Ieder weekend klinken er verhalen uit de Bijbel tijdens Vieringen in de kerk. Bij deze eeuwenoude verhalen worden door de voorgangers gedachten uitgesproken tijdens de verkondiging. U vindt hieronder bijbelverhalen en de verkondiging van Pastoor Bert Mom van:

 
Mis bij de Kapel van Schilberg
10 september 2014
 
 

Deze Mis bij de Kapel van Schilberg werd verzorgd vanuit de parochie Maria Hoop

Verkondiging (preek):

In de loop der tijden zijn heel wat beroepen verdwenen.
Zo werkten ooit in onze streek vele mensen als mijnwerker,
totdat de mijnen gesloten werden en de koempel historie werd.

Een van de verdwenen beroepen is ook dat van de Parlevinker:
een winkelier die vanaf zijn boot levensmiddelen verkocht.
Op de Nederlandse binnenwateren waren deze varende winkels ooit
een vertrouwd gezicht.
Totdat de laatste Parlevinker in 2008 stopte met zijn werk op de Maas
en zijn boot in het museum terecht kwam.
Een Parlevinker hield boten varend,
omdat zijn klanten niet aan wal hoefden te gaan om levensmiddelen te kopen.

Soms wordt de kerk vergeleken met een schip,
dat door de tijden vaart op de golfslag van het Evangelie.
Zoals in de Ark van Noach ruimte was voor alle soorten dieren,
zo hoort er in het schip van de kerk plaats te zijn voor mensen van allerlei slag.

Sommigen kiezen het ruime sop en dragen hun geloof naar verre streken,
zoals missionarissen dat doen.
Anderen gaan in veilige havens voor anker,
om heel dichtbij hun geloof vorm te geven.

Het schip van de kerk werd ooit vooral geleid door een Westerse bemanning,
maar raakt in onze tijd gevuld met christenen uit andere werelddelen,
zodat er zelfs een Argentijn aan het roer staat.
De reis voert over rustig kabbelend water, maar ook door stormachtige tijden.

Het schip van de kerk dat nu al eeuwenlang onderweg is,
heeft zich vaak laten bevoorraden door Maria.
Als een Parlevinker heeft zij moed geschonken, getroost en bedaard.

Zij is een voorbeeld van liefde en trouw,
van gelovige overgave en hoopvolle volharding.
Maria brengt de kerk moederlijke warmte en oprechte eenvoud,
als onmisbare levensmiddelen op de reis naar Gods toekomst.

In de Bijbel is Maria bescheiden,
zij buigt het hoofd,
opent haar handen,
zegt “Ja” wanneer het nodig is.
En vooral is zij aanwezig.
Op de weg van Jezus komen we Maria tegen.
Zij is er, wanneer Jezus bejubeld wordt
en door velen op handen gedragen.
Zij is er ook,
wanneer Jezus vrijwel alleen staat.
De apostelen zijn op één na gevlucht,
terwijl Jezus aan het kruis hangt.
En in de schaduw van dat donkere kruis staat Maria,
om Jezus te bevoorraden,
met haar liefde en trouw,
om Hem opnieuw in haar schoot te ontvangen.
Deze keer niet in de kribbe van Bethlehem,
maar onder het kruis van Jeruzalem.

En Maria blijft aanwezig,
zo hoorden wij in de Eerste Lezing.
Zij staat biddend en hoopvol tussen de volgelingen van Jezus.

Zo hebben velen haar ervaren,
tot in onze tijd.
Maria wacht op je, ze is er wanneer je haar nodig hebt.
Daarvan vertellen de talloze kapellen en kerken
die aan haar werden toegewijd.

De kerk van Maria Hoop,
die vertelt over de Hoop die zij met ons deelt.
De kapel van Schilberg,
die vertelt over de hulp die mensen hebben ervaren.
Over het verlangen naar Peys … een oud woord voor vrede.

Al tweeduizend jaar zijn Christenen op reis.
Maria is niet het doel van die reis,
maar ze bevoorraadt ons op de weg naar het Koninkrijk van haar Zoon.
Maria is Gods parlevinker.
Ze zal haar werk nooit verliezen,
want zelfs in onze woelige tijd blijven velen haar nabijheid zoeken.
Zoals een bekend Marialied ons leert vertrouwen:

Maria, als gij onze schreden geleidt,
schenkt gij ons uw licht en uw zegen altijd,
dan landen wij veilig ter hemelse ree,
en danken u eeuwig, o sterre der zee.

Amen! 

        
 
 
2021 Parochie Pey