Ieder weekend klinken er verhalen uit de Bijbel tijdens Vieringen in de kerk. Bij deze eeuwenoude verhalen worden door de voorgangers gedachten uitgesproken tijdens de verkondiging. U vindt hieronder bijbelverhalen en de verkondiging van Pastoor Bert Mom van:

 
Christus Koning (A)
22 en 23 november 2014
 
 

Schriftlezingen:

Ezechiël 34, 11-12.15-17
Mattheus 25, 31-46

Verkondiging (preek):

Tijdens een catecheseles in school
vroeg een van de kinderen waar Jezus nu eigenlijk gebleven is.
Bestaat Jezus nog altijd?

Een klasgenootje meende dat Jezus gewoon dood is.
Een ander dat Hij een soort spook geworden is, een geest.
Weer een ander dat Hij in de hemel woont,
ergens tussen de sterren en de wolken.

Ik vertelde dat volgens mij Jezus ook diep in jezelf woont.
en dat je dat vóelt op het moment dat je goede dingen doet.
Dan wordt het warm van binnen,
dan zie je Jezus met je hart.
Een jongetje vond het maar moeilijk en zei:
“Wanneer heb ik Jezus dan gezien?”

Die vraag klonk ook in het Evangelie van vandaag.
“Wanneer heb ik U gezien?”

Ook de eerste Christenen hield die vraag bezig.
Waar is Jezus gebleven?
Wat vraagt Hij van ons?
Hoe kunnen wij Hem vinden?

Het antwoord van Jezus is heel concreet.
Je hebt Mij gezien
toen iemand honger of dorst had,
toen iemand ziek of gevangen was,
toen iemand naakt was of verloren liep.
Je hebt Mij gehoord in de schreeuw om hulp,
of in de stille zucht vol vertwijfeling.

Het Evangelie van vandaag
gaat over naastenliefde en medemenselijkheid.

Het is mooi en nodig dat wij bidden,
dat wij Heilige Huizen bouwen
en gelovig samenkomen.
Maar dán begint het pas.

Wanneer je Jezus wil zien,
dan moet je links en rechts van je kijken.
Naar degene die je nodig heeft,
die een beroep doet op je hart.

Wanneer je Jezus wilt horen,
dan moet je zijn Boodschap verstaan
door te luisteren naar de vraag van je naaste.
Zo dichtbij begint de weg van Jezus.
Zo moeilijk ook.
Want het is gemakkelijker om een kaars aan te steken
bij een afbeelding van Jezus,
dan om Hem te herkennen in je naaste.

Wanneer heb ik Jezus gezien?
Dat is de gewetensvraag die de Bijbel ons vandaag stelt.
Wanneer een kerk serieus genomen wil worden,
dan moeten we ons daarmee bezig houden.

Wanneer we Hem willen ontmoeten, dan moeten we Hem navolgen.

Vandaag noemen wij Jezus onze Koning.
Hij heeft het kleed van de armen aan willen trekken,
Hij is in de huid gekropen van alle armen van deze aarde.
Hij voelt de honger van de hongerigen, de dorst van de dorstigen.
Hij is naakt met de naakten en werd een van de vervolgden.
Hij werd kwetsbaar met de zieken
en heeft ervaren wat het betekent om opgesloten te zitten.

Hij weet dat mensen kunnen hongeren naar een bemoedigend woord
en dat zij vaak alleen op hun fouten gewezen worden.
Hij kent de dorst naar erkenning
en weet hoe eenzaam het is wanneer niemand tijd voor je heeft.
Hij kent het gevoel van naaktheid,
wanneer je in je hemd wordt gezet.
Hij weet hoe bedreigend het is,
wanneer je vreemdeling bent, onzeker in je nieuwe omgeving.

Wil je Jezus zien,
dan brengt deze zondag goed nieuws.
Je kunt Hem iedere dag ontmoeten,
omarmen, te eten en te drinken geven.
Want wat je doet voor je naaste, dat doe je voor Hem.

Met Jezus als je Koning
verandert veel op aarde
de wereld wordt zijn woning,
ieder mens krijgt waarde.

Het brood dat je breekt,
de beker die je deelt,
het woord dat je spreekt,
het hart dat je heelt.

Daarin kom je Hem tegen
als antwoord op de vraag:
Heer, wijs mij uw wegen,
laat U zien, vandaag!

Amen!

 

        
 
 
2021 Parochie Pey