Ieder weekend klinken er verhalen uit de Bijbel tijdens Vieringen in de kerk. Bij deze eeuwenoude verhalen worden door de voorgangers gedachten uitgesproken tijdens de verkondiging. U vindt hieronder bijbelverhalen en de verkondiging van Pastoor Bert Mom van:

 
Derde zondag van Pasen (B)
18 en 19 april 2015
 
 

Inleiding:

In de tijd tussen Pasen en Pinksteren horen we heel wat Paasverhalen.
Jezus verschijnt telkens weer aan zijn leerlingen.
Ze zien de Verrezen Heer.
Hij praat en eet met hen en spreekt moed in.

Paasgeloof wordt niet in één keer gewekt.
Ook de Apostelen moesten daarin groeien,
dat horen wij vandaag opnieuw.
Zij staan verbijsterd, ze hebben angst,
ze kunnen het nog haast niet geloven
dat Jezus leeft.

Maar het is juist dat Paasgeloof
dat zij met de wereld mogen delen:

Jezus leeft!
En wie zich aan Hem vasthoudt,
zal vergeving en eeuwig leven ontvangen.


Verkondiging (preek):

Stel je eens het volgende voor:

een leraar onderwijst zijn leerlingen.
Hij vertelt over een belangrijk onderwerp,
legt het uit,
doet het voor
en herhaalt het keer op keer.
Maar wanneer Hij hen overhoort,
dan schrikken zijn leerlingen, ze stamelen
en lijken niets geleerd te hebben.
En dan zegt de leraar:
“Zo, gaan jullie nu maar les geven aan anderen!”

Beste mensen, dat lijkt nou niet de verstandigste aanpak.
Want hoe kan iemand iets aan anderen doorgeven,
dat hij zelf niet helemaal begrijpt?
En toch is dat de aanpak die Jezus gekozen heeft.
Tijdens zijn leven heeft Jezus zijn apostelen onderricht gegeven.
Hij heeft hen voorbereid op het lijden dat zou komen,
en op het hart gedrukt om dan te blijven geloven.
Goede Vrijdag zou de examendag worden.
Maar de leerlingen zakken hiervoor.
Ze rennen weg en zijn alles vergeten.

In de Paastijd moet Jezus opnieuw uitleggen
wat Hij al zo vaak gezegd had:

Dat geven leven doet
en dat Hij alles gegeven heeft
uit liefde voor God en voor ons.
Dat maakt zijn leven sterker dan de dood.

Maar de apostelen zijn trage leerlingen.
Iedere keer wanneer de Verrezen Jezus verschijnt
schrikken ze,
ze snappen het niet,
ze zijn alles vergeten.
Ook in het Evangelie van vandaag.
De leerlingen vertellen elkaar hoe ze Jezus hebben ontmoet
en wanneer Hij opnieuw komt,
zijn ze verbijsterd, door angst overmand,
ze menen een geest of een spook te zien.

Opnieuw begint Jezus met hen bij de les te brengen.
Opnieuw vertelt Hij over de oude verhalen van de Bijbel,
die waar zijn geworden.
Over vergeving en redding, over dood en nieuw leven.

De Apostelen aanhoren het zonder commentaar.
En dan zegt Jezus:
“Zo, ga het nu maar uitleggen aan heel de wereld.
Leg getuigenis af aan wie je tegenkomt!”

Je zou zeggen, dat het moet mislukken.
Maar het werd het begin van de kerk,
van een wereldwijde geloofsgemeenschap.
En eigenlijk heeft het iets moois,
dat Jezus het aandurft met dat handjevol apostelen,
dat zoekend en onzeker aan hun opdracht begint.

Kennelijk hóef je niet perfect te zijn,
om de Boodschap van Jezus te verkondigen.
Ook wanneer je niet alles begrijpt,
onzeker bent en zoekend, of zelfs twijfelt,
kun je het werk van Jezus doen.

Soms misschien nog beter dan iemand die overal een antwoord op heeft.
Want iemand die helemaal vol is van zichzelf,
die alle antwoorden van buiten kent
en met zekerheden de wereld denkt te veroveren,
zo iemand zal moeilijk de vragen van een ander verstaan.
Soms zijn mensen zo vol van zichzelf
dat God er nauwelijks nog bij past.

De apostelen waren niet volmaakt
en dat beseften ze.
Maar daardoor konden ze ook anderen begrijpen,
ze konden vergeven, omdat zij zelf vergeving nodig hadden gehad.
Ze konden anderen op weg helpen, omdat ze zelf op weg geholpen waren.

Als gedoopte christenen,
delen wij in de opdracht van de Apostelen.
Om met ons leven het Verhaal van Jezus te vertellen.
Zo zeker of onzeker als we zijn.
Want wie beseft dat we altijd leerling blijven,
telkens hulp van Grote Leraar nodig hebben,
die mens staat open voor zijn Geest, zijn Kracht.

Zo worden ook wij vandaag gezonden,
om Paasgeloof te delen.
Laat je woorden een boodschap van hoop zijn.
Laat je daden een teken van liefde zijn.
Laat je werken een bron van goedheid zijn.
En laat je geloof een weg van barmhartigheid zijn.
Dan zal Jezus door jou
deze wereld vernieuwen.

Amen!


 

        
 
 
2021 Parochie Pey