Ieder weekend klinken er verhalen uit de Bijbel tijdens Vieringen in de kerk. Bij deze eeuwenoude verhalen worden door de voorgangers gedachten uitgesproken tijdens de verkondiging. U vindt hieronder bijbelverhalen en de verkondiging van Pastoor Bert Mom van:

 
Pasen
4 en 5 april 2015
 
 

Verkondiging (preek):

Wanneer je een houten plankje onder water drukt,
dan komt het steeds weer bovendrijven.
Dat heeft te maken met de opwaartse kracht.
Het water is sterk genoeg
om het gewicht van het plankje te dragen.
Daarom komt het telkens weer aan de oppervlakte.
Opwaartse kracht stuwt omhoog.
Het is een kracht die je met natuurkunde kunt uitleggen.
 
Vandaag vieren wij Pasen.
Je zou dat het feest van de opwaartse kracht kunnen noemen.
Niet als een natuurkundige wet,
maar als een geloofservaring.

Eerst werden we ondergedompeld
in de ellende van het kruis.
Het geloof in Jezus leek te zinken tot op de bodem ...
in het verdriet om zijn lijden en dood.
Zo heeft het zeker gevoeld voor zijn moeder en zijn volgelingen.
Al het goede dat Jezus had gebracht
werd stukgebroken door de hamerslagen van de kruisiging.
Deze mens die zó mooi en goed was,
mocht niet leven.
Jezus die anderen heelde,
werd zelf gebroken.

Maar wanneer Hij op het dieptepunt is aangekomen,
hangend aan een kruis,
gemarteld en bespot,
dan maakt Hij zelf het verhaal anders.
Een brute moordpartij wordt een gebaar van bevrijding.

Aan het kruis hoorden wij Jezus zeggen:
“Ik vergeef jullie.
Je zult met Mij zijn in mijn Koninkrijk.
Ik leg mijn ziel in de Handen van de hemelse Vader!”

Zó klinkt de opwaartse kracht van ons geloof!
Jezus keert het leven om.
Waar mensen elkaar pijn doen, brengt Hij vergeving.
Naakt en arm, spreekt Hij over zijn  Koninkrijk.
Met de dood voor ogen, ziet Hij het leven bij zijn Hemelse Vader.

Op Goede Vrijdag hoorde de goede luisteraar al
wat Pasen ons zou brengen.
Want wij vieren een hoopvol feest.
De weg van Jezus is een Opwaartse Kracht.
Hij leeft.
Hij brengt het beste in mensen naar boven.
Hij schept vreugde.
Hij geeft uitzicht en moed.

Dat is in onze wereld geen overbodige boodschap.
Want de krachten die je leven naar onder drukken
kunnen heel sterk zijn.
Soms zou je de moed verliezen,
wanneer je hoort hoe mensen graaien,
alles over hebben voor bezit en macht.
Het maakt haast moedeloos,
wanneer je de beelden ziet van haat en geweld,
van mensen die honger hebben
gedood en gekwetst worden.

Maar de Boodschap van Jezus kan in je leven
iets onverwoestbaars brengen.
Hij leert ons om niet te stoppen met goed zijn,
ook al wordt je teleurgesteld.
Om niet weg te kruipen,
want Hij heeft je nodig om licht te brengen,
om hoop te scheppen.

Er is een spiraal van doemdenken,
die mensen moedeloos en ontevreden maakt.
Maar de Boodschap van Jezus
gaat precies de andere kant op.
Hij vervult je met opwaartse kracht.

Die kracht zie je bij jonge mensen die de komende zomer
ontwikkelingswerk gaan doen.
Ook jongeren uit onze parochie,
die nu al bezig zijn met acties,
om mensen in Nepal of India te helpen,
die ze nog nooit gezien hebben,
maar voor wie ze dat allemaal over hebben.
Daar herken je de opwaartse kracht aan:
geen onverschilligheid, maar bewogenheid.

Ik denk aartsbisschop Romero, die in mei wordt zalig verklaard.
Hij zag hopeloosheid in de ogen van zijn volk,
dat in de jaren 80 in El Salvador onderdrukt werd.
Arm en angstig leefden de mensen.
En Romero werd één van hen,
hij stond voorop wanneer militairen dreigden
en gaf zijn stem aan degenen die niet aan het woord konden komen.
Hij zei: Al vermoorden jullie mij,
mijn volk zal opstaan uit de ellende,
want Gods volk zal nooit vergaan.
Daar herken je de opwaartse kracht aan:
geen berusting, maar geloof in rechtvaardigheid.

En denk ook maar aan een profeet in onze tijd,
Paus Franciscus.
Die zich niet op laat sluiten in een bolwerk van macht, van pracht en praal,
maar die houdt van eenvoud
en van eenvoudige mensen,
die de kerk stuurt naar de plekken waar mensen vallen en opstaan,
om dáár een barmhartige Samaritaan te zijn.
Daar herken je de opwaartse kracht aan:
geen hoogmoed, want die komt voor de val,
maar dienstbaarheid.

Beste mensen,
Jezus biedt ons zijn leven aan,
als een opwaartse kracht.
Want wanneer je met Hem in deze wereld leeft,
dan zul je in zijn Koninkrijk zijn,
vandaag, morgen
en in eeuwigheid.

Amen!


 

        
 
 
2021 Parochie Pey