Ieder weekend klinken er verhalen uit de Bijbel tijdens Vieringen in de kerk. Bij deze eeuwenoude verhalen worden door de voorgangers gedachten uitgesproken tijdens de verkondiging. U vindt hieronder bijbelverhalen en de verkondiging van Pastoor Bert Mom van:

 
Openbaring van de Heer (Driekoningen)
3 en 4 januari 2015
 
 

Verkondiging (preek):

In een van de eerste parochies waar ik mocht werken, in Roosendaal,
stond een vreemde kerststal.
De beelden leken bij elkaar geraapt te zijn.
Het ene beeld was drie keer groter dan het andere.
Maar daar zat een verhaal achter.

Tijdens de oorlog werd de wijk waar de kerk stond gebombardeerd.
De schade was aanzienlijk.
Ook de kerststal ontkwam daar niet aan.
In de opslagruimte stonden twee beeldengroepen.
Een grote groep voor in de kerk,
een kleine groep voor in de pastorie.
Van beide was een deel gesneuveld.
De toenmalige pastoor zag het restant
en besloot ze samen te voegen.

Van de grote groep hadden de Heilige Familie en de herders het overleefd.
Van de kleine groep alleen de koningen.
Daardoor staan er nu grote herders in de kerk
en kleine koningen.
De pastoor van toen maakte de mensen duidelijk hoe symbolisch dat is.
Want bij het Kind van Bethlehem gebéurde precies dat.
Kleine mensen werden groot gemaakt.
En de groten van de aarde leerden zich wat kleiner maken.

Maria zong dat al uit toen ze zwanger was:

“God maakt verheft de geringen
en machthebbers moeten opstaan van hun tronen.
De armen mogen ontvangen
en de rijken gaan heen met lege handen.”

Maria zal wellicht aan haar lofzang gedacht hebben,
toen wijzen uit het oosten bij haar kindje kwamen,
diep bogen
en hun schatten bij de kribbe legden.

Het kerstverhaal draait de wereld om:

Herders komen het eerst aan;
koningen komen pas later
in het voetspoor
van de eenvoudigen.

God openbaart zich niet in macht,
maar zo kwetsbaar als het maar kan,
in een kind, in een stal,
als kind van armoezaaiers.

Koningen uit het verre oosten
zijn wijzer
dan de koning van het land
of de keizer van het rijk.

Zó was het aan het begin
van de levensweg van Jezus
en zó zou het blijven.

Hij was te vinden tussen de kleinen
van deze wereld.
Hij genas de melaatsen,
omarmde zondaars,
wie verstoten werd kon bij Hem thuiskomen,
hij was zacht
en werd door medelijden bewogen.

Behalve wanneer iemand die kleinen pijn deed,
of van geloof uiterlijk vertoon maakte.
Dán klonk andere taal.
Dán veegde Jezus hen de mantel uit
en veegde Hij de tempel schoon.

Beste mensen,
voordat de kerststallen worden opgeborgen,
wordt ons vandaag een onvergetelijk moment voor ogen gehouden.
Koningen knielen, wijzen leggen hun rijkdom aan de voeten van een kind.

Zó begint het Koninkrijk van Jezus …

Wanneer de groten der aarde
hun aanzien gebruiken om de kleinen te verheffen.
Wanneer uiterlijke macht wordt ingeruild
voor innerlijke kracht.

Wanneer eenvoudigen niet over het hoofd worden gezien,
maar aan het woord mogen komen,
in de maatschappij
en in de kerk.

Wanneer de ene mens
een openbaring van Gods Goedheid wordt
voor de andere mens.

Zoals het verbeeld wordt in de Kerststal in de Josephkerk in Roosendaal.
Bij Jezus wordt de kleine mens opgericht
terwijl grote mens leert om te buigen.
En beiden mogen daarvoor God danken.

Amen!

 

        
 
 
2021 Parochie Pey