Ieder weekend klinken er verhalen uit de Bijbel tijdens Vieringen in de kerk. Bij deze eeuwenoude verhalen worden door de voorgangers gedachten uitgesproken tijdens de verkondiging. U vindt hieronder bijbelverhalen en de verkondiging van Pastoor Bert Mom van:

 
Doop van de Heer
10 en 11 januari 2015
 
 

Verkondiging (preek):

Onlangs werd paus Franciscus 78 jaar,
maar hij vierde zijn verjaardag niet.
Hij heeft gezegd dat een andere datum veel belangrijker is,
namelijk die van je doopsel.

Paus Franciscus vertelde vorig jaar over de betekenis van het doopsel
en hij gaf zijn toehoorders de opdracht
om hun doopdatum op te zoeken.
Hij noemde dat “een gelukkige datum”.

Daarmee zei hij iets heel moois.
De doop is meer dan een momentopname,
meer dan wat water over je hoofd
en een datum op een doopbewijs.
De doop is een gelukkige datum.

Het is ‘t moment waarop je leven gevierd wordt
als een Verbond.
Op de dag van je doopsel werd je naam in één adem genoemd
met de Naam van God.
En daarmee klonk in je leven ineens een oneindig verhaal door …

Het verhaal van de Schepping,
dat vertelt hoe goed  en mooi God je gemaakt heeft.
Ouders die een baby’tje laten dopen begrijpen dat helemaal,
dat hun kind meer is dan ze zelf hadden kunnen bedenken,
een wonder, een geschenk uit de hemel.

Maar tijdens de doop klinkt ook het Scheppingsverhaal door,
dat vertelt hoe kwetsbaar een leven kan zijn,
dat mensen soms verloren dreigen te lopen.

En dat we juist dán God nodig hebben,
om ons geweten rein te houden,
om te blijven luisteren naar de innerlijke stem,
waarin Hij ons de goede weg wijst.

Het doopsel maakt je deel van een Verbond,
dat God sloot met Mozes en zijn volk,
toen Hij hen bevrijdde uit de slavernij
en op weg zette naar het Beloofde Land.

Het doopsel maakt je deel van het Verbond,
dat God bevestigde,
toen Hij het water van de Rode Zee opende
om dat volk naar Huis te brengen.

Een Verbond dat Hij opnieuw bevestigde,
toen het water van de Jordaan zich opende
tijdens de doop van Jezus.
Hij die kwam om ons te bevrijden.
en om de hemel te openen,
zoals dat gebeurde toen Hij opsteeg uit het water.

De doop is een gelukkige datum!
Want het vertelt dat jouw leven ertoe doet.
Je bent niet zomaar, toevallig op deze aarde.
God heeft een Verbond met je gesloten.
Hij nodigt je uit om met Hem mee te gaan,
om vrijheid  te vinden,
en anderen te bevrijden.
Om met jouw levensverhaal te vertellen,
dat het leven van ieder mens kostbaar is.
Om met jouw goedheid te getuigen
van de goedheid van God.

Zodat anderen de woorden zullen herhalen,
die je ouders en peetouders spraken toen je gedoopt werd:
“God zij dank … dat jij er bent!”

De doop is een gelukkige datum,
want in een wereld waar mensen zo snel vergeten
en buitengesloten worden,
leert die datum dat je voorgoed bent binnengesloten
in de liefde van God,
in zijn Verbond.

De doop is een gelukkige datum,
want het water vertelt
dat je niet alléén het hoofd boven water hoeft te houden.
Dat mensen aan elkaar worden toevertrouwd.
Een Verbond roept verbondenheid op,
als het goed is, dan wordt uit het doopsel ook een gemeenschap geboren,
van mensen die geloof delen,
die de hoop levend houden,
die liefde tastbaar maken.

Beste mensen, pas geleden las ik een boek van een dominee.
Hij vertelt daarin dat hij een dopeling met “u” aanspreekt.
Ik doop u in de naam van de Vader en de Zoon en de Heilig Geest.
Bij een baby is de eerste keer in een mensenleven
dat iemand met “u” wordt aangesproken.

Ik vond dat wel mooi gezegd.
De doop geeft waardigheid,
het maakt je tot kind van God,
het plaatst je in een oneindig Verbond.
De doop is inderdaad: een geschenk om “u” tegen te zeggen.

Amen!

 

        
 
 
2021 Parochie Pey