Ieder weekend klinken er verhalen uit de Bijbel tijdens Vieringen in de kerk. Bij deze eeuwenoude verhalen worden door de voorgangers gedachten uitgesproken tijdens de verkondiging. U vindt hieronder bijbelverhalen en de verkondiging van Pastoor Bert Mom van:

 
28ste zondag door het jaar (A)
11 en 12 oktober 2014
 
 

Schriftlezingen:

Jesaja 25, 6-10a
Mattheus 22, 1-10

Verkondiging (preek):

Wanneer regeringsleiders afspraken gemaakt hebben,
dan volgt meestal een diner.
Wat op papier werd vastgelegd, wordt dan informeel bevestigd.

En bij de meeste bruiloften volgt na de huwelijkssluiting een etentje.
Twee families zitten dan als één rond de tafel.

Ook in oude Bijbelse tijden werd verbondenheid gevierd tijdens een maaltijd.
In het Boek van ons geloof wordt bijvoorbeeld verteld
hoe Jakob en Laban vrede sluiten.
En dan stapelen zij stenen op,
om een soort tafel te bouwen,
waarop zij maaltijd houden.
Wanneer je samen het brood breekt
en een beker deelt,
dan volgt een ander soort gesprekken,
dan kom je dichter bij elkaar.

Het is vanuit die gedachte dat de profeet Jesaja verderop in de Bijbel
spreekt over een bijzondere maaltijd.
Jesaja is een profeet van hoop, een kampioen in positief denken.
Wanneer heer Joodse volk eindelijk klaar staat
om vanuit Babylon terug te keren naar hun eigen land,
dan eindigt een lange ballingschap.

Jesaja geeft zijn volk een uitnodiging.
Ze gaan terug naar Jeruzalem, een stad die in puin lag.
De Tempel is verwoest, het paleis van de koning een ruïne.

Maar God is niet weg
en het Verbond is niet stuk.

Daarom reikt Jesaja zijn volk een prachtig visioen aan.
Jullie hebben veel meegemaakt.
Je hebt de wreedheid van mensen ondergaan,
onrecht geproefd, je hebt je klein en verloren gevoeld.
En we zijn er nog steeds niet.
Maar er komen andere tijden.
Blijf daar in Godsnaam in geloven!

God wacht op je.
Niet zomaar op een plek,
niet onder in de puinen van Jeruzalem,
maar boven op de berg Sion.
En God wacht niet alleen op jou,
maar ook op alle andere mensen,
waar ze ook vandaan komen.

Zoals een bruiloft een feest van verbondenheid is,
zo wil God zijn Verbond met ons vieren.

Eeuwen later kende Jezus die oude woorden van Jesaja
en vertaalde ze naar zijn leven.
God lijkt op een Gastheer die een trouwfeest geeft voor zijn Zoon.
Jezus is de bruidegom,
Hij is degene die trouw is, in ons lief en leed,
in ziekte en gezondheid, in voor- en tegenspoed.
Echter niet iedereen wil in zijn trouw delen.
Menigeen gaat andere wegen.
Sommige mensen gaan op in hun eigen belang,
anderen gebruiken geweld en maken de wereld stuk.
Dat zijn de gasten die niet willen komen.

Maar God annuleert zijn feest niet.
In tegendeel …
Hij nodigt iedereen uit, die wel wil komen.
Op alle hoeken en in alle straten klinkt de uitnodiging:
voor heiligen en zondaars.
Voor goeden en slechten.
Zoals een bruiloft een feest van verbondenheid is,
zo wil God zijn Verbond met ons vieren,
wie je ook bent, waar je ook vandaan komt.

Inmiddels zijn wij weer eeuwen verder
en lijkt de wereld vaak weinig op een bruiloftsfeest.
Er is oorlog, onvrede, onbegrip.
Volken staan elkaar naar het leven.

En juist dan mág en móet je de woorden van Jesaja delen:
Kom, laten we opgaan naar de berg van God,
laten we elkaar in de ogen kijken,
het brood breken en de beker delen,
want we zijn toch allen kinderen van God.

Jesaja zag het voor zich,
hoe op de berg Sion een feestmaal wordt gegeven,
voor alle volkeren.

Jezus zag het voor zich,
hoe op het hemels bruiloftsfeest
mensen aanschuiven,
heiligen en zondaars,
rijken en armen,
zieken en gezonden,
om elkaar als gasten van God te zien
op deze aarde.

En wij?  In onze tijd?
Laten wij ook in Godsnaam proberen om voor te stellen
hoe het kán zijn.
Een feestmaal voor blank, zwart of welke kleur je ook hebt.
Voor Joden en Palestijnen,
voor vrienden en vreemdelingen,
voor trouwe kerkgangers en twijfelende zoekers,
voor u en voor mij.

Iedereen is welkom.
De uitnodiging werd duizenden jaren geleden
door Jesaja en Jezus verstuurd.

Het feest kan beginnen …
boven op een berg,
in een bruiloftszaal,
in een kerk,
of in je eigen huis.

Wanneer je elkaar maar wilt zien
als gasten van God
op deze aarde.

Amen!


Voorbede:

Pr. Heer, U nodigt ons aan uw Tafel,
 daarom durven wij bidden:

Le. Voor onze wereld die zo rijk aan gaven is
 en waar toch zo velen arm zijn.
 Dat wij oog en hart hebben voor onze naasten in nood.
 Laat ons bidden…

Le. Voor gehuwden en geliefden,
 dat hun trouw een bron van hoop is
 en een weg naar de toekomst.
 Laat ons bidden…

Le. Voor al uw mensenkinderen,
 zo bont in kleur en verscheidenheid.
 Dat wij uw uitnodiging verstaan en één worden.
 Laat ons bidden …

Pr. Misintenties …
 Laat ons bidden …

Pr. Heer,
 wij danken U
 om de hoop die U ons hart legt
 door ons uit te nodigen
 op dit Feest van Christus,
 uw Zoon en onze Heer. 
 Amen.


 

        
 
 
2021 Parochie Pey