Ieder weekend klinken er verhalen uit de Bijbel tijdens Vieringen in de kerk. Bij deze eeuwenoude verhalen worden door de voorgangers gedachten uitgesproken tijdens de verkondiging. U vindt hieronder bijbelverhalen en de verkondiging van Pastoor Bert Mom van:

 
Vijfde zondag van Pasen (B)
2 en 3 mei 2015
 
 

Schriftlezingen:

Eerste Brief van Johannes 3, 18-24
Evangelie volgens Johannes 15, 1-8

Verkondiging (preek):

Laatst liep een man met zijn hond voor mij uit.
Toen zij de straat moesten oversteken, zei de man tegen zijn viervoeter: “Blijf!”
De hond bleef stokstijf staan,
totdat zijn baasje hem naar de overkant leidde.

Het woord dat die man gebruikte,
kwamen wij ook in het Evangelie van vandaag tegen.
Jezus zei het meerdere keren tegen zijn leerlingen: “Blijf!”

Wanneer een hondenbezitter dat zegt, dan bedoelt hij:
“Sta stil en verroer je niet.”
Jezus spreekt over een heel ander blijven!
Hij wil zijn leerlingen niet dresseren of aan de ketting leggen.
In tegendeel.

Jezus spreekt deze woorden in zijn afscheidsrede,
zodat zijn leerlingen verder kunnen.
Hij heeft vertrouwen in de vruchten die zij kunnen voortbrengen,
in de groei die zij zullen doormaken.
Hij ziet de betekenis die ze voor anderen kunnen hebben.
Daar is het Jezus om te doen:
dat zijn leerlingen tot het beste geroepen worden.

Maar Hij weet ook, dat het moeilijk zal worden voor volgelingen,
zeker wanneer hun Meester niet meer bij hen is.
Eigenlijk staat Jezus voor de spanning
die iedere opvoeder op een gegeven moment voelt:
tussen loslaten en vasthouden, tussen vertrouwen en zorg.

Je kunt leerlingen of kinderen helemaal loslaten en zeggen:
“Zoek het maar uit”.
Maar dan laat je hen in de steek … en zó is Jezus niet.
Aan de andere kant kun je degenen die aan je toevertrouwd zijn ook zo vasthouden,
dat ze niet verder kunnen.
Dan wordt zorg beklemmend en kunnen mensen zich niet ontplooien.
Dan ga je kinderen of leerlingen bezitten, in plaats van ze het leven in te sturen.
Ook zó is Jezus niet.

Hij kiest de gulden middenweg.
Dat blijkt wel uit het beeld dat in het Evangelie gebruikt wordt.
Jezus is de wijnstok, de stam die alles draagt.
En op die stam mogen wij ons leven enten.
Zo heb je een goede voedingsbodem,
ben je uit hetzelfde hout gesneden als Jezus.

Maar vanuit de goede startpunt, moet je verder groeien,
naar buiten,
zoekend en tastend, om rijpe vruchten voort te brengen.
Om zijn Woord te spreken in deze tijd
en om zijn  kracht door ons hart en onze handen te laten stromen.
Want daar gaat het uiteindelijk om, wanneer je Christen wilt zijn.

Wanneer Jezus vandaag tot zijn leerlingen en tot ons zegt:
“Blijf in Mij” … dan zegt Hij:
Neem Mij als je voorbeeld.
Ga met je naaste om, zoals Ik het heb voorgedaan.
Leer om te breken en te delen in mijn Naam.
Houd je oog op Mij gericht, wanneer je keuzes moet maken..
Vraag je af: “Wat zou Jezus hebben gedaan, wanneer Hij in mijn schoenen stond?!”

Dat is geen blijven dat je vastkluistert,
maar dat je een zending geeft in deze wereld.
Jezus roept ons uitdrukkelijk op, om onze eigen weg te gaan … in zijn Geest.
Hij geeft ons vrijheid, Hij gelooft in ons.

Wij blijven in Jezus,
wanneer wij ons verdiepen in zijn Leven,
wanneer wij nadenken over de Boodschap  vaan de Bijbel
en bidden om zijn Geest.

Wij blijven in Jezus,
wanneer wij in beweging komen door zijn bewogenheid,
wanneer ons geloof omzet wordt in daden.

Wanneer wij zó in Jezus blijven,
dan zullen ongehoorde dingen gebeuren.
Dan gaan stamelaars profeteren,
stuntelaars zullen wonderen verrichten.
Aan armen wordt recht gedaan,
verstotenen worden weer opgenomen.
Oude wonden van haat en afgunst
zullen dan dichtgroeien
en in onze verdeelde wereld komen plaatsen van vrede.

Dan zullen mensen goede vruchten voortbrengen,
vruchten die vertellen over Jezus en zijn Goede Boodschap.
Want wanneer wij blijven in Hem,
dan blijft hij in ons!

Amen!

Voorbede:

Pr. Laten wij bidden tot de Hemelse Wijngaardenier:

Le. Voor de kerk,
 dat zij met Christus verbonden blijft,
 zoals ranken met de wijnstok,
 trouw aan tradities en open voor vernieuwing.  Laat ons bidden …

Le. Voor de volkeren van onze aarde,
 dat wij de vruchten  die wij ontvangen,
 eerlijk leren delen met elkaar.    Laat ons bidden …

Le. Voor de gezinnen,
 dat zij een plekken van verbondenheid zijn,
 waar geborgenheid geschonken wordt
 en geloof wordt doorgegeven.    Laat ons bidden …

Le. Voor het parochiecluster
 dat wij met onze buurtparochies gaan vormen.
 Dat wij ons geloof blijven enten op de Ene Heer,
 die ons roept tot liefdevolle eenheid.   Laat ons bidden …

Pr. Parochie-intenties (…)     Laat ons bidden …

Pr. Zo bidden wij,
 vanuit de grond van ons hart
 en in de Naam van Jezus,
 de Christus,
 onze Verrezen Heer.
 Amen.

 

        
 
 
2021 Parochie Pey