging. U vindt hieronder bijbelverhalen en de verkondiging van Pastoor Bert Mom van:

 
Tweede Paasdag
28 maart 2016
 
 

Verkondiging (preek):

Enkele weken geleden stond een jongeman voor de deur van de Pastorie..
Zijn naam is Bart van de Ven.
Hij is met medeleerlingen van het Connectcollege naar India geweest
om de handen uit de mouwen te steken
en mensen te helpen.
Van die reis is een prachtig fotoboek gemaakt,
dat hij kwam aanbieden
omdat de parochie hem ondersteund heeft.

Bart  zei:
“Ik wil u iets laten zien”
en hij bladerde in het dikke boek.
Hij zocht geen foto van zichzelf.
Hij zocht foto’s van een dorp waar melaatsen woonden.
Mensen met nauwelijks een toekomst.
Ziek, buitengesloten, arm.
Maar boven de foto’s stond een naam:
“Village of hope” … dorp van de hoop!
Zo hebben de melaatsen de plaats genoemd waar ze wonen.

Want tegen de hopeloosheid in,
houden ze elkaar vast.
De een helpt de ander.
Ze spreken elkaar moed in.
Ze bidden met elkaar.
Ze zorgen voor elkaar.

Bart vertelde dat hij in dat dorp kwam om te helpen.
Om te zorgen voor de zieken.
Maar dat hij eerder zélf geholpen werd.

Want de hoop van de mensen,
heeft hem aan het denken gezet
en hoop gegeven.

Hij noemde dat de beste ervaring van zijn reis naar India.
Een ervaring waar hij mee verder kan op zijn levensweg.

De afgelopen week hoorden wij een verhaal om hopeloos van te worden. Over terroristische aanslagen in Brussel, met vele doden en gewonden, gevolgd door gevoelens van woede, angst, onzekerheid. En de vraag hoe het verder moet met onze wereld, waarin terroristisch geweld zo dichtbij komt.

De afgelopen week hoorden wij nóg een verhaal om hopeloos van te worden.
Jezus die zoveel goeds heeft gedaan,
wordt geslagen en vernederd.
Zijn handen die alleen maar hebben gezegend en gedeeld,
worden vastgetimmerd op een kruis.
Zijn adem die woorden van vrede en liefde heeft gebracht,
stokt wanneer Hij in verlatenheid sterft.
God omarmde de wereld in Jezus
en de wereld keerde zich van Hem af.

Maar zijn Leven was te kostbaar om te verdwijnen.
Met Pasen vierden wij dat.
Het donkere graf wordt geopend.
In het Licht van Pasen staat Jezus als de Levende Heer.

Pasen is vooral een feest van hoop.
Want Jezus omarmt de wereld, nog steeds en voorgoed.
Hij heeft een woord van vrede … voor jou.
Hij heeft een gebaar van liefde … voor jou.
Hij heeft een belofte van leven … voor jou.
Hij heeft hoop … voor jou.

Want wanneer het leven pijn doet, dan sta je niet alleen.
Wanneer de dood je bang maakt, dan laat Hij je niet alleen.

Met Pasen wordt niet alleen een steen weggerold voor het graf.
Jezus heeft ook de eerste steen gelegd
voor zijn  village of hope,
voor zijn dorp van hoop.

Hij geeft ons de kracht
om elkaar vast te houden
in goede tijden
en in de moeilijkste uren.
Probeer het maar, want dat is de weg naar het leven.

Jezus schenkt ons troost,
want soms kan het gevoel je overvallen
dat je alleen staat, dat niemand je begrijpt.
Maar Hij heeft in jouw schoenen gestaan,
Hij begrijpt je.
Vertrouw Hem maar, want dat is de weg naar het leven.

Jezus schenkt ons vooral hoop.
Want wie zich vasthoudt aan Hem, zál leven.
Wie leeft in zijn Geest, hoeft niet bang te zijn.

Wie heeft ervaren dat het leven pijn doet, weet vaak ook hoeveel kracht er uitgaat van mensen om je heen, die je vasthouden, troosten, helpen en bemoedigen.

Geloof het maar …
hoop doet leven,
nu en in eeuwigheid.

Amen!


 


 

        
 
 
2021 Parochie Pey