Ieder weekend klinken er verhalen uit de Bijbel tijdens Vieringen in de kerk. Bij deze eeuwenoude verhalen worden door de voorgangers gedachten uitgesproken tijdens de verkondiging. U vindt hieronder bijbelverhalen en de verkondiging van Pastoor Bert Mom van:

 
22ste zondag in het kerkelijke jaar (A)
30 en 31 augustus 2008
 
 

Lezing uit de profeet Jeremia  (20,7-9)

Heer, U hebt mij verleid;
ik ben bezweken, U was te sterk voor mij.
Ik kan niet tegen U op.
De hele dag lacht men mij uit,
iedereen drijft de spot met mij.
Telkens als ik het woord neem, moet ik schreeuwen,
en `geweld en onderdrukking' roepen.
Het woord van de Heer brengt mij
iedere dag schande en vernedering.
Soms denk ik:
Ik wil er niets meer van weten,
ik spreek niet meer in zijn naam.
Maar dan laait er een vuur op in mijn hart,
het brandt in mijn gebeente.
Ik doe alle moeite om het in bedwang te houden
maar het lukt me niet.

Verkondiging (preek)

Een tijdje geleden was ik op bezoek bij een oudere dame, die net naar het nieuws had gekeken. Ze vertelde dat in een winkelcentrum in Amerika een gewapende man al schietend was binnengedrongen.
“Wat bezielt zo iemand toch?” vroeg de oude dame zich hardop af.

Het is een vraag die vaker gesteld wordt, wanneer mensen bizarre of wrede dingen doen. Wat bezielt iemand om te dreigen, te doden of te verminken? Wat bezielt de terrorist of de moordenaar?
Wanneer je die vraag stelt, dan drukt het vooral je afschuw uit. Het onbegrijpelijke dat iemand tot zoiets in staat is.

Maar je hoort bijna nooit dat bij mooie berichten de vraag gesteld wordt: “Wat bezielt iemand om zoiets te doen?” En toch zou het goed zijn om je ook dát af te vragen.

Wat bezielt iemand om kleding in te zamelen voor daklozen in Hongarije?
Wat bezielt iemand om dag in, dag uit op bezoek te gaan bij een zieke?
Wat bezielt iemand om de krant voor te lezen aan een blinde bewoner van de Egthe?
Wat bezielt iemand om in het weekend te trainen met jonge voetballers?
Wat bezielt iemand om vrijwilliger te worden in de parochie?

Want al die dingen kúnnen mensen alleen doen, doordat ze bezield zijn.
Doordat er een heilige onrust in hen is, die maakt dat ze móeten helpen, móeten zorgen.
Omdat ze ergens heilig van overtuigd zijn, of omdat ze vinden dat toch íemand het moet doen.

Vandaag kwamen wij in de eerste lezing iemand tegen die lang geleden leefde,
het was de profeet Jeremia.
Ook hij verricht goed werk. Hij gaat tegen de stroom in.
Jeremia noemt het onrecht bij de naam, wanneer iedereen zwijgt.
Hij vertelt over de Ene God, terwijl zijn stadsgenoten afgoden vereren van goud of aardewerk.
Jeremia spreekt over de kleinen en de armen, terwijl de rijken de mond vol hebben over geld en goed.

Wat bezielt die profeet van lang geleden toch? Hij kan zijn mond niet dichthouden, ook al wordt hij bedreigd of uitgelachen.
Het gaat Jeremia niet in de koude kleren zitten. De lezing van vandaag begon dan ook met een jeremiërende Jeremia.

 “De hele dag lacht men mij uit.
 Iedereen drijft de spot met mij.
 Ieder dag opnieuw brengt mij schande en vernedering.
 Soms denk ik:
 Ik wil er niets meer van weten, ik spreek niet meer in Gods naam.”

Maar dan geeft Jeremia in één adem aan, waarom hij niet anders kán.
Hij heeft het over een vuur dat in zijn hart brandt,
een vuur dat sterker is dan hijzelf.

Dát is wat de profeet bezielt.
Zijn gevoel voor rechtvaardigheid, is sterker dan de angst voor wat er kan gebeuren.
Zijn besef van waarheid, is groter dan alle leugens die hem omringen.
Voor Jeremia is dát een Godservaring!

Het heilig vuur dat in hem brandt, daarin hoort hij God spreken.
Het verlangen om goed te doen, de zorg voor de armen en zieken,
het onvermoeibaar uitzien naar andere tijden.
Dat is het vuur waarover Jeremia spreekt.
De hartstocht van waaruit hij leeft.
Het is niet altijd gemakkelijk wanneer God een beroep op je hart doet.
Maar wanneer je het verstaat, dan brengt het vervulling in je leven,
op een wijze die je nooit tevoren hebt ervaren.

Zoals de heilige Augustinus lang geleden schreef:
 “Onrustig is mijn hart, totdat het rust vindt in U, mijn God!”

Het verhaal van Jeremia stelt ons vandaag een belangrijke vraag.
Wat bezielt jou?
Waardoor laat jij je enthousiast maken?
Wat is jou heilig?

Het is een belangrijke vraag.
Want bezieling geeft meerwaarde aan je leven.
Het geeft grond onder je voeten en een doel op je weg.

En wanneer je bezieling van God komt,
dan zul je vol kunnen houden, ondanks teleurstelling of tegenwerking.
Dan zul je de rust vinden om het verhaal van een zieke te verstaan.
Of juist de onrust om je niet neer te leggen bij onrecht dat geschiedt.

Graag wil ik afsluiten met een stukje uit het dagboek van Martin Luther King.
Ook hij heeft het onrecht bij de naam genoemd, hij heeft gestreden tegen ongelijkheid en in hem brandde een heilig vuur.
Maar dan wordt hij moe …

 Na een drukke dag ging ik doodmoe naar bed.
 Ik was juist aan het indommelen toen de telefoon ging.

 Een nare stem zei:
 “Luister nikker, we weten waar je woont en we zullen je wel krijgen.”
 Ik hing de haak op, maar kon niet meer slapen.
 Het was alsof al mijn angsten tegelijk op mij vielen.
 Ik stapte uit mijn bed en schonk een kop koffie in.
 Ik was bereid om het op te geven.
 Toen vouwde ik mijn handen en begon te bidden:
  “God, ik heb voor de goede zaak gevochten, maar nu kan ik niet meer.
 Ik ben bang, ik heb niets meer over, ik kan er alleen niet meer tegenop.”
 Op dat moment voelde ik Gods aanwezigheid,
 zoals ik Hem nog nooit had ervaren.
 Het was alsof ik rustig en zeker werd.
 Het was alsof er een innerlijke stem in mij was, die zei:
 “Doe het goede en God zal altijd bij je zijn!”
 Op dat moment verdween mijn onzekerheid.
 Ik was bereid om wat er ook mocht komen het hoofd te bieden.

Zo werkt Gods kracht.
Dat mocht Jeremia ervaren,
dat mocht Martin Luther King ervaren
en dat mogen nog steeds zoveel mensen ervaren,
die niet moe worden om het goede te doen.

Wat bezielt hen toch?
Wie zich dat afvraagt zal het antwoord vinden op heel wat levensvragen.

 

        
 
 
2020 Parochie Pey