Ieder weekend klinken er verhalen uit de Bijbel tijdens Vieringen in de kerk. Bij deze eeuwenoude verhalen worden door de voorgangers gedachten uitgesproken tijdens de verkondiging. U vindt hieronder bijbelverhalen en de verkondiging van Pastoor Bert Mom van:

 
Vijfde zondag door het jaar (B)
7 en 8 februari 2015
 
 

Schriftlezingen:

Job 7, 1-4.6-7
Marcus 1, 29-39

Verkondiging (preek):

Wanneer je praat over “tijd”,
dan blijkt dat we dat heel verschillend kunnen beleven.

Voor de manager is tijd geld,
iets dat winstgevend besteed dient te worden.

Voor de monnik is tijd regelmaat,
een vast ritme van doen en laten.

Voor de jonge ouder is tijd de race tegen de klok,
waarin vlug-vlug zoveel moet gebeuren.

Voor de eenzame mens is tijd iets dat kruipt,
omdat dagen maar niet lijken te eindigen.

Maar hoe je tijd ook beleeft, één ding hebben we gemeenzaam.
Ieder uur van je leven kun je maar één keer besteden.
De uren die voorbij gingen, komen niet meer terug.
Daarom is het goed om je af te vragen:
“Wat doe ik met mijn levenstijd?”

Vandaag mogen wij eerst kijken hoe Jezus dat deed.
Wij volgen Hem een hele dag lang.
In het Evangelie werd verteld wat Jezus zoal deed.

Zijn dag begon in de synagoge.
Daar heeft hij zijn tijd gedeeld.
In de synagoge heeft Jezus gepreekt
en gesproken met gezag.
Hij heeft Gods Woord in mensentaal verwoord.
Velen bewonderden Hem en fluisterden “deze man heeft iets te zeggen!”

Maar Jezus gaat niet op een troon zitten om zich te laten prijzen.
Hij gaat op weg naar iemand die Hem nodig heeft.
De schoonmoeder van Simon is ziek.
Jezus schenkt ook tijd aan haar.

Midden in zijn drukke agenda, ziet Hij om naar een zieke.
Soms moet je dat doen,
de dagelijkse drukte even achter je laten,
omdat iemand je op dat moment hard nodig heeft.

Wanneer het weer beter gaat met de zieke vrouw,
dan toont zij haar dankbaarheid.
Zij gaat voor Jezus en de apostelen zorgen,
zij kookt en zet eten op tafel.
En ook daarvoor maakt Jezus tijd,
om haar dankbaarheid te ontvangen,
om met zijn dierbaren rond de tafel te zitten.
Vaak wordt onderschat hoe belangrijk dat is.
Rond een tafel kun je veel meer delen dan op facebook.

Dan gaat Jezus weer naar buiten.
Hij stroopt de mouwen op en doet Gods werk.
Hij geneest, spreekt moed in, helpt en troost.
Dat is waar Hij goed in is
en daar investeert Hij zijn tijd in.
Tijd telt dubbel, wanneer je er iets goeds mee doet.

Het is een drukke dag, daar in Kapharnaüm.
Jezus geeft veel.
Hij deelt zijn kracht.
En na die lange dag wordt duidelijk waar Jezus die kracht vandaan haalt.
Hij gaat naar een eenzame plaats om stil te worden,
om te bidden en bij de Hemelse Vader op adem te komen.

Ook daar moet je tijd voor maken,
om bij te tanken, om in te ademen, om je te bezinnen.
Wie alleen uitademt, die loopt vast.

Beste mensen,
wanneer je naast dit verhaal je eigen agenda legt,
dan kan dat je aan het denken zetten.

Soms moet je met grote letters iemand naam in je agenda schrijven,
om die ander niet te vergeten, om tijd te maken voor een zieke,
voor iemand die je nodig heeft, die op je zit te wachten.

Vaak wordt je agenda voor je ingevuld, door werk of het gezin.
Dat is ook een belangrijk deel van je leven.
Maar soms moet je ook strepen zetten.
Om samen te eten, om bij te praten.
Om tijd te maken voor wie je dierbaar zijn.
Tijd ook voor God.
Want Hij heeft alle tijd voor jou, je doet jezelf tekort wanneer je daaraan voorbij leeft.

Tijd kun je heel verschillend beleven en invullen.
Daarom is het goed om erover na te denken, om keuzes te maken.

Martin Luther King heeft daar ooit iets prachtigs over gezegd:
“The time is always right, to do what is right”…
het is altijd de juiste tijd
om te doen wat goed is!

Amen!

Voorbede:

Pr. Bidden wij tot God, om evenwicht in ons leven:

Le. Maak van ons daadkrachtige mensen,
 die de handen uit de mouwen steken
 wanneer een beroep op ons wordt gedaan.
 Laat ons bidden …

Le. Maak van ons luisterende mensen,
 die openstaan voor uw roepstem
 wanneer U ons nodig heeft.
 Laat ons bidden …

Le. Maak van ons wijze mensen,
 die het evenwicht bewaren
 tussen bidden en werken,
 tussen geven en ontvangen.
 Laat ons bidden …

Le. Maak van ons dankbare mensen
 die hun zegeningen tellen
 en U daarvoor dank zeggen.
 Laat ons bidden …

Pr. Misintenties (…)
 Laat ons bidden …

Pr. Zo bidden wij in de Naam van Jezus,
 onze Heer en onze Broeder,
 in tijd en eeuwigheid.
 Amen.


 

        
 
 
2021 Parochie Pey