Ieder weekend klinken er verhalen uit de Bijbel tijdens Vieringen in de kerk. Bij deze eeuwenoude verhalen worden door de voorgangers gedachten uitgesproken tijdens de verkondiging. U vindt hieronder bijbelverhalen en de verkondiging van Pastoor Bert Mom van:

 
30ste zondag door het jaar (A)
25 en 26 oktober 2014
 
 

Schriftlezingen:

Exodus 22, 20-26
Mattheus 22,34-40

Verkondiging (preek):

Pas geleden verscheen een nieuwe vertaling van de Bijbel.
Misschien heeft u dat bericht wel op het journaal zien langskomen,
toen het eerste exemplaar overhandigd werd aan de koning.

Om de zoveel jaar verschijnt een nieuwe Bijbelvertaling
en op zich is dat al heel hoopgevend.
Het toont het beláng aan van het Boek van ons geloof.
De Bijbel kun je gerust een geschenk uit de hemel noemen,
een reisgids.
Ook in onze snelle, steeds veranderende samenleving,
hebben die oude verhalen veel te zeggen.

De nieuwste vertaling heet “Bijbel in gewone taal”.
Het probeert om de oude boodschap zó te verwoorden,
dat mensen van nu dat boek van ons geloof kunnen verstaan.

Zoals u wellicht weet, werd de Bijbel oorspronkelijk geschreven
in het Hebreeuws en het Grieks,
later vertaald in het Latijn
en daarna in vrijwel alle talen.

Het is een hele klus om de Bijbel te vertalen,
om de juiste woorden te vinden,
die recht doen aan dat Oude Verhaal
en tegelijkertijd kunnen aanspreken.

Maar wanneer je de Bijbel leest, in welke vertaling dan ook,
dan is vooral de grondtaal belangrijk,
want die is van alle tijden.
De grondtaal van de Bijbel is de liefde!
Zo vatte Jezus vandaag het verhaal van ons geloof samen:
“Bemin God boven alles en je naaste als jezelf!”
Van daaruit begint het echte vertaalwerk.
Van woord naar daad.
Van geloof naar leven.

“Bemin God boven alles en je naaste als jezelf!”
Zo vertaalt Jezus de Bijbel naar het dagelijks leven.

Hoe maakt je verstaanbaar dat je van God houdt?
Je kunt God niet omarmen,
je kunt Hem niet zomaar in de ogen kijken.
Daarom is die tweede regel zo belangrijk.
Bemin God boven alles … en je naaste als jezelf.

Zó kun je laten zien dat je God bemint …
door je van medemens te houden!
De eerste lezing maakte dat duidelijk.
God zal blij met je zijn, wanneer je liefde concreet is,
wanneer je de vreemdeling een plaats geeft
en opkomt voor de zwakken,
wanneer je eerlijk bent
en hulp biedt aan wie in nood is,
wanneer je hart luider spreekt dan je zakelijk inzicht.
Wie zo uit liefde omziet naar een ander,
geeft God een geweldig cadeau.
Zó kun je God omarmen en in de ogen zien!

Dát is de Bijbel vertalen in gewone taal,
in de taal van je hart, van je handen, van je woorden.

Het verhaal van God wordt daarom vaak geschreven
in de kantlijn van de geschiedenis.
Het klonk niet in het paleis van de Farao,
maar in de huisjes van een slavenvolk,
dat zuchtte en huilde, totdat het werd bevrijdt.
Het verhaal van God klonk niet in het centrum van de macht,
maar in een stal buiten Bethlehem
en een kruis aan de rand van Jeruzalem.

Het verhaal van God wordt inderdaad vaak geschreven
in de kantlijn van de geschiedenis.
In het leven van mensen,
die met hun leven
de Bijbel levend maken.
Omdat het dáár moet gebeuren.

Het échte vertaalwerk,
kan je leven ondersteboven zetten,
dat je kan laten kiezen om tegen de stroom in te gaan,
om andere waarden te stellen,
om God aan het woord te laten in je eigen leven.

Graag wil ik u tot besluit een stukje voorlezen uit de nieuwe Bijbelvertaling,
waarin de woorden van Jezus als volgt klinken:

“De eerste en belangrijkste regel is deze:
De Heer is je God.
Je moet van Hem houden met je hele hart,
met je hele ziel en je met je hele verstand.
Maar de tweede regel is net zo belangrijk:
“Van de mensen om je heen
moet je evenveel houden als van jezelf.
Die twee regels zijn de basis van de wet
en van de heilige boeken.”

Amen!


Voorbede:

Pr. In Jezus kwam God aan het Woord als nooit tevoren,
 daarom bidden wij:

Le. Open ons voor de Woorden van Jezus,
 dat wij zijn Blijde Boodschap
 vol hoop uitdragen in eigen leven.
 Laat ons bidden …

Le. Zet  onze voeten op de weg die Jezus gaat,
 dat wij ons laten zenden
 naar kleine en kwetsbare mensen.
 Laat ons bidden …

Le. Richt ons hart op de barmhartigheid van Jezus,
 dat wij niet te snel oordelen of veroordelen,
 maar ruimhartig kerk-zijn.
 Laat ons bidden …

Le. Help ons om de Boodschap van de Bijbel
 te vertalen naar deze tijd
 in daden van goedheid en liefde.
 Laat ons bidden …

Pr. Intenties …       
 Laat ons bidden …

Pr. Heer onze God,
 laat uw Woord
 weerklinken
 in het leven van allen
 die gaan in het spoor van Jezus.
 Amen.


 

        
 
 
2021 Parochie Pey