Ieder weekend klinken er verhalen uit de Bijbel tijdens Vieringen in de kerk. Bij deze eeuwenoude verhalen worden door de voorgangers gedachten uitgesproken tijdens de verkondiging. U vindt hieronder bijbelverhalen en de verkondiging van Pastoor Bert Mom van:

 
Viering bij de kapel van Schilberg
11 september 2014
 
 

Viering verzorgd vanuit de parochie Koningsbosch

Verkondiging (preek):

Er bestaat een prachtig verhaal over de Argentijnse schrijver Esquivel.
De schrijver werd bekend vanwege zijn strijd tegen onderdrukking en onrecht,
waarvoor hij zelfs de nobelprijs ontving.
Op een dag zat hij achter zijn bureau.
Zijn dochtertje vroeg: “Wat ben je aan het doen?”
Esquivel antwoordde:
“Ik werk aan een betere wereld, zodat alle mensen gelukkig zijn!”
“Mag ik jou helpen, vroeg het meisje?”
Vertederd keek hij naar het kind en zei: “Daar ben jij nog veel te jong voor!”
Omdat het meisje bleef aandringen, scheurde hij een wereldkaart uit een boek
en knipte die in stukjes.
Hij gaf de stukjes aan zijn dochter en zei:
“Puzzel jij de wereld maar weer in elkaar!”
Hij dacht bij zichzelf:
“Daar is ze zeker de hele middag mee bezig,
want zo’n klein meisje kent de wereldkaart nog niet!”
Maar na een kwartier stond zij weer naast hem,
met heel de wereldkaart weer op plaats plaats.
“Hoe is je dat gelukt?” vroeg Esquivel.
“Och”,  zei het meisje “op de achterkant stond een foto van een mens.
Toen ik alle stukjes van die mens in elkaar had gezet,
was de wereld vanzelf weer heel geworden!”

Dit verhaal maakt duidelijk hoe je de wereld tot een betere plaats kunt maken.
Het lukt meestal niet wanneer je begint met grote ideeën
en papieren theoriën.
Wie ervoor zorgt dat de mens geheeld wordt, heelt vanzelf de wereld.
Het dochtertje van de schrijver had dat goed begrepen.

Maar wie dat het beste heeft begrepen, was Jezus.
Hij wordt de Heiland genoemd, dat betekent “De Heelmaker”.
En hoe deed Jezus dat?
Door gebroken mensen op te richten.
Door zieke mensen te genezen.
Door uitgebluste mensen een levensdoel te geven.
En vooral door telkens weer te zeggen:
“Jij ben een kind van God,
de wereld is niet compleet zonder jou!”
Zo puzzelde Jezus gebroken mensenlevens weer in elkaar.

Maria voelde dat als eerste.
Toen het kind nog groeide in haar schoot,
zong zij al over zijn levensprogramma.
Wanneer je goed luistert naar de lofzang van Maria,
dan hoor je hoe God puzzelt
om een kapotte wereld weer één te maken.

Hij verbindt het lot van de ene mens aan de andere.
Hoogmoedigen moeten hun mond houden
zodat eenvoudigen aan het woord kunnen komen.
Rijken moeten leren om hun handen te openen,
zodat de armen te eten krijgen.
Doemdenkers zullen ongelijk krijgen,
omdat God zijn belofte houdt!

Terwijl Maria voelt hoe het kindje in haar goeit,
groeit ook in haar vertrouwen dat God de wereld zal vernieuwen.

Net als het dochtertje van de Argentijnse schrijver tegen háár vader zei,
zo zegt Maria tegen God de Vader:
“Mag ik Jou helpen om de wereld te verbeteren?”

Wanneer je de wereldkaart ziet,
met zoveel plekken van onvrede en onverdraagzaamheid,
dan weet je haast niet waar je moet beginnen.
Dan ben je zo klein in dat grote geheel.
Maar wanneer je het leven van mensen om je heen heelt,
dan ben je druk doende om de wereld te helen.

Maria doet ons dat voor.
Niet met papieren wijsheid,
maar door een instrument van God te worden.
Maria biedt de helpende hand aan haar nicht die zwanger is,
zij redt het feest van een bruidspaar in Kana,
zij begeleidt Jezus wanneer Hij bejubeld wordt,
maar blijft Hem ook trouw wanneer Hij vernederd wordt.

Zo bouwt zij met God aan een nieuwe wereld
door het leven van mensen te helen.
Daarvoor is niemand te klein of te groot,
noch die bescheiden vrouw uit Nazareth,
noch de Zoon van God,
noch u of ik.

Amen!


 

        
 
 
2021 Parochie Pey