Ieder weekend klinken er verhalen uit de Bijbel tijdens Vieringen in de kerk. Bij deze eeuwenoude verhalen worden door de voorgangers gedachten uitgesproken tijdens de verkondiging. U vindt hieronder bijbelverhalen en de verkondiging van Pastoor Bert Mom van:

 
14de zondag door het jaar B
4 en 5 juli 2015
 
 

Schriftlezingen:

Ezechiël 2, 2-5
Maccus 6, 1-6

Verkondiging (preek):

Een Joods verhaal vertelt over Rabbi Eisik uit Krakau.
De Rabbi droomde drie nachten dezelfde droom,
over een schat onder de brug van Praag.
Op zoek daarna maakte hij de verre reis naar Praag,
maar hij durfde daar niet te graven.
Heel de dag liep hij rondjes bij de brug,
totdat een bewaker kwam die vroeg:
“Wie ben je en wat doe je hier?”
De rabbi vertelde over zijn merkwaardige droom.

Nu schoot de bewaker in de lach.
“Jij bent om een dróóm helemaal hiernaartoe gekomen?
Wie vertrouwt er nu op dromen!
Dan had ik zeker ook op pad moeten gaan –
ik had namelijk eens een droom waarin ik naar Krakau moest reizen
en daar zou ik in het huis van ene Eisik onder de haard een schat vinden!
Ik zie mezelf al alle huizen openbreken – ze heten daar allemaal zo!”

Rabbi Eisik boog diep,
keerde terug naar huis en groef de schat op onder zijn eigen haard.

Beste mensen,
Joodse verhalen zijn vaak levenswijs,
ook dit verhaal.
Soms zoeken mensen iets ver weg,
in het onbekende en vreemde
en zijn blind voor de schatten die in hun eigen huis te vinden zijn.
Een wijs mens beseft dat echte rijkdom
vaak heel alledaags tot je komt.

Nu is het een menselijke trek van alle tijden,
dat we ver gaan zoeken naar wat waar en goed is,
terwijl we over het hoofd zien wat voor ons ligt.
Dat overkwam ook de mensen in Nazareth.

Het waren niet de slechtste mensen daar.
Het leven was eenvoudig en hard
en ze droomden dat het anders en beter zou worden.
Dat God naar hen om zou zien
en antwoord zou geven op hun vragen.
Het Evangelie begon in de synagoge, het huis van gebed.
Daar kwamen ze samen op de heilige dag,
om naar de Bijbel te luisteren en te bidden.

Maar op die dag zou de kerkdienst anders verlopen.
Jezus is op bezoek in de plaats waar Hij is opgegroeid.
De mensen kennen Hem als de zoon van timmerman.
Ze kennen zijn moeder Maria en de familieleden.
Maar nu zien zij een heel andere kant van Jezus.
Verbaasd luisteren zij naar zijn woorden
en met nog meer verbazing zien ze de wonderen die Hij verricht.

En dán gebeurt het vreemde.
Je zou verwachten dat ze blij zijn, dankbaar omdat God zo dichtbij
antwoordt op hun zoeken.
Maar nee … ze nemen aanstoot aan Jezus.
Ze ergeren zich.
Hoe kan de zoon van een timmerman nou namens God spreken?
Jezus lijkt niet heilig en verheven genoeg.
Hij spreekt hetzelfde dialect als zij, Hij heeft eelt op zijn handen, net zoals zij.
God zal toch niet door Jezus, die twee straten hier vandaan is opgegroeid,
wonderen verrichten?
En ze laten de schat liggen die dicht bij huis en haard wordt aangeboden.

Jezus kan geen enkel wonder doen,
omdat zijn dorpsgenoten niet in Hem willen geloven.

Nu moet je niet te snel zijn om die mensen uit Nazareth te veroordelen.
Want ook voor ons kan het moeilijk zijn
om het gelaat van God dichtbij te zien.
Menigeen maakt een verre reis
en voelt zich geraakt door de fresco’s in een oude kerk in Rome
maar ziet niet de blik van Jezus in de ogen
van de kansarme, de vreemdeling,
de zonderlinge man uit onze straat,
het onpopulaire meisje in school.

En dat terwijl Jezus juist zo dichtbij te vinden was en nog steeds is.
Jezus verbond zijn leven aan de mensen die je dichtbij vindt.
Degene die honger of dorst heeft, alleen is en verdrietig.
Hij sprak:
“Wat je voor hen doet, dat heb je voor Mij gedaan
en je liefde zal lonen!”
De schat is het Koninkrijk van God.
En om die te vinden kun je het beste heel dichtbij kijken en luisteren,
hoe God je roept en aanspreekt in het leven van alledag.

Zoek je buitenkant of groot vertoon, dan heeft Jezus je weinig te bieden.
Dan zul je teleurgesteld afdruipen,  zoals menigeen in Nazareth dat deed.
Daardoor kon Jezus in hun midden nauwelijks een wonder verrichten.

Maar wil je horen wat Hij te zeggen heeft
en zoek je zijn Aanschijn in dat van je medemens,
dan zijn de wonderen de wereld nog niet uit,
want dan kan God aan het woord komen …
ook in jóuw leven.

Amen!

 

        
 
 
2021 Parochie Pey