Ieder weekend klinken er verhalen uit de Bijbel tijdens Vieringen in de kerk. Bij deze eeuwenoude verhalen worden door de voorgangers gedachten uitgesproken tijdens de verkondiging. U vindt hieronder bijbelverhalen en de verkondiging van Pastoor Bert Mom van:

 
Kerstmis 2015
24 en 25 december 2015
 
 

Verkondiging (preek):

Onlangs werd een documentaire uitgezonden
over de strijd in Oosterbeek in 1944, tiijdens de Slag om Arnhem.
Iemand vertelde hoe de oorlog letterlijk op haar dak viel.
Als jong meisje schuilde ze in de kelder,
terwijl rond het huis gestreden werd
en boven haar hoofd gewonde Engelse parachutisten
vochten voor hun leven.
Het meisje is inmiddels een oudere dame.
Ze zei het volgende:

“Wanneer ik kijk naar de de vluchtelingenkinderen van nu,
dan herken ik die blik,
dan kijk ik met hun ogen naar de wereld om hen heen.”

Dát is ook wat gebeurt met Kerstmis.
God komt naar ons toe.
Niet om te heersen,
zeker niet om te overheersen.
Maar juist heel kwetsbaar,
als een van de vele mensenkinderen die op aarde gekomen zijn.
God kijkt met de blik van een kind de wereld in.

Een kind dat onderweg geboren wordt,
voor wie geen plaats is in de bewoonde wereld.
Alleen sobere opvang wordt Hem gegund,
een voorlopig onderdak.
Dat klinkt ook in onze tijd herkenbaar.

God kijkt de wereld in met de ogen van een kind,
dat al snel opgejaagd zal worden.
Zijn weg zal nog lang en onzeker worden.
Even is de stal een veilige plek,
Maar over een paar dagen zal Jozef in alle haast zijn spullen bij elkaar zoeken,
om zijn gezin te redden.
Dan vluchten zij naar het verre Egypte.

God kijkt de wereld in met de ogen van een kind,
dat direct het goede herkent in mensen.
Dat kind in de kribbe zal glimlachen tegen Maria en Jozef,
twee mensen die het wonder herkennen
in zo’n kleine hummel.

Het kind zal glimlachen tegen herders en koningen,
zonder onderscheid,
want voor een kind is ieder mens gelijk,
een schapenvacht kan net zo kostbaar zijn
als het blinkende goud van de koningen.

En juist ómdat Jezus het lot heeft gedeeld
van een vluchtelingenkind,
van een arme,
van een thuisloze,
juist daarom zal Hij een leven lang de blik herkennen
van kleine, onzekere, kwetsbare mensen.
Hij kijkt met hun ogen de wereld in.

Jezus zal later niemand over het hoofd zien.
Hij begrijpt de onzekerheid van mensen
en zegt: “Kom maar bij Mij, ik zal je rust en vrede schenken!”

Hij verstaat de stille vraag van een zieke
en zal zeggen: “Wat wil je dat ik voor jóu doe?”

Hij zal de ontheemdheid delen met de vreemdeling
en de stem van het hart verstaan
waarin het ene mensenleven een beroep doet op het andere.

Met Kerstmis leert God ook óns om de wereld te bekijken
met de blik van een kind.

Er is geen enkele regering die dat doet,
zo is onze wereld niet georganiseerd.
Maar God denkt daar anders over.
Zijn Koninkrijk begint met oog hebben voor zwakke mensen.
God zelf werd een van hen … van de wieg tot het kruis.

In het Koninkrijk van God is niemand vreemdeling,
niemand is ongewenst.
In het Koninkrijk van God klopt de begroting,
wanneer de kleinste mens voldoende heeft om te leven.
In het Koninkrijk van God telt niet of je zelf gezien wordt,
maar of je oog hebt voor je naaste
vooral voor wie eenzaam is, bang en verdrietig.

Die mevrouw uit Oosterbeek herkende de blik van een vluchtelingenkind
en keek met die ogen de wereld in.

Wie het Kind van Bethlehem echt in de ogen kijkt,
zal hetzelfde ervaren.
God leert ons de wereld zien
met de ogen van een kwetsbaar kind.
En als je zo leert kijken,
dan zie je ook wat het Koninkrijk van God van jóu vraagt.

Amen!


 

        
 
 
2021 Parochie Pey