Ieder weekend klinken er verhalen uit de Bijbel tijdens Vieringen in de kerk. Bij deze eeuwenoude verhalen worden door de voorgangers gedachten uitgesproken tijdens de verkondiging. U vindt hieronder bijbelverhalen en de verkondiging van Pastoor Bert Mom van:

 
Tweede zondag door het jaar (B)
17 en 18 januari 2015
 
 

Schriftlezingen:

1 Samuël 3, 3-10, 19

Johannes 1, 35-42

Verkondiging (preek):

“Waar woont God?” …

die vraag kan in je opkomen,
wanneer je kijkt naar de wereld om je heen,
die wel eens van God verlaten lijkt.
De dreiging van geweld komt dichtbij,
wanneer mensen in hun alledaagse leven worden bedreigd of gedood
omdat ze anders denken.
Extremisme groeit.
Vrijheid van meningsuiting is niet vanzelfsprekend.
Er gebeuren gruwelijke dingen.

We leven in een wereld waarin overvloed is en armoede.
In het ene land worden mensen ziek om ze teveel eten,
in een ander land sterven mensen van de honger.

Wanneer je zo om je heen kijkt,
dan kan inderdaad wel eens de vraag opkomen:

Heer, waar verblijft U?
Waar bent U toch?

Die vraag klonk ook al in het Evangelie van deze dag.
Het begon bij de rivier de Jordaan,
waar Johannes de Doper mensen voorbereid op de komst van God.
Hij staat daar met twee leerlingen,
wanneer Jezus langskomt.
Johannes wijst naar Jezus:
“Kijk”, zegt hij:
“daar loopt het Lam van God!”

De leerlingen van Johannes hebben genoeg gehoord.
Ze lopen Jezus achterna.
Om meer te weten te komen van die man
die onschuldig is als een lam en toch zoveel kracht uitstraalt.

Jezus merkt dat ze Hem achterna komen.
Hij draait zich om en vraagt niet “Wat willen jullie?” of “Wie zijn jullie?”
Hij vraagt “Wat zóeken jullie?”
Want Jezus weet dat mensen op zoek kunnen zijn,
naar de zin van hun leven, naar het antwoord op hun vragen.

En het tweetal dat Hem volgt, antwoordt inderdaad met een vraag:

“Waar verblijft U?”

Ze vragen zich af waar deze man van God woont?
Waar Hij vandaan komt
en waarheen zijn weg leidt.
“Meester, waar verblijft U” … dat is hun vraag.
En Jezus nodigt hen uit: “Kom en zie!”

Ze gaan met Jezus mee, een hele dag lang.
Waar ze zijn geweest en wat ze hebben gezien,
vertelt de Bijbel niet in detail.
Maar de leerlingen hebben iets ontdekt die dag.
Hun vraag is beantwoord.
Ze hebben gezien waar God woont, waar God gebleven is.
Ze hebben gehoord hoe Jezus sprak over God
en over de manier waarop mensen met elkaar om moeten gaan.
Ze hebben gezien hoe Hij mensen toekomst gaf,
hoe moed werd geboren waar Hij kwam,
hoe wonden werden geheeld
en het leven werd geheiligd.

Na een dag met Jezus opgetrokken te zijn,
weten die leerlingen het zeker:
“We hebben de Messias gevonden!"
In deze man woont God in ons midden.
In zijn woorden spreekt God ons aan.
In zijn armen drukt God ons aan zijn hart.

Waar verblijft U?  … vroegen zij.
En ze zagen Jezus die thuis was bij arme en gekwetste mensen,
die woonde tussen de zieken,
die zijn stem gaf aan de stemlozen,
die broeder werd van uitgestoten mensen,
die voortdurend onderweg was om in ons lief en leed te delen.

Wanneer de vraag klinkt waar God woont,
waar Hij in Godsnaam gebleven is,
dan geeft het leven van Jezus ons een antwoord.
Hij zegt “Kom en zie” … ga in mijn voetspoor en je ogen zullen opengaan.

God woont nog steeds in ons midden,
ook in deze wereld vol dreiging en onrecht.
Hij woont daar waar mensen elkaar vasthouden,
zoals velen een week geleden deden in Frankrijk,
arm in arm, om elkaar moed te geven.

God woont daar waar mensen elkaar hoop schenken.
Waar we ons de woorden van Jezus eigen maken:
“Ik wil jouw lasten helpen dragen”
“Ik vergeef jou”
“Jouw leven heeft waarde”.

God woont daar waar geven vanzelfsprekend is,
waar de een deelt met de ander.

Beste mensen,
waar verblijft God?
Waar is Hij gebleven in onze wereld?

Als die vraag klinkt,
dan mag je de uitnodiging van Jezus aannemen:
“Kom en zie!”

Want het leven van Jezus is één en al antwoord.
God woonde in Jezus
en Hij wil thuiskomen bij alle mensen van goede wil.

Zoals een prachtig gezang het verwoordt:

Ubi caritas et amor, Deus ibi est.
Daar waar liefde woont, daar is God bij ons.

Amen!


Voorbede:

Pr. Door de Heer geroepen zijn wij hier gekomen,
 opdat Hij ons kan zenden in deze wereld.
 Daarom bidden wij:

Le.  Om volharding en moed,
 opdat wij gaande blijven op de weg van vrede en rechtvaardigheid,
 die Jezus ons heeft gewezen.
  Laat ons bidden …

Le.  Om barmhartigheid en trouw,
 opdat wij elkaar vasthouden in woelige tijden
 en niet te snel zijn met ons oordeel.
 Laat ons bidden …

Le.  Om liefde en dienstbaarheid,
opdat wij in deze wereld een Godsgeschenk zijn
en een antwoord op elkaars vragen.
Laat ons bidden …

Le.  Om kracht en geloof,
opdat wij een moedige kerk vormen,
die het aandurft om daadwerkelijk in het spoor van Jezus te gaan.
Laat ons bidden …

Pr.  Misintenties (…)
 Laat ons bidden …

Pr. Uw Woord is het Licht
 op al onze wegen
 tot in alle eeuwen der eeuwen.
 Amen.
 

Zending en zegen:

Ga van hier heen als mensen die durven zeggen:
”Spreek Heer, uw dienaar luistert!”

Dan zal Hij met u zijn en u zegenen:
+ Vader, Zoon en Heilige Geest.
 Amen.


 

        
 
 
2021 Parochie Pey