Ieder weekend klinken er verhalen uit de Bijbel tijdens Vieringen in de kerk. Bij deze eeuwenoude verhalen worden door de voorgangers gedachten uitgesproken tijdens de verkondiging. U vindt hieronder bijbelverhalen en de verkondiging van Pastoor Bert Mom van:

 
Doop van de Heer
9 en 10 januari 2016
 
 

Schriftlezingen:

Jesaja 40, 1-5.9-11
Lucas 3, 15-16.21-22

Verkondiging (preek):

Er zijn nogal wat valse bankbiljetten in de omloop.
Een briefje van vijftig euro wordt aan de kassa eerst gecontroleerd,
voordat je ermee kunt betalen.
Het verschil tussen echt en nep
kun je vaak al herkennen
door een bankbiljet tegen het licht te houden.
Het watermerk is dan duidelijk zichtbaar,
als een teken van echtheid.
Een bewijs van waarde.

Vandaag vieren wij het feest van de Doop van de Heer.
We horen hoe Jezus aanschuift
in de lange stoet mensen
die zich laat dopen door Johannes.
Het water vloeit overvloedig,
terwijl Johannes vertelt over een nieuwe levenswijze.
Zoals de buitenkant schoonspoelt,
zo moet ook de binnenkant schoon worden.
Het water van de Jordaan stroomt verder
en neemt al het oude vuil mee.
Maar dat krijgt pas betekenis, wanneer mensen ook daadwerkelijk
beter en anders gaan leven.
Johannes roept mensen op tot een omkeer.
Tot een eerlijk leven, waarin genoeg ook genoeg is.
Johannes vertelt over vergeving die geschonken wordt
wanneer je hart en handen opent voor God én voor je naaste.
Jezus gaat graag in die beweging mee … dat is ook zijn weg.

Hij laat zich dopen en dan wordt zijn leven meteen tegen het Licht gehouden.
Het is alsof de hemel getuigt:
“Dit is écht, hier is God aan het werk”.

Terwijl het water van de doop nog niet opgedroogd is,
kijken we binnen in het leven van Jezus.
We zien als het ware het watermerk!

De hemel gaat open.
Dat was zo bij de doop
en dat was stééds zo wanneer Jezus kwam.
Hij opende de hemel boven het leven van mensen,
Hij schonk hoop en vergeving,
Hij heelde gebroken levens
en legde blijdschap in de harten van mensen.
Eén keer slechts zou de hemel zich sluiten boven het leven van Jezus,
op die donkere dag waarop Hij aan het kruis stierf.
En zelf toen opende Hij de hemel.
“Vader vergeef het hun”, zo bad Hij.
“Je zult met Mij zijn in het Paradijs”, zo beloofde Hij.

Wanneer Jezus gedoopt wordt,
dan wordt zichtbaar dat Gods Geest, Gods Kracht in Hem is.

Johannes doopt zijn neef Jezus met water.
En tegelijkertijd doopt God de Vader
zijn Zoon
met Heilige Geest.
En Jezus zegt: “Amen”!

De Doop van Jezus is ook een uitnodiging aan ons:
om na te denken over je eigen geloof.
De dag van het doopsel ligt voor de meesten al een heel stuk achter ons.
We zijn inmiddels “droog achter onze oren”.
Daarom is het goed om je af te vragen:
“Is het aan ons te zien dat we gedoopte christenen zijn?”

Wanneer we ons leven tegen het Licht houden,
is dan het watermerk van Jezus herkenbaar?
Zouden onze woorden in zijn Blijde Boodschap passen?
Getuigen onze daden van zijn voorbeeld?

Het is niet de bedoeling dat je anderen gaat beoordelen
of zelfs veroordelen.
Het is géén dag om te kijken hoe goed of slecht anderen Christen-zijn.
Nee … je mag je eigen leven
naast dat van Jezus leggen.

Leef ik in zijn Geest?
Dát is de vraag.
Herken ik in mijn bestaan zijn watermerk?
Bestaat Hij in mij?

Open ik de hemel boven het leven van een ander?
Troost ik?
Geef ik?
Vergeef ik?
Schenk ik vreugde?
Heb ik liefde voor mijn naaste die heel vertrouwd is;
of die van verder weg op mijn pad is gekomen?

Het doopwater is inmiddels opgedroogd.
Maar God de Vader wil ons zo graag dopen
met de liefde van zijn Zoon
en met de kracht van zijn Geest.
Het is aan ons om daar iedere dag op te antwoorden.
Hopelijk door te zeggen:

"Amen!"


 

        
 
 
2021 Parochie Pey