Ieder weekend klinken er verhalen uit de Bijbel tijdens Vieringen in de kerk. Bij deze eeuwenoude verhalen worden door de voorgangers gedachten uitgesproken tijdens de verkondiging. U vindt hieronder bijbelverhalen en de verkondiging van Pastoor Bert Mom van:

 
Vierde zondag door het jaar (C)
30 en 31 januari 2016
 
 

Schriftlezingen:

Jeremia 1, 4-19

Lucas 4, 21-30

Verkondiging (preek):

Ieder jaar ontvang ik rond de Kerst een kaart van Wilma.
Ik leerde haar kennen in een van de eerste parochies waar ik gewerkt heb.
Zij was lid van de werkgroep catechese,
die bijeenkomsten organiseerde voor volwassenen.
Bijbelbijeenkomsten, gespreksgroepen, cursussen.
Wilma werkte achter de schermen.
Ze maakte folders en zorgde voor de koffie.
Wanneer ik vroeg of ze een cursus wilde begeleiden,
dan werd haar hoofd vuurrood en zei ze:
“Dat lukt me niet, daar ben ik niet goed in!”

Toen een nieuwe cursus begon, stelde ik voor,
dat we die samen zouden begeleiden.
Lukt het niet, dan neem ik het over.
Wilma zei “Ja” …
al had ze er meteen spijt van.
“Waar begin ik aan?” zei ze toen de avond begon.
“Probeer het maar, je kunt het best”,  was mijn antwoord.
Toen haar onderdeel aanbrak,
was haar hoofd opnieuw vuurrood en haar stem trilde een beetje.
Maar wonder boven wonder ontdekte ze dat het goed ging.
Met iedere avond groeide haar zelfvertrouwen.
“Ik vind het zelfs leuk” zei ze op een gegeven moment.
En toen ik op een avond gebeld werd voor een ziekenzalving,
zei ze: “Ga maar, ik neem het wel van je over!”

Op de jaarlijkse Kerstkaart schrijft ze over haar activiteiten in de parochie.
Ze is uit haar schaduw getreden
en heeft ontdekt wat ze kan betekenen.
Dat is een van de mooiste ervaringen in een mensenleven.
Net zoals Wilma,
heeft ieder van ons wel eens een duwtje in de rug nodig.
Een woord van bemoediging, een gebaar van vertrouwen.

Soms is een nieuwe uitdaging een feest.
Soms ook een zorg.
Dan denk je: “Dat kan ik nooit, waar ben ik aan begonnen!”

Die ervaring hebben mensen van alle tijden gehad.
Vandaag kwamen we bijvoorbeeld Jeremia tegen in de eerste lezing.
Een Bijbelse profeet.
De jonge Jeremia wordt geroepen om mensen wakker te schudden.
Het volk loopt valse goden achterna,
velen zijn vergeten hoe hun voorouders kracht en geloof hebben geput
uit het Verbond met de Ene God.
Machthebbers verheffen hun woord boven Gods Woord.
Maar wie bouwt op onrecht en anderen tekort doet,
zal vallen en verloren gaan.
Jeremia moet het volk leren om terug te keren naar wat goed en heilig is.
Om te bouwen op de Ene God,
om eerbiedig te leven en recht te doen.
Het is te begrijpen dat de jonge Jeremia opziet tegen die opdracht.
Want wie tegen de stroom ingaat,
kan tegenwerking verwachten.

Maar dan klinken de prachtige woorden van de eerste lezing.
God zelf spreekt Jeremia moed in:
“Al in de moederschoot, nog voor je geboren werd,
zag Ik een profeet in jou.
Laat je niet bang maken.
 Ze zullen je bestrijden, maar niet verslaan,
want Ik zal aan je zijde staan en je redden!”

Jeremia zal nog menige keer zuchten
en zich afvragen “waar ben ik aan begonnen?”
Kritische woorden zijn niet overal welkom.
Rechtvaardigheidsgevoel kan weerstand oproepen.
Oprecht geloof wordt niet door iedereen begrepen.
Maar Jeremia zál stand houden.
De belofte van God “Ik zal aan je zijde staan”,
wordt zijn bron van kracht.
Vertrouwen geeft zelfvertrouwen!

De ervaring van die oude Bijbelse profeet
mogen wij met elkaar delen.
Niemand is te jong of te gering voor God.
Ieder mens heeft een unieke opdracht in deze wereld.
De weg die voor je ligt
is niet altijd de eenvoudigste, de meest voor de hand liggende.
Laat je roepen waar je nodig bent.
Spreekt de waarheid,
laat zien dat je gelooft,
getuig van je hoop.
God kent je al vanaf de moederschoot,
Hij ziet iets in jou, dat je zelf kunt ontdekken.
Hij heeft jou nodig, om samen deze wereld te redden.

Hij heeft de wijsheid van ouderen nodig,
de onbevangenheid van kinderen,
de oprechtheid van jongeren.
En wanneer leeftijdsgenoten je uitlachen omdat je daarin gelooft,
dan mag je de woorden van Jeremia herhalen:
“Laat je niet bang maken.
want Ik zal aan je zijde staan en je redden!”

De theoloog Dietrich Bonhoeffer,
die zich verzette tegen Hitler en zijn regime,
moest tot het uiterste gaan om profeet te zijn.
Maar ook hij had vertrouwen
waardoor zelfvertrouwen kon groeien.
Zo schreef Bonhoeffer:

 “Ik ben er zeker van,
 dat God ons altijd weer de kracht geeft,
 die wij nodig hebben.
 Maar hij geeft ons die kracht nooit vooraf,
 opdat wij leren leven vanuit vertrouwen.”

Amen!

Voorbede:

Pr. Laten wij bidden tot God, die ons tot het beste roept:

Le. Voor jongeren in onze gemeenschap.
 Dat zij durven getuigen van hun idealen
 en daarbij Gods Woord leren kennen
 als een Bron van kracht.
 Laat ons bidden …

Le. Voor wie het leven
 vol nieuwe uitdagingen is,
 of juist vol vaste structuren.
 Dat zij de vraag durven stellen
 waartoe God hen roept.
 Laat ons bidden …

Le. Voor onze geloofsgemeenschap,
 dat wij profetisch leren denken,
 steeds weer op weg
 naar een nieuwe wereld.
 Laat ons bidden …

Pr. Mistintenties (…)
 Laat ons bidden …

Pr. Heer, neem ons vertrouwen aan
 en vervul ons met uw kracht,
 opdat wij leven
 in de Geest van Jezus,
 uw Zoon en onze Heer.
 Amen.

 

        
 
 
2021 Parochie Pey