Ieder weekend klinken er verhalen uit de Bijbel tijdens Vieringen in de kerk. Bij deze eeuwenoude verhalen worden door de voorgangers gedachten uitgesproken tijdens de verkondiging. U vindt hieronder bijbelverhalen en de verkondiging van Pastoor Bert Mom van:

 
Vierde zondag door het jaar (B)
1 februari 2015
 
 

Schriftlezingen:

Deuteronomium 18, 15-20
Marcus 1, 21-28

Verkondiging (preek)

Voordat een vliegtuig opstijgt, worden de passagiers begroet door een piloot.
Door de geluidsinstallatie klinkt de stem van degene
die de vlucht zal uitvoeren:
“Hier spreekt uw gezagvoerder”.

Wanneer je in een vliegtuig stapt, leg je als het ware je leven
in de handen van een ander.
Gedurende de vlucht heeft de piloot het gezag.
Boven de wolken kun je niet anders,
dan je toevertrouwen aan de deskundigheid
van de gezagvoerder en zijn collega’s.

Ook in het Evangelie kwam het woord “gezag” voor.
Jezus komt in Kapharnaüm
en wanneer het Sabbath is – de heilige Joodse dag – dan gaat hij naar de synagoge.
In de synagoge kwamen mensen om te bidden,
om te luisteren naar de Heilige Schrift
en om te horen hoe zij die woorden mee konden nemen
op hun eigen levensweg.

Zoals bij menige preek zullen de mensen regelmatig zijn ingedommeld.
Maar dan komt Jezus.
Hij klinkt anders.
De mensen zijn onder de indruk waren van zijn woorden.
Ze gaan recht zitten:
“Héé … deze man heeft iets te vertellen!”
De Bijbel zegt het als volgt:

 “Ze waren diep onder de indruk van zijn onderricht,
 want Hij sprak met gezag,
 niet zoals de schriftgeleerden.”

Jezus spreekt met gezag!
Hij neemt het leven van mensen mee
in de woorden die Hij spreekt
en zij voelen aan dat deze man ánders is.
Hij heeft iets te vertellen.
Niet alleen omdat zijn woorden mooi gekozen zijn,
maar omdat Hij gezag verdient.
Want wat Hij zegt, dat doet Hij.
Wat Hij verkondigt, daarin gelooft Hij.

De mensen ademen op.
Eindelijk een Boodschap die voor hen bestemd is.
De Schriftgeleerden kenden de Bijbel van buiten,
maar Jezus kent de Bijbel van binnen.

Vanaf het eerste woord is Jezus de gezagvoerder.
Hij krijgt het vertrouwen van zijn luisteraars.

Maar dan komt het gezelschap ineens in een turbulentie terecht.
Een man overschreeuwt Jezus.
Hij is bezeten … hij is niet zichzelf,
hij roept dingen die niet uit zijn hart komen,
maar uit een zieke geest.

En Jezus laat opnieuw zien dat Hij gezag heeft.
Hij stopt met preken, omdat deze mens Hem op dat moment nodig heeft.
Jezus kiest voor die verwarde man,
Hij spreekt hem aan, Hij brengt hem tot zichzelf en bevrijdt hem.

En opnieuw staan de mensen verbaasd.
Wat is dit toch?
“Een nieuwe leer met groot gezag!”

Beste mensen,
wat daar gebeurt in de synagoge van Kaphanrnaüm,
vertelt iets wezenlijks over Jezus en zijn Boodschap.

Jezus heeft iets te vertellen,
omdat woord en daad inéén vloeien.
Zijn Boodschap neemt niet je vrije wil af,
maar brengt je tot echte vrijheid.

Want je bent niet vrij,
wanneer je denkt dat je alles mag roepen, schrijven en zeggen.

Je bent vrij,
wanneer je inziet hoe jouw woorden een ander bereiken.
Wanneer jouw woorden anderen goed willen doen,
een houvast kunnen bieden,
willen verbinden en helen.

Jezus heeft gezag!
Hij overstemt een ander niet,
maar heeft iets te zeggen.
Hij wijst mensen regelmatig terecht,
maar steeds met het oog op hun welzijn.
Hij vertelt over de grootheid van God
maar nooit door een mens te kleineren.
Hij spreekt over zijn zending,
maar heeft evenveel zorg voor de roeping van anderen.

In onze wereld kunnen we daar nog veel van leren.

Slechte machten vervreemden je van de mens, die God geschapen heeft.
Slechte machten brengen haat en hebzucht,
verdeeldheid en argwaan.

Goede krachten,
die brengen je thuis bij jezelf en bij God.
Goede krachten scheppen liefde en gulheid,
eenheid en vertrouwen.

Wanneer Jezus jouw gezagvoerder mag zijn,
dan zul je dat steeds duidelijker gaan ontdekken.

Amen!


 

        
 
 
2021 Parochie Pey