Ieder weekend klinken er verhalen uit de Bijbel tijdens Vieringen in de kerk. Bij deze eeuwenoude verhalen worden door de voorgangers gedachten uitgesproken tijdens de verkondiging. U vindt hieronder bijbelverhalen en de verkondiging van Pastoor Bert Mom van:

 
Pasen
26 en 27 maart 2016
 
 

Verkondiging (preek):

Walt Disney maakte ooit een prachtige tekenfilm
over het Lelijke Eendje.
Per ongeluk is een vreemd ei in een eendennest terechtgekomen.
Tussen de gele donzige kuikens
kruipt een vreemde witte eend uit zijn ei.
Hij kwaakt niet, maar hij heeft een trompetstem.
Hij wordt buitengesloten en weggejaagd.
Dan zit het lelijke eendje aan de waterkant.
Hij ziet zijn spiegelbeeld, dat afwijkt.
En een dikke traan rolt over zijn snavel,
om rimpels te trekken in het spiegelbeeld.
Het lelijke eendje weet niet waar hij het moet zoeken.
Hij lijkt niet op de andere vogels.
Hij klinkt niet zoals de anderen.

Maar dan komt een zwanenmoeder langs met haar jongen.
Het lelijke eendje begrijpt ineens wie hij is.
Hij ontdekt de prachtige zwaan in zichzelf.
Hij krijgt een identiteit.
Zijn leven valt op z’n plek.
En in de slotscène zwemt hij met opgeheven hoofd achter de zwaan en haar jongen.

De tekenfilm is gebaseerd op een sprookje van Andersen,
die als jongeman zelf een buitenbeentje was
en later een beroemde schrijver werd.
Het lelijke eendje is het verhaal van zijn leven,
maar ook het verhaal van vele anderen.

Want in deze wereld zijn er heel wat mensen,
die het gevoel hebben dat niemand op ze wacht,
die denken dat hun leven weinig waarde heeft,
die nergens bij horen, die geen toekomst zien.
Juist voor hén had Jezus een zwak.
Hij gaf waarde aan het leven van mensen.
Wie bedroefd was, of buitengesloten werd, hoorde Jezus zeggen:
“Zalig ben je, want je bent mens van God”.

Wie afgeschreven werd, plaatste Hij in het midden.
Wie veroordeeld werd, vond bij Hem een tweede kans.
Jezus maakte zwanen van de lelijke eendjes.
Hij gaf mensen een identiteit.
“Je bent kind van God”.
“Je wordt bemind door de Allerhoogste”.
“Je bent niet alleen, houd je maar aan Mij vast”.

Het leek wel een sprookje.
Zo’n kans uit de hemel, is haast te mooi om waar te zijn.
Wanneer Jezus gevangen wordt genomen,
vernederd en aan een kruis geslagen,
dan wordt de droom van menigeen stukgeslagen.
De apostelen vluchten bang weg.
De mensen die in Hem geloofden, beginnen te twijfelen.
Slechts een handjevol staat onder zijn kruis
en ziet hoe hun hoop verdwijnt,
wanneer Jezus sterft.

Onder het kruis is het eenzaam.
Net zo eenzaam als de vrouw die op dit moment in een vluchtelingenkamp zit,
terwijl haar man en kindjes in Nederland zijn.
Ze hoopten op een toekomst in vrede en veiligheid
en zijn in totaal verschillende werelden terechtgekomen.

Onder het kruis weten mensen niet hoe het verder moet, hoe het verder kan.
Net zoals de verkoper bij V&D, die werkeloos wordt
en te oud is om ooit nog nieuw werk te vinden.

Onder het kruis lopen mensen verloren.
Net zoals een jongere, die zich niet begrepen voelt.
Net zoals de zieke, die alles anders ziet worden.
Net zoals de parochiaan, die zorg heeft om de toekomst van zijn kerk.

Maar voorbij het kruis, daagt een nieuwe toekomst.
Voorbij het graf, schijnt het licht van Pasen.
Jezus was dood, maar de dood kreeg niet het laatste woord.
Jezus werd vernederd, maar Hij stond op.
Jezus werd monddood gemaakt, maar Hij spreekt ons moed in.

Pasen geeft voorgoed antwoord op je diepste vragen!

Vraag je wie je bent?
Kijk dan maar naar Jezus.
Hij vertelt dat je Kind van God bent.
Dat is een waardigheid die niemand van je af kan pakken.
Je leven heeft waarde,
of je veilig thuis bent of op de vlucht,
of je zeker bent of twijfelt,
of je ziek bent of gezond.

Vraag je wie je kan zijn?
Kijk dan maar naar Jezus.
Hij leert je om je leven te gebruiken om te geven en te vergeven,
om gastvrij te zijn, te troosten en te helpen …
want dat maakt een mens mooier en mooier.

Vraag je wat er van je zal worden?
Kijk dan maar naar Jezus.
Zijn leven overwon de dood.
Zijn Boodschap is sterker dan alle doemdenken.
Houd je vast aan Hem en je zúlt leven,
hier en nu en voorgoed.
Jezus leert je wie je bent.
Geen lelijk eendje, maar een prachtige zwaan.
Diep in jou en ieder mens schuilt een diepe waarde.

Kijk maar naar Hem.
Zó kun je zijn.
Zó ben je bedoeld.
Als een Kind van God,
gemaakt voor de eeuwigheid.

Amen!


 
 

        
 
 
2021 Parochie Pey