Ieder weekend klinken er verhalen uit de Bijbel tijdens Vieringen in de kerk. Bij deze eeuwenoude verhalen worden door de voorgangers gedachten uitgesproken tijdens de verkondiging. U vindt hieronder bijbelverhalen en de verkondiging van Pastoor Bert Mom van:

 
Christus Koning (B)
21 en 22 november 2015
 
 

Verkondiging (preek):

In het jaar 1943 staan drie studenten voor de rechter in München.
Ze hebben niet gestolen of gemoord,
maar worden behandeld als zware misdadigers.
De studenten hebben de waarheid gesproken, terwijl de leugen regeerde.
Ze hebben pamfletten verspreid,
om andere studenten te waarschuwen voor de barbaarsheid
van het Hitler-regime.
De rechter brult ze aan.
Het is een schijnproces, waarbij het vonnis al vaststaat.
Ze moeten zwijgen en daarom moeten ze sterven.
Tussen de studenten staat een meisje in een verschoten rood vest.
Haar naam is Sophie Scholl.
Wanneer de rechter schreeuwt dat zij een verraadster is,
antwoordt Sophie met rustige stem,
dat zij nooit haar geweten zal verraden, ze zegt:
“We moeten nee durven zeggen tegen een macht
die zich boven het binnenste van de mens wil plaatsen!”
Diezelfde dag worden de drie studenten ter dood veroordeeld
en ter dood gebracht.
Sophie bidt in de gevangenis het gebed van Augustinus:
  “Onrustig is mijn hart, totdat het rust vindt bij U, mijn God”.
Zelfs in de gevangenis blijft zij een vrij mens,
omdat haar hart en haar geweten het laatste woord houden.

Tweeduizend jaar eerder stond een jonge man
voor een rechter, die geen recht sprak.
Ook Pilatus wist goed dat Jezus niets had misdaan
en tóch zou hij Hem ter dood veroordelen.
Het water waarmee Pilatus later zijn handen zal wassen,
spoelt het onrecht niet weg.
En ook Jezus getuigt van de vrijheid, die diep in Hem woont.
Hij is geboeid , maar laat zich niet vangen door de machten die regeren.
Hij staat in zijn hemd,
bespot en gekneusd
en toch spreekt Jezus over zichzelf als een Koning.
Een Koning die de waarheid spreekt,
niet iemand die de waarheid opoffert om zelf aan de macht te blijven.
Keizers en koningen in deze wereld komen en gaan.
Hun rijk verpulvert in de tijd.
Maar het Koninkrijk van Jezus blijft bestaan.
Hij overleeft de tijd.
Omdat zijn Koninkrijk iedere dag opnieuw gebouwd wordt
in de harten van mensen,
die hun geweten volgen,
die recht doen
en de waarheid spreken.

Het Romeinse Rijk kom je alleen nog tegen in musea.
Het Nazirijk dat duizend jaar zou duren,
is alleen een donkere schaduw in de geschiedenis.
Maar het Koninkrijk van Jezus kent geen einde.
“Ieder die de waarheid is toegedaan,
luistert naar wat Ik zeg
van hen is mijn Koninkrijk.”

Wij leven in een wereld waar goed en kwaad
elkaar tegenkomen.
Zo was het in het paleis van Pilatus,
zo was het in de rechtszaal van München.
Zo is het in ons eigen leven
en in deze tijd.
Goed en kwaad zijn soms duidelijk zichtbaar.
Dan maakt een aanslag het leven van mensen stuk,
met kogels en met angst.
We zagen het in Parijs gebeuren.

Maar op het geweld volgde ook een ander geluid:
“We laten ons niet door haat verleiden
om elkaar te haten.
We laten onze vrijheid niet afnemen.”
De mensen die in het voetbalstadion waren,
zongen samen de Marseillaise,
een lied van vrijheid, gelijkheid en broederschap.

Echte vrijheid kan gedijen
waar mensen nee zeggen tegen machten
die zich plaatsen boven het binnenste van een mens.
Waar niet de haat regeert,
maar de liefde voor de waarheid.
Waar niet geweld het laatste woord heeft,
maar de vrede het doel is.
Waar niet ongelijkheid het samenleven bepaalt,
maar waar het recht van de kleinste
de maatstaf is van heel de maatschappij.

Wie zó in het leven staat,
woont al in het Koninkrijk van God.
Dat leert Jezus ons, die zelfs met vastgespijkerde handen
de wereld bleef omarmen.
Dat leert ons Sophie Scholl, die de stem van haar geweten
door geen enkele slechte macht liet overstemmen.

Het Koninkrijk van God is een uitnodiging
om de wereld te bevrijden
door diep van binnen als een echt vrij mens te leven.

Amen!

 

        
 
 
2021 Parochie Pey