Ieder weekend klinken er verhalen uit de Bijbel tijdens Vieringen in de kerk. Bij deze eeuwenoude verhalen worden door de voorgangers gedachten uitgesproken tijdens de verkondiging. U vindt hieronder bijbelverhalen en de verkondiging van Pastoor Bert Mom van:

 
Veertiende zondag door het jaar (B)
4 en 5 juli 2009
 
 

Lezing uit het heilig evangelie volgens Marcus

Jezus ging terug naar zijn vaderstad en zijn leerlingen volgden Hem.
Toen het sabbat was, begon Hij in de synagoge onderricht te geven.
Veel toehoorders waren verbaasd en zeiden:
`Waar heeft Hij dat vandaan, wat voor wijsheid is Hem gegeven,
en dan die machtige daden die door zijn handen totstandkomen?
Dat is toch de timmerman, de zoon van Maria
en de broer van Jakobus en Joses en Juda en Simon?
Zijn zusters wonen toch hier bij ons?'
En ze namen aanstoot aan Hem.
Jezus zei hun:
`Een profeet wordt overal geëerd, behalve in zijn vaderstad,
bij zijn familie en in zijn eigen huis.'
Hij kon daar helemaal geen machtige daden verrichten,
behalve dat Hij enkele zieken de handen oplegde en hen genas.
En Hij was verbaasd over hun gebrek aan vertrouwen.
Hij trok door de dorpen in de omgeving om onderricht te geven.

Verkondiging (preek)

Wanneer je een bekende Nederlander wil worden,
dan moet je jezelf inpakken,
om anderen in te pakken.
In onze samenleving zien we dat bij politici, popsterren en artiesten.
Steeds belangrijker wordt de vraag: “Hoe kom ik over?”

Menige minister heeft een deskundige,
die hem influistert hoe hij mensen kan bewerken.
Of de minister een stropdas moet dragen om vertrouwen te wekken in het bedrijfsleven, of dat hij juist met een open hemd jeugdige kiezers aanspreekt.
En dat alles vanuit de vraag:
“Hoe kom ik over?”

Er wordt gesproken over “het charisma” van een politicus,
en om menige zanger of artiest wordt een hele soapserie gebouwd.
Je zou er haast door vergeten, dat het uiteindelijk om iets anders moet gaan.
Niet op de eerste plaats hoe je over komt,
maar wie je écht bent,
wat je écht te zeggen hebt,
of je écht talent hebt.

Een prachtig voorbeeld was Toon Hermans.
Hij wist een hele zaal te boeien, te amuseren en te ontroeren.
Toon Hermans had daar geen groot decor voor nodig.
Vaak was een zakdoek of een stoel genoeg om zijn boodschap over te brengen.
Toon had namelijk echt iets te zeggen.
Hij was artiest in hart en nieren.
En dat was meer dan voldoende.

Vandaag hoorden wij een bijbelverhaal over Jezus.
Wanneer God zijn gezicht wil laten zien,
dan klinkt niet de vraag “Hoe kom Ik over?”
God komt niet in pracht of praal.
God heeft geen macht nodig, geen groot vertoon.
Want Hij komt tot ons als een man uit Nazareth,
die opgroeide in de straten van een klein stadje,
in het huis van de timmerman.
Een jongeman uit een gewoon gezin, met een adres en een beroep,
zó spreekt God tot ons.

De mensen uit Nazareth hebben de grootste moeite om dat te zien.
Zij willen God niet ontmoeten in wat eenvoudig en goed is.
Zij willen niet horen wat Jezus in gewone taal vertelt.
Zij willen niet zien wat Hij voor de allerarmsten doet.

Bij Jezus telt niet de vraag “Hoe kom Ik over?”
Maar “Wat heb Ik te zeggen?”
Jezus heeft geen grote show nodig,
want na ieder wonder dat Hij verricht volgen de woorden:
”Hij gelastte hen om niemand hierover te vertellen!”

Jezus is één met de Woorden die Hij spreekt.
Hij noemt dat zijn Blijde Boodschap.
Jezus spreekt over liefde … en vergeeft zijn tegenstanders.
Jezus vertelt over hoop … en legt zijn arm om iemands schouders.
Hij pakt zichzelf of anderen niet in, maar is oprecht.
Hij is één met de Boodschap, dat God om ons bekommerd is.

Jezus had geen grote attributen.
Hij nam een stukje brood en verbond daar voorgoed zijn leven aan.
Hij laat zijn gelaat zien,
door te verwijzen naar mensen die nauwelijks iets betekenen.
Wat je aan hen hebt gedaan, dat heb je aan Mij gedaan, zo zegt Hij.

De mensen uit Nazareth hadden moeite om dat te verstaan.
Om te begrijpen dat God zo dichtbij kan zijn.
Je moet die mensen van Nazareth daar niet te snel om veroordelen.
Want ook voor ons kan het moeilijk zijn
om het gelaat van God te zien
in de kansarme,
in de vreemdeling,
in de zonderlinge man uit onze straat,
in het onpopulaire meisje in school.

Jezus stapte juist naar hen toe.
Bij Hem telde niet hoe andere mensen dáárover dachten
of hoe Hij over zou komen bij de goegemeente.
Bij Jezus telde wat Hij te zeggen had:
de Goede Boodschap die voor ieder mens bestemd is.

Jezus heeft echt iets te zeggen,
want in Hem komt God aan het woord.
Zoek je buitenkant, vertoon of een show,
dan heeft Jezus je weinig te bieden.
Dan zul je teleurgesteld afdruipen, zoals menigeen in Nazareth dat deed.
Daardoor kon Jezus in hun midden nauwelijks een wonder verrichten.

Maar wil je horen wat Hij te zeggen heeft
en zoek je zijn Aanschijn in dat van je medemens,
dan zijn de wonderen de wereld nog niet uit,
want dan kan God aan het woord komen …
ook in jóuw leven.

Amen!

 

 


 

 

 

        
 
 
2020 Parochie Pey