Ieder weekend klinken er verhalen uit de Bijbel tijdens Vieringen in de kerk. Bij deze eeuwenoude verhalen worden door de voorgangers gedachten uitgesproken tijdens de verkondiging. U vindt hieronder bijbelverhalen en de verkondiging van Pastoor Bert Mom van:

 
Oudjaar 2015
31 december 2015
 
 

Verkondiging (preek):

Wanneer in een Abdij de dag ten einde loopt,
dan volgt er een mooi ritueel.
Voor het slapen gaan worden de completen gebeden.
In de abdijkerk worden de lichten gedoofd,
alleen Maria staat in het licht.
Er wordt gezongen “Salve regina”,
een lied over Maria, moeder van barmhartigheid.
Een gebed waarbij aan de Moeder van Jezus wordt gevraagd
om te waken over onze nachtrust.
Dan gaan de monniken de stilte van de nacht in … maar niet zomaar!
Bij het verlaten van de kerk staat vader abt met wijwater klaar.
Hij besprenkelt iedere broeder,
net zoals ouders vaak een zegen meegeven aan hun kinderen voor het slapen gaan.
Om die zegen te ontvangen, buigen  de monniken hun hoofd.
Het is een warm gebaar:

“Straks wordt het weer licht,
je zult weer opstaan.
En als je niet bij ons opstaat,
dan sta je bij God op.
In leven en in sterven, ben je een kind van God.
Goedenacht!”

De eeuwenoude wijsheid van de monniken vertelt iedere avond opnieuw:
“Als je laatste gedachte voor God is,
dan ga je anders slapen
en dus sta je ook anders op!”

Op het einde van dit jaar
zijn ook wij hier gekomen,
voordat we de laatste nacht van 2015 ingaan.

Om ons hoofd te buigen,
om zegen te ontvangen
en morgen wakker te worden
in een nieuw jaar van de Heer.

Het afgelopen jaar is weer veel gebeurd,
in de grote wereld om ons heen,
in onze parochie
en waarschijnlijk ook in je eigen leven.

Wereldwijd was het een jaar met veel geweld.
Het klonk telkens weer als een vloek,
wanneer in Gods Naam mensen werden vermoord in Syrië en in andere landen.
We zagen een eindeloze stoet van vluchtelingen.
En ook Europa werd opgeschrikt door geweld,
toen in Parijs aanslagen werden gepleegd.

In Limburg was 2015 het jaar van de Mijnen.
Er is geschreven, gesproken en herdacht,
om dat deel van ons verleden niet verloren te laten gaan,
om al degenen te eren die diep onder de grond
hebben gewerkt en ons land hebben opgebouwd.

In de kerk ging het afgelopen jaar de paus verder op de weg van de eenvoud.
Hij schreef over de schepping die kreunt onder de hebzucht van mensen.
Over de armoede van velen, die samenhangt met de overvloed in het Westen.
Tijdens de synode werd nagedacht over gezin, huwelijk en relaties
en telkens weer sprak de paus over barmhartigheid.
Dat wordt zelfs het grote thema van het komende jaar.

Ook in onze parochies gebeurde het nodige.
We zijn sinds een half jaar deel van een cluster.
En in elke gemeenschap werd een parochiecomité actief.

In iedere parochie veranderden ook levens van mensen.
Door de geboorte van een kind,
door de liefde van een partner,
door ziekte die een leven tekent,
door het overlijden van een geliefde.

Zo zijn wij vandaag hier gekomen.
Met al die grote en kleine verhalen,
met heel de geschiedenis die 2015 heeft geschreven.

Straks gaan we een nieuw jaar binnen.
Na de laatste nacht, volgt dan de eerste dag van 2016.
Daarom is het goed en zinvol dat we vanavond ons hoofd buigen,
om zegen te ontvangen,
om van iedere dag die komen gaat iets goeds te maken,
hand in hand met elkaar en met God.

De Monniken leren ons met hun eeuwenoude wijsheid:

“Als je laatste gedachte voor God is,
dan ga je anders de nacht in
en dus sta je ook anders op!”

Moge zijn zegen met u zijn,
deze nacht
en in het komende jaar.

Amen!


Zending en zegen:

Na de zegen zullen de grote lichten in de kerk gedoofd worden
en zingen wij het Salve Regina,
een groet aan Maria, Moeder van barmhartigheid.

Bij het verlaten van de kerk wordt u gezegend met het heilig doopwater.
Zoals dat iedere avond gebeurt in een Abdij.

“Als je laatste gedachte voor God is,
dan ga je anders de nacht in
en dus sta je ook anders op!”

Ga zo deze nacht in,
om morgen een nieuw jaar te beginnen met Gods zegen:

Moge de Heer
u zegenen en bewaren.

Moge de Heer
de glans van zijn gelaat over u spreiden
en u genadig zijn.

Moge de Heer zijn aangezicht naar u wenden
en u vrede schenken.

Zegene u allen:

+ Vader, Zoon en Heilige Geest.
 Amen.

Bij de uitgang van de kerk worden allen met wijwater gezegend.


 

        
 
 
2021 Parochie Pey