Ieder weekend klinken er verhalen uit de Bijbel tijdens Vieringen in de kerk. Bij deze eeuwenoude verhalen worden door de voorgangers gedachten uitgesproken tijdens de verkondiging. U vindt hieronder bijbelverhalen en de verkondiging van Pastoor Bert Mom van:

 
Oudjaar 2014
31 december 2014
 
 

Verkondiging (preek):

In 1930 schreef de Duitse dichter Berthold Brecht
een opera voor jongeren.
Het stuk heet:
“Der Jasager und der Neinsager”.
De jazegger en de neezegger.

Het zijn eigenlijk twee verhalen, die hetzelfde beginnen.
In een afgelegen dorp is een ziekte uitgebroken.
De leraar gaat met zijn leerlingen op een gevaarlijke reis over de bergen,
om medicijnen te halen.
Onderweg wordt een jongen ziek.
Hij kan niet meer verder
en de anderen kunnen hem niet verder dragen.
Het was daar gebruikelijk,
dat iemand die de reis niet kon maken
in de afgrond geworpen werd.
Het gebruik stelde het doel van de reis
boven een afzonderlijk leven.
Zo beginnen beide verhalen.

En dán blijkt het verschil.
In de Jasager stemt de jongen in met het wrede gebruik.
Hij wordt in de afgrond geworpen
en de anderen gaan verder,
op zoek naar medicijn
en met de opgave om straks zijn familie te vertellen over de jongen niet terugkeert.
De anderen zeggen: “Dat is nu eenmaal het gebruik!”

In de Neinsager weigert de jongen om zich in de afgrond te laten werpen.
Hij roept de anderen op om hem terug te brengen.

En hij zegt:
“Wanneer het gebruik fout is, dan heb je een nieuw gebruik nodig,
namelijk om in iedere nieuwe situatie opnieuw na te denken.”

Beste mensen,
wanneer je aan het begin van een nieuw jaar staat,
dan lijkt dat ook wel op een reis.
Veel zal hetzelfde zijn als in afgelopen jaren.
Maar de tijd kan ook onzeker zijn.
Gezondheid, werk, mensen om je heen,
dat alles is niet vanzelfsprekend.

We gaan op reis naar een nieuw jaar,
waarin vast en zeker veranderingen komen.
Dat geldt ook voor de kerk.
Paus Franciscus liet dat al doorklinken.
Voor macht, uiterlijkheden en eigen roem
is géén plaats in de kerk van de toekomst.
De kerk moet er alles aan doen om weer dicht bij Jezus te komen,
die klein en kwetsbaar in de wereld kwam,
die broeder werd van de geringen
en naaste van zondaars en vreemdelingen.
Het wordt een hele uitdaging om die weg te gaan,
voor de hoge heren in de curie en voor ons allen.

Het nieuwe jaar zal ook heel dichtbij veranderingen brengen.
We gaan een cluster vormen van vijf parochies,
Maria Hoop, Sint Joost, Echt, Koningsbosch en Pey
zullen door één kerkbestuur bestuurd worden
en pastoor Kanke en ik zullen de pastorale zorg delen.

We stappen zo verder in een proces dat in heel het Bisdom gaande is.
Misschien uit nood geboren, maar ook met perspectief voor de toekomst.

Want sommige reizen kún je alleen maken,
wanneer je die samen maakt.
Wanneer de kracht van de één de kwetsbaarheid van de ander aanvult.

En meer dan ooit zullen we elkaar ook ter plekken nodig hebben.
In iedere parochie zal een parochiecomité de opdracht krijgen
om ter plekke de gemeenschap bij elkaar te houden,
om aandacht te besteden aan je dorpsgenoot in lief en leed,
als bezoeker, als contactpersoon, als lid van de Franciscusgroep,
als vrijwilliger in de vieringen en daarbuiten.

Beste mensen,

wij gaan een bewogen jaar tegemoet.
Letterlijk, want we beginnen aan een reis,
samen met anderen.
Het zal vast en zeker vaak goed en ontspannen gaan.
Maar soms zal het ook zoeken zijn,
naar inspiratie en wijsheid,
naar de kracht om reisgenoten te blijven.

Dan komt het erop aan, wát we zeggen tegen elkaar.
Niet zoals de Jasager, waarin iemand wordt achtergelaten,
omdat ieder voor zich het meest gebruikelijke is.
Maar hopelijk zoals de Neinsager,
die weigert om achtergelaten te worden
of anderen los te laten.
Zoals Berthold Brecht het verwoordde:
“We hebben een nieuw gebruik nodig,
om in iedere situatie opnieuw na te denken!”

God gaf ons daarbij het voorbeeld.
Hij weigert vanaf den beginne om ons los te laten.

Hij ging met het Joodse Volk door de woestijn,
naar het beloofde land.
En wanneer dat volk eigenwijze eigen wegen wilde gaan,
dan weigerde God toch
om zijn handen terug te trekken.

Hij ging mee in de tijden van rechters en koningen,
soms trots op Gods Volk
en soms diep teleurgesteld,
maar altijd weer bereid om opnieuw te beginnen.

Hij ging mee in de Ballingschap
en sprak door de mond van profeten
over toekomt en hoop, zelfs wanneer het leven hopeloos leek te zijn.

Hij kwam in ons midden,
werd een van ons
en is in Jezus voorgoed onze broeder, onze reisgenoot, onze weg.
En al lijken mensen gemakkelijk te zeggen: “Wij hebben jou niet nodig”
God weet wel beter.
Hij weet dát wij Hem nodig hebben,
Hij laat ons niet los, omdat Hij ons kent als geen ander.

Moge 2015 voor u persoonlijk
en voor ons als clusterparochies
een hoopvol jaar worden.
Dat wij aan de Hand van God reisgenoten worden,
die elkaar nooit loslaten,
omdat God voor ons gekozen heeft
en weigert om ooit zijn gegeven Woord te breken.

Amen!


Voorbede:

Pr. Op de drempel van het Oude naar het Nieuwe Jaar, bidden wij:

Le. Voor onze wereld, waarin licht en donkerte elkaar afwisselen.
 Geef ons kracht en wijsheid
 Om vergeving te schenken en vrede te brengen.
 Laat ons bidden …

Le. Voor mensenlevens, waarin het soms licht is en dan weer donker.
 Schenk ons kracht in moeilijke tijden
 en dankbaarheid om het goede dat ons gegeven wordt.
 Laat ons bidden …

Le. Voor wie opgewekt droomt van de toekomst
 en voor wie opziet tegen het Nieuwe Jaar.
 Wees met hen allen, kome wat komt.
 Laat ons bidden …

Le. Voor onszelf,
hier gekomen met ons lief en leed
 met onze hoop en onze vragen.
 Leggen wij dat alles in Gods Handen,
 tijdens een moment van stilte
 (……..)
 Laat ons bidden …

Pr. Parochie-intenties …
 Laat ons bidden …

Pr. Zo bidden wij tot U,
 God van tijd en eeuwigheid.
 Amen.


Zending en zegen:

De oudste zegenbede die wij kennen
staat in het Bijbelboek Numeri.
Met die woorden zegende Mozes ooit het volk.
En door de eeuwen heen
is zo Gods Naam gelegd
op Gods Volk
vanuit het geloof dat Hij ons zal bewaren.

Ik wil u – indien mogelijk – vragen om te gaan staan
om zo Gods zegen te ontvangen:

Moge de Heer
u zegenen en bewaren.

Moge de Heer
de glans van zijn gelaat over u spreiden
en u genadig zijn.

Moge de Heer zijn aangezicht naar u wenden
en u vrede schenken.

Zegene u allen;

+ Vader, Zoon en Heilige Geest.
 Amen. 

        
 
 
2021 Parochie Pey