Ieder weekend klinken er verhalen uit de Bijbel tijdens Vieringen in de kerk. Bij deze eeuwenoude verhalen worden door de voorgangers gedachten uitgesproken tijdens de verkondiging. U vindt hieronder bijbelverhalen en de verkondiging van Pastoor Bert Mom van:

 
Mis bij de Kapel van Schilberg
14 september 2014
 
 

Mariaviering bij de Kapel van Schilberg, verzorgd door de parochie Pey.

Verkondiging (preek):

Wanneer je naar een schilderij als de nachtwacht,
het melkmeisje of Guernica kijkt,
dan maakt het geheel van het kunstwerk een eerste diepe indruk.
Maar zo’n schilderij gaat pas écht leven,
wanneer je de details gaat bekijken.
Dan zie je de lichtval van Rembrandt,
de gelaatsuitdrukkingen en zelfs een hondje.
Dan ontdek je de fijne penseelstreek van Vermeer
en gaan de vreemde beelden van Picasso vertellen
over de wreedheid van de oorlog.
Het geheel gaat anders leven, wanneer je de details ziet.

Zo is het ook met het boek van ons geloof.
De Bijbel vertelt een Groot Verhaal,
over God die zich laat kennen,
over zijn reis met het Joodse Volk,
over bevrijding en omkeer,
over Jezus en de Boodschap van het Rijk van God,
over leven sterker dan de dood.

Maar in die Grote Thema’s kun je talloze kleine verhalen ontdekken,
die het geheel tot leven brengen,
die geloof herkenbaar maken.

Zo hoorden wij vandaag in de Eerste Lezing een verhaal uit het boek Samuël.
Samuël zou een van de grote profeten worden.
Zijn leven begon met een diepe wens.
De moeder van Samuël bleef kinderloos en kwam bidden in het Huis van God.
Ze deed een belofte:
“Wanneer ik een zoon mag ontvangen,
dan zal ik hem afstaan voor de dienst aan God!”
En Hanna raakte in verwachting.
Zij werd moeder van Samuël.
Belofte maakt schuld, zodat zij haar zoon later naar het Huis van God brengt.
Daar groeit hij op tot een man van God,
die in een warrige tijd een helder oor heeft voor de stem van zijn Heer.
Samuël zal koningen zalven en hen op hun fouten aanspreken.

Dat is het grote verhaal.
Maar vandaag kwamen we een ontroerend detail tegen.
Ieder jaar bezoekt Hanna met haar man haar zoontje.
Ze brengt dan een offer om God te danken.
Maar moeders weten dat kinderen snel groeien,
daarom neemt ze telkens een manteltje mee voor Samuël.
De Bijbel vindt dat belangrijk genoeg om te vermelden.
Je voelt als het ware hoe God glimlacht over de moederliefde.
Hanna wordt dan ook gezegend met nog vijf kinderen.

Ook in het Verhaal van God, zijn de details onmisbaar.
Dat ontdekken we wanneer we Maria vieren.
Haar leven verdient het om in detail te bekijken.
Net zoals Hanna in het Oude Testament,
ontvangt Maria een Kind, dat aan God toebehoort.
Ook Maria dankt God om haar Zoon
en bekleedt Hem met haar liefde en zorg.

De Bijbel zegt dat Maria meetrekt met Jezus.
Ze zoekt Hem wanneer Hij als jongetje in de Tempel is achtergebleven,
zij is bij zijn eerste wonder in Kana,
zij staat luisterend tussen de menigte.
Soms klopt ze heel bescheiden aan
en accepteert het wanneer Jezus zegt dat ieder mens
zijn moeder, broer of zus is.
Het zal haar op dat moment gekrenkt hebben,
maar een moederhart is groter.
Maria zal Jezus trouw blijven, ook onder het kruis en bij het graf.
Zij bidt met de leerlingen
en houdt die mannenbroeders bijeen.

Het leven van Maria wordt niet uitgebreid beschreven in de Bijbel,
maar het brengt liefdevolle details aan,
onmisbaar om het Verhaal van God te verstaan.

En zo is het nog steeds.
Want het Grote Verhaal van God gaat verder, in de kleine verhalen van mensen.
God is immers
als een ouder die een kind kan troosten,
als een opa of oma die altijd tijd heeft,
als een leraar die wijsheid schenkt,
als een geliefde die je laat dromen.
God kunnen we herkennen in kleine tekens,
in een hand in de rug,
in een woord dat je hart raakt,
in trouw die je leert geloven.

Het Verhaal van ons geloof nodigt uit
om jouw leven tot een liefdevol detail van Gods Verhaal te maken.
Maria deed dat,
door beschikbaar te zijn voor Gods plannen
en er met hart en handen vorm aan te geven.

Hanna deed dat door woorden van geloof
en door dat kleine liefdevolle gebaar
van een nieuwe mantel die zij ieder jaar maakte voor haar zoontje.
Het alledaagse kan zo spreken over het Allerheiligste.
Want zingen we niet vaak over de liefde van God,
die is “als een mantel om ons heengeslagen”?

Amen!

 

        
 
 
2021 Parochie Pey