Ieder weekend klinken er verhalen uit de Bijbel tijdens Vieringen in de kerk. Bij deze eeuwenoude verhalen worden door de voorgangers gedachten uitgesproken tijdens de verkondiging. U vindt hieronder bijbelverhalen en de verkondiging van Pastoor Bert Mom van:

 
Maria ten hemelopneming
15 en 16 augustus 2015
 
 

Verkondiging (preek):

In de loop van de eeuwen zijn er vele duizenden afbeeldingen van Maria gemaakt.
Soms hoog verheven,
met de gouden glans van iconen.
Dan weer in alle eenvoud
als de Maagd der Armen.
De ene keer gekroond met een strak gezicht,
dan weer met een lieve lach.

Een kunstenares uit onze tijd maakte een bijzondere afbeelding.
Beate Heinen schilderde Maria,
die met een schort om aan het werk is.
Naast haar staat de poetsemmer
en in haar hand houdt zij een dweil.
Door de deur die openstaat valt licht binnen,
over het gezicht van Maria en over de emmer die naast haar staat.

De kunstenares schildert de roeping van Maria.
Midden in haar dagelijkse werkzaamheden
roept God haar om Moeder van Jezus te worden.
Het schilderij is alledaags én heilig tegelijk.
Maria die op haar knieën zit om de vloer te schrobben,
knielt tegelijkertijd voor God die haar roept.
Alledaags leven wordt heilig leven.

Zo schildert ook de Bijbel Maria,
met woorden en verhalen.
Maria die zich laat roepen,
die naar haar nicht Elisabeth reist om kraamhulp te verlenen,
die in Bethlehem de Verlosser ter wereld brengt,
die met Jezus naar Kana gaat, waar Hij zijn eerste wonder doet.


Maria die Jezus volgt op zijn wonderlijke wegen,
verborgen in de menigte die Hem volgt,
wellicht trots tijdens de intocht op Palmpasen,
maar ook trouw en verdrietig onder het kruis
als een van de weinigen die Hem trouw blijven.
Maria zoekt Jezus bij het graf
en ontmoet Hem als de verrezen Heer.
Zij staat tussen de Apostelen,
om met hen te bidden om de Geest van God,
om de kracht om Jezus te volgen in deze wereld.

De kunstenares Beate Heinen heeft goed aangevoeld
wat het geheim van Maria is.
“Ja” zeggen, zich laten roepen.
Niet alleen bij grote gebeurtenissen, maar ook in de kleine momenten van het leven.
Want daar krijgt je jawoord echt waarde.

Net zoals mensen die hun huwelijksjubileum vieren je kunnen vertellen.
Het plechtige jawoord op de trouwdag
krijgt pas echt waarde
doordat mensen elkaar trouw blijven in de mooie en moeilijke momenten
die het leven brengt.
Ja-zeggen, moet je een leven lang.
Tegen de ander aan wie je je verbonden hebt.
Tegen wat je bindt en wat je heilig is.

En dat geldt voor iedere roeping.
Een priester moet niet alleen gewijd zijn,
maar ook toegewijd.

En ook ouder ben je niet alleen ja bij de geboorte van een kind,
maar een leven lang.
Net zoals Maria “Ja” bleef zeggen op haar roeping om Moeder van Jezus te zijn.

Beate Heinen schilderde Maria,
die bij haar alledaagse werkzaamheden
door God geroepen wordt.

Zo klopt de hemel vaak bij mensen aan.
De grote roepingsverhalen uit de Bijbel maken dat duidelijk.

Mozes die met zijn schapen onderweg was
en ineens geroepen werd
om herder van Gods Volk te zijn.
David die als herder in het veld liep
en gezalfd werd
om een herderlijke Koning te worden.
Apostelen die tijdens het vissen werden geroepen
om mensenvissers te worden.

Het gaat er in de verhalen van ons geloof om,
dat je Ja zegt wanneer je geroepen wordt.
Want vaak heeft God niemand anders dan jou,
om op dat moment te troosten, te bemoedigen,
om de handen uit de mouwen te steken of het hart te laten spreken.

Maria zei “Ja”, toen zij geroepen werd.
En de hemel omarmde haar.
Maria zou nog vaak “Ja” zeggen,
soms vol blijdschap, dan weer verdrietig, maar telkens van harte.
En de hemel omarmde haar,
op heel haar levensweg,
totdat zij voorgoed een deel van die hemel werd,
zoals wij vandaag vieren:
Maria tenhemelopneming.

Amen!

 

        
 
 
2021 Parochie Pey