Ieder weekend klinken er verhalen uit de Bijbel tijdens Vieringen in de kerk. Bij deze eeuwenoude verhalen worden door de voorgangers gedachten uitgesproken tijdens de verkondiging. U vindt hieronder bijbelverhalen en de verkondiging van Pastoor Bert Mom van:

 
Elfde zondag door het jaar (B)
13 juni 2015
 
 

Deze zaterdag viel de weekendviering samen met de gedachtenis van Sint Antonius van Padua, zodat de preek hierop werd afgestemd.

Schriftlezingen:

Ezechiël 17, 22-24
Marcus 4, 26-34

Verkondiging (preek):

Wanneer je iets kwijt bent, dan kan je dat heel onrustig maken.
Wanneer je ergens naartoe moet en je kunt je sleutels niet vinden,
dan ben je even in paniek.
Of wanneer je trouwring kwijtraakt tijdens het schoffelen in de tuin.
Vind je het verloren voorwerp terug, dan valt er een last van je af.

Nu kunnen mensen heel wat kwijtraken.
Meer zelfs dan een sierraad of een ring.
We kunnen ons vertrouwen kwijtraken, onze vreugde
of onze levensmoed.
En dan ga je als mens pas écht verloren door het leven.

Vandaag gedenkt de kerk een heilige,
die kampioen is in het zoeken naar verloren zaken.
We vieren Antonius van Padua.
Heel wat mensen hebben hem aangeroepen
“Antonius, goede vrind, zorg dat ik mijn beurs weer vindt”.

Maar we zouden deze heilige tekort doen,
wanneer we hem alleen zien als een speurder naar verloren zaken.

Antonius heeft zelf de onrust gekend, die een mens voelt
wanneer hij zoekt naar de zin van zijn leven,
naar wat echt en goed is.
Hij werd in de twaalfde eeuw geboren in Lissabon, in Portugal.
Zijn ouders geven hem de naam Fernando.
Als jonge man gaat hij studeren
en blijkt een briljant verstand te hebben.
Fernando leeft in een klooster, waar het leven plechtig en deftig is.
Maar de pracht van het klooster en de wijsheid uit boeken,
stillen niet de honger in zijn hart.
Op een dag komt er een groepje armoezaaiers aan.
Ze vertellen over Franciscus, die in Italië met  iets nieuws begonnen is.
Franciscus praat niet alleen over Jezus,
maar probeert zo concreet mogelijk naar zijn voorbeeld te leven.
Arm met de armen.
Eenvoudig en bescheiden.

Wanneer Fernando dat hoort,
is het alsof hij het antwoord gevonden heeft op zijn zoeken.
Hij laat alles achter en gaat naar Italië, om bij de broeders van Franciscus te leven.
Hij krijgt als kloosternaam Antonius.

Daar weet niemand wie hij is.
De geleerde jonge man, werkt heel bescheiden in de keuken en als portier.
Wanneer je leven op z’n plek valt,
dan heb je geen groot vertoon nodig,
dan is het genoeg om te doen wat je moet doen.
Eenvoud is dan goud waard.

Op een dag is er een belangrijke viering
en iemand moet de preek houden.
De broeders zeggen: “Laten Antonius maar eens preken!”
En wanneer Antonius begint te spreken, valt hun mond van verbazing open.
Niemand had vermoed hoe begaafd hij was.
Die eenvoudige broeder bleek een wijs en begaafd mens te zijn.

Antonius krijgt een nieuwe opgave.
Hij moet lesgeven op de universiteit,
priesters opleiden, het woord van Jezus vertalen naar zijn tijd.
De mensen geven hem als bijnaam: “Dokter Evangelicus”.
Zo goed begrijpt hij het Evangelie van Jezus.

Maar Antonius blijft zichzelf.
Hij geeft niet alleen les op de universiteit, maar trekt ook door het land.
Hij houdt van het gewone volk en spreekt hen aan in een verstaanbare taal.
Antonius wordt vaak afgebeeld als een zoetelijke man,
maar zijn woorden waren krachtig en kritisch.
Hij vertelt de rijken dat ze moeten delen met de armen.
Hij zegt dat wie zijn hart vult met goud en geld,
te zwaar beladen is om het Rijk van God te bereiken.
Hij preekt tegen de vissen,
wanneer de mensen zo dom zijn om niet te luisteren naar het Woord van God.

Wanneer Antonius sterft op 13 juni 1231,
dan wordt hij binnen het jaar heilig verklaard.
De kerk noemt hem kerkleraar, dokter van het Evangelie.
Het gewone volk noemt hem “hun heilige”, de patroon van verloren zaken.

Ben je op zoek naar de zin van je leven.
Dan leert Antonius ons de eenvoud van het Evangelie:
heb lief, deel met je naaste, dan vult je hart zich met echte rijkdom.

Ben je op zoek naar rust in je leven.
Dan leert Antonius ons om het alledaagse te heiligen,
om de taak die je werd toevertrouwd met zorg te vervullen.

Ben je op zoek naar vreugde in je bestaan?.
Dan leert Antonius ons om dankbaar te zijn
en tevreden met het goede in je leven.

Roep Antonius gerust aan, wanneer je sleutels kwijt zijn,
maar ook wanneer je zoekt naar de zin van je leven.
Heilige Antonius, goede vrind, help dat ik de weg naar Gods Koninkrijk vind.

Amen!

Voorbede:

Pr. God schenkt zijn zegen aan het goede begin, bidden we daarom:

Lector: Bidden wij voor hen die verkondigen,
die het Woord Gods uitzaaien in deze wereld.
Dat zij van Antonius leren
om de daad bij het Woord te voegen.  
Laat ons bidden …

Lector: Bidden wij voor gelovigen
die zoeken naar de zin van hun leven.
Dat zij van Antonius leren
dat wie het grote zoekt,
vol liefde het kleine moet doen.
Laat ons bidden …

Lector: Bidden wij voor hooggeplaatste mensen,
dat zij van Antonius leren
om hun invloed zo te gebruiken
dat ook kleine mensen erdoor geholpen worden.
Laat ons bidden …

Lector: Bidden wij voor onze parochie
en voor het Cluster dat wij vormen.
Dat Antonius ons leert om op zoek te blijven naar elkaar.
Laat ons bidden …

Pr.: Bidden wij voor de intenties van deze Viering … Laat ons bidden …

Pr.: God, Bron van alle leven,
sterk ons vertrouwen in U
en leer ons bouwen aan uw Rijk. Amen.

 

        
 
 
2021 Parochie Pey