Ieder weekend klinken er verhalen uit de Bijbel tijdens Vieringen in de kerk. Bij deze eeuwenoude verhalen worden door de voorgangers gedachten uitgesproken tijdens de verkondiging. U vindt hieronder bijbelverhalen en de verkondiging van Pastoor Bert Mom van:

 
Tweede Zondag van de Vastentijd (C)
21 februari 2016
 
 

Schriftlezingen:

Genesis 15, 5-12.17-18
Lucas 9, 28b-36

Verkondiging (preek):

Wanneer mensen zich verbinden aan elkaar,
dan hoort daar vaak een zichtbaar teken bij.
Een vriendschapsring of een trouwring,
die vertelt over liefde,
over toewijding aan elkaar
en vertrouwen in elkaar.

Ook wanneer we ons verbinden aan een ideaal,
hoort daar meestal een teken bij.
Als christenen hebben we vaak een kruis in huis.
Omdat ook het kruis vertelt over liefde:
oneindige liefde van God,
sterker dan de dood.

Een Verbond bestaat vooral uit
het woord  dat gegeven wordt!
De zichtbare tekens bevestigen dat.

Ook in de eerste lezing van vandaag werd een Verbond gesloten.
God en Abraham gaan samen op weg naar de toekomst.
Ze spreken uit dat ze elkaar vast zullen houden,
kome wat komt.

Abraham heeft het op dat moment moeilijk.
Hij leeft in een wereld vol valse goden
en ontdekt diep in zijn hart de roepstem van de ene God.
Geen god van steen of goud,
zoals de mensen om hem heen die maken.
Maar een onzichtbare God,
die het hart beweegt
en mensen roept tot een leven van liefde en goedheid.

Abraham is tot in zijn diepste geraakt door de roepstem van God.
Hij wordt de aartsvader genoemd.
De eerste van alle mensen, die met de Ene God willen leven.

Maar Abraham gaat ook een eenzame weg.
Mensen om hem heen begrijpen hem niet.
De geroepene dreigt zijn roeping kwijt te raken.
Soms begint hij zelfs te twijfelen aan de zin van zijn leven.
Abraham is kinderloos.
Hoe kán hij dan in godsnaam aartsvader worden?

Maar dan sluit God een verbond met zijn vriend Abraham.
“Kom eens naar buiten” zegt God.
“Kijk naar de hemel, naar de sterren.”

Abraham kijkt naar de hemel.
Hij zoekt niet naar de kleine beer en de grote beer,
maar hij zoekt naar een teken van hoop.
Abraham kijkt niet met de ogen van een astroloog,
maar met de ogen van een gelovige.
En hij ziet in dat de Schepper van het heelal een Verbond met hem wil sluiten.
Dat hij in Godsnaam aartsvader zál worden.
Met een nageslacht, dat nog talrijker is dan al die sterren.

Abraham kan het nog steeds niet begrijpen,
maar hij vertrouwt op God.
En dat geloof is de basis voor een prachtige vriendschap.
God rekent het hem aan als gerechtigheid.

Soms moet je knokken voor je relatie.
Dat geldt voor de vriendschap die je deelt met mensen,
maar ook voor je band met God.
Abraham begint opnieuw te twijfelen.
Hij heeft een houvast nodig.
En God sluit dan een verbond met hem,
net zoals volkeren en mensen dat deden,
vele duizenden jaren geleden.

Ze sneden dieren doormidden.
Dan legden ze de twee helften naast elkaar en liepen er samen tussendoor.
Het was een zichtbaar teken van het verbond dat ze aangingen:
“Zoals die twee helften bij elkaar horen, zo horen wij bij elkaar.
En het bloed dat gestroomd heeft,
vertelt over de bloedband die ons voortaan verbindt.”

Abraham loopt als eerste tussen de twee helften door.
En dan wordt het nacht, aardeduister.
Juist wanneer het niet donkerder kan worden, komt God naar zijn vriend Abraham.
Als een vuur dat warmt.
Als licht in de duisternis.
God antwoordt op het verlangen van Abraham om een verbond te sluiten.

Geloven, dat is in onze tijd net zo’n avontuur als in dit oeroude verhaal.
De wereld om je heen
zegt dat je heel goed kunt leven zónder God.
Soms gebeuren er verschrikkelijke dingen in je leven
of in de wereld
en dan zeggen anderen:
“Waar is die God van jou?”

Op zo’n moment sta je net zo woordeloos en onmachtig
als Abraham lang geleden.
En dan kun je niets beter doen, dan wat onze aartsvader heeft gedaan.
Zoeken naar lichtpunten aan een donkere hemel.
En vooral zelf zo’n ster in de nacht willen zijn.
Door van liefde te getuigen, wanneer haat regeert.
Door van hoop te leven, wanneer doemdenken heerst.
Door geloof te delen, ook wanneer het niet door iedereen begrepen wordt.
De afgoden van deze wereld maken je onvrij.
Mensen kunnen bezeten worden van bezit.
In de ban raken van macht.
Ondergaan door geweld.

Maar het verbond met de God van liefde,
zal je uiteindelijk vrij maken.
Vrij van angst, vrij van donkerte, vrij van hebzucht.

Wie een verbond sluit met God,
ontvangt iets kostbaars.
Namelijk de Vriendschap van de Eeuwige
die ons maakt tot kinderen van Abraham
en tot broers en zussen van elkaar.

Amen!


Voorbede:

Pr. God van het Verbond, wees uw Woord indachtig
 en aanhoor ons bidden:

Le. Wees hen nabij
 die reizen door een donkere tijd.
 Verzacht het lijden en de pijn
 en help ons om voor elkaar een teken van hoop te zijn.
 Laat ons bidden …

Le. Wees hen nabij
 die zoeken naar U.
 Schenk hen tekenen van bemoediging
 en maak onze parochie tot een vindplaats van geloof.
 Laat ons bidden …

Le. Wees de kinderen nabij,
 die gisteren gevormd werden.
 Dat ook zij mogen delen
 in het Verbond met de Eeuwige.
 Laat ons bidden …

Pr. Intenties (…) Laat ons bidden …

Pr. Heer, wij willen luisteren naar uw Stem,
 in navolging van Abraham
 en in de Geest van Jezus,
 uw Zoon en onze Heer.
 Amen.


Slottekst (voor de zegen)

Pr. Als slottekst luisteren wij nu naar woorden
 die de dichter Barnard schreef over Abraham …

Le. Allen die geloven
 zijn Abrahams nageslacht,
 geboren uit den hoge,
 getogen uit de nacht.
 Het volk van de profeten,
 de stam van het verbond,
 het volk dat hier beneden
 de stem van God verstond.

Zending en zegen:

Pr.  dan van hier heen
 als nakomelingen van Abraham,
 geboren uit geloof
 en verbonden in liefde.
 Dan zal de God van het verbond
 het Licht zijn op uw pad.

 Wees gezegend:
 + In de Naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
 Amen.

 

        
 
 
2021 Parochie Pey