Ieder weekend klinken er verhalen uit de Bijbel tijdens Vieringen in de kerk. Bij deze eeuwenoude verhalen worden door de voorgangers gedachten uitgesproken tijdens de verkondiging. U vindt hieronder bijbelverhalen en de verkondiging van Pastoor Bert Mom van:

 
Zestiende zondag door het jaar (B)
18 en 19 juli 2009
 
 

Schriftlezing (uit het Evangelie volgens Marcus)

De apostelen kwamen weer terug bij Jezus
en vertelden hem over alles wat ze gedaan hadden
en wat ze de mensen onderwezen hadden.
Hij zei tegen hen:
‘Ga nu mee naar een eenzame plaats om alleen te zijn en een tijdje uit te rusten.’
Want het was een voortdurend komen en gaan van mensen,
zodat ze zelfs niet de kans kregen om te eten.
Ze voeren met de boot naar een afgelegen plaats, om daar alleen te kunnen zijn.
Maar hun vertrek werd opgemerkt en velen hoorden ervan,
en uit alle steden haastten de mensen zich over land naar die plaats
en kwamen er nog eerder aan dan Jezus en de apostelen.
Toen hij uit de boot stapte, zag hij een grote menigte en voelde medelijden met hen,
omdat ze leken op schapen zonder herder, en hij onderwees hen langdurig.

Verkondiging (preek)

Het is tegenwoordig heel gewoon om een mobiele telefoon bij je te dragen.
Daardoor kunnen mensen je overal bereiken,
of je nu thuis bent, op het werk of tijdens een wandeling.
Door zo’n mobiele telefoon kun je overal aangesproken worden.

Maar je moet niet vergeten om die telefoon op te laden,
anders raakt de accu steeds leger en is opeens geen gesprek meer mogelijk.
Wanneer je de telefoon niet regelmatig met het stopcontact verbindt,
dan word je vanzelf onbereikbaar.

Eigenlijk is het precies zo met mensen.
Ieder van ons heeft iets te bieden, op je eigen wijze.
Daarom is het goed om open te staan voor de vragen van mensen,
om bereikbaar te zijn wanneer een ander je nodig heeft.
Om je aan te laten spreken voor het verdriet of de vreugde van een ander.

Maar ook zal ieder mens moeten waken over zijn of haar accu.
Want wanneer je altijd maar geeft en klaarstaat voor een ander,
dan bestaat de kans dat je zelf leeg raakt
en uiteindelijk niets meer te geven hebt.
Daarom is het goed om regelmatig de accu van je leven op te laden,
om weer bij jezelf te komen en bij de bron waaruit je leeft.

Dat is ook wat Jezus vandaag zijn leerlingen op het hart drukt.
Ze komen net terug van een reis,
waarbij ze hun beste krachten hebben gegeven.
De leerlingen zijn er twee aan twee op uitgetrokken,
om te troosten en te bemoedigen,
om zieken bij te staan.
Ze hebben over Jezus gesproken en de daad bij het Woord gevoegd.
Ze hebben veel gegeven aan de mensen die zij tegen zijn gekomen,
Moe, maar voldaan, keren zij terug.
En dan nodigt Jezus hen uit om hun accu weer op te laden.
“Rust wat uit” zegt Hij.
“Kom mee naar een eenzame, stille plaats.”
Jezus leert hen, dat wie iets te bieden wil hebben, zichzelf niet voorbij mag lopen.
Anders raakt je kracht op.

Zoals een mobiele telefoon regelmatig verbonden moet worden met het elektriciteitsnet, zo moeten ook mensen zich regelmatig laten voeden.
Door de stilte te zoeken.
Door je te bezinnen op de vraag wie je bent en wat je wil betekenen.
Door God de ruimte te geven om tot je te spreken,
zodat je iets te zeggen zult hebben in zijn Naam.

De weg naar buiten en de weg naar binnen, ze roepen elkaar op.
Wil je diepgang geven aan het leven van een ander?
Dan moet je jezelf de kans geven om eerst diepte aan te brengen in je eigen bestaan.
Wil je uitademen? Dan moet je niet vergeten om eerst in te ademen.

Jezus geeft ons daarbij het goed voorbeeld.
Hij spreekt en is mensen nabij,
maar evenzeer zoekt Hij de eenzaamheid, om te luisteren naar zijn hart
en naar zijn Hemelse Vader die daar tot Hem spreekt.

Doordat Jezus zijn eigen leven verstaat,
kan Hij ook dat van anderen verstaan en doorgronden.
Alleen met een keer lang uitslapen, laad je de accu niet op.
Maar wél door bewust te leven.
Door regelmatig stil te staan bij wie je bent en wat je doet.
Door God de kans te geven om tot je te spreken.

Wanneer Jezus naar de mensen kijkt, zo hoorden wij,
dan heeft Hij medelijden met hen,
want zij waren als schapen zonder herder.
Niet omdat er te weinig priesters waren in die tijd.
In de Tempel bestond er zelfs een rooster,
waarbij priesters alleen maar bij toerbeurt de offers konden opdragen.
Er waren niet te weinig geestelijke leiders,
maar geloven werd vaak afstandelijk beleefd.
Met teveel aandacht voor de buitenkant en te weinig voor de binnenkant.
Daardoor konden de gewone gelovigen vaak nergens terecht met de vragen en onzekerheden die bij het leven horen.

Daarom leert Jezus zij n volgelingen om een gezond evenwicht te bewaren.
Om te geven, maar ook om te ontvangen.
Om te spreken, maar ook om te luisteren.
Om naar buiten te trekken, maar ook om naar binnen te keren.
Want alleen zó kun je het volhouden.
Alleen zó heb je echt iets te zeggen en te bieden.

Graag wil ik afsluiten met enkele woorden van Bernardus van Clairvaux,
een heilige monnik uit de middeleeuwen.
Lang geleden schreef hij eigentijdse gedachten, zoals deze:

Al kende je alle mysteries,
al kende je de wijdten van de aarde,
de hoogten van de hemel, de diepten van de zee …
als je jezelf niet kent, ben je als iemand die bouwt zonder fundament.
Je bent dan bezig om een ruïne te maken, geen bouwwerk.
Al wat je opbouwt buiten jezelf,
is als een hoop zand, blootgesteld aan de wind.
Een wijs mens is ook wijs voor zichzelf.
Hij drinkt als eerste uit de bron waaruit hij leeft
en waarvan hij geeft.

Amen!

 

        
 
 
2022 Parochie Pey